Бібліографія

Окремі видання (монографії, збірники документів, статей):

Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва УРСР: Виставка художніх творів із фондів ЦДАМЛМ УРСР. Березень 1972 р. До 50-річчя СРСР: Каталог. – К., 1972. – 28 с.

З архіву П. Г. Тичини: Документи і матеріали / Упорядн. Р. М. Корогодський, М. І. Крячок, С. Г. Кущ, Р. В. Мовчан, В. О. Толстов. – К., 1990. – 599 с.

Из эпистолярного наследия В. И. Вернадского. Письма украинским академикам Н. П. Василенко и А. А. Богомольцу / Сост. С. Н. Киржаев, В. А. Толстов; АН Украины, АН СРСР, комиссия по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского. – К., 1991. – 48 с.

З рідного гнізда. Альбом фотодокументів до 100-річчя українського трудової еміграції в Канаді / Упорядн. В. С. Лозицький (керівник), О. Ф. Павлова, Г. В. Папакін, М. Д. Ходоровський. – К., 1992. – 79 с.

Казки з-за грат. Із спецсховищ ЦДАМЛМ України / Упорядн. М. Д. Ходоровський. – К., 1992. – 207 с.

Ню. Альбом графічних робіт М. П. Глущенка / Упорядн. М. І. Крячок, М. Д. Ходоровський. – К., 1992. – 21 с.

Олександр Довженко. Господи, пошли мені сили: Щоденники, кіноповісті, оповідання, фольклорні записи, листи, документи, спогади / Упорядн. Р. М. Корогодський. – Харків, 1994. – 655 с.

Параджанов С. Злет, трагедія, вічність: Твори, листи, документи, спогади / Упорядн. Р. М. Корогодський. – К., 1994. – 280 с.

Поле відчаю і надії: Документи і матеріали про українсько-єврейські взаємини / Упорядн. Р. М. Корогодський. – К., 1994. – 392 с.

Олександр Довженко. Зачарована Десна. Кіноповість. Щоденник / Р. М. Корогодський. – К., 1996. – 574 с.

Збережемо тую славу. Громадський рух за увічнення історії українського козацтва в другій половині 50-х – 80-х рр. ХХ ст.: Збірник документів і матеріалів / Упорядн. О. Г. Бажан (керівник), Ю. З. Данилюк (відп. ред.), О. М. Ігнатуша, О. С. Тедеєв, О. О. Циганенко, О. А. Шевчук; Інститут історії НАН України, ЦДАМЛМ України. – К., 1997. – 473 с.

Тернистим шляхом до храму. Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-х – 80-х рр. ХХ ст.: Документи та матеріали / Упорядн. П. Г. Тронько, О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк; Інститут історії НАН України, ЦДАМЛМ України. – К., 1999. – 303 с.

Романько І. І. Розвиток театрального мистецтва України в 1917 1920 рр.: Автореферат дис. … кандидата історичних наук / НАН України, Інститут історії України. – К., 1999. – 19 с.

Корогодський Р. Довженко в полоні: Розвідки та есеї про Майстра / Упоряд. Валерій Шевчук. – К.: Гелікон, 2000. – 347 с. – (Українська модерна література).

Матеріали діячів західноєвропейського мистецтва і літератури ХVI-ХIX ст. Колекція (ф.441): Буклет виставки / Державний Комітет архівів України, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, Дирекція Міжнародного музичного фестивалю «Київ Музик Фест», Центр музичної інформації Національної спілки композиторів України. – К., 2000.

Корогодський Р. У пошуках внутрішньої людини / Автор вступ. ст. Олег Бурячківський. – К.: Гелікон, 2002. – 208 с. – (Українська модерна література).

Корогодський Р. І дороги. І правда. І життя / Автор вступ. ст. Олег Бурячківський. – К.: Гелікон, 2002. – 376 с.

Geschichtskultur der Ukraine im Spiegel der ukrainischen Exlibris-Kunst des 20. Jahrhunderts: Katalog zur Ausstellung / Hg. Wilfried Jilge; unter Mitarbeitet von Petro Nesterenko, Ol’ha Lahutenko, Dmytro Horbačov. – Leipziger Universitätsverlag, 2003. – 139 S.

Ходоровський М. Д. Масонство і Україна (За матеріалами діяльності вільних мулярів XVIII ст.). Історико-архівні нариси / Державний комітет архівів України, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. – К., 2004. – 138 с.

Іван Карабиць. Список творів / Укл. Л. В. Івченко, Ю. В. Бентя; передм. Т. О. Бондаренко. – К.: КДВМУ ім. Р. М. Глієра, 2006. – 100 с.

Курило Л. М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника: дис. … кандидата філологічних наук / Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2006.

Мудрак М., Павлова О. Понад кордонами. Модерна українська книжкова графіка 1914–1945. – К.: Критика, 2008. – 175 с.

Цимбал Б. О. Матеріали фонду Івана Багряного як джерело вивчення громадсько-політичної діяльності української еміграції (друга половина 40-х – середина 60-х рр. ХХ ст.) дис… канд. іст. наук / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 224 с.

Із скарбів архіву-музею. Збірник архівних публікацій / Упор. Л. В. Скрипка, М. Д. Ходоровський, В. М. Шепелюк, І. В. Агапітова. – Вип. 1. – К., 2009.

Свербілова Т. Г., Малютіна Н. П., Скорина Л. В. Від модерну до авангарду: жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини 20 століття / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Черкаси, 2009. – 598 с.

Тарас Шевченко. Кобзар / Іл. В. Седляра, ред. С. Захаркін, К. Сігов, Л. Фінберг, прим. Євгена Нахліка, стаття, біограф. і довідки й добір ілюстрацій А. Рудницький. – 2-ге вид. – К.: Дух і літера, 2011. – 552 с.

Кульчий О. В., Малярчук Т. М., Бентя Ю. В. Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів – К.: ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2013.

Архів-музей у просторі у часі…: [зб. ст.] / Державна архівна служба України, ЦДАМЛМ України; кер. проекту О. В. Кульчий, упор. В. М. Шепелюк, Д. В. Нестерчук. – Вип. 1. – К., 2013.

Александр Довженко. Дневниковые записи = Щоденникові записи. 1939–1956 / Российский государственный архив литературы и искусства, Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины; сост.: В. В. Забродин, Е. Я. Марголит; подгот. текста: В. В. Забродин, А. Л. Евстигнеева (рус. яз.); С. В. Тримбач, Е. Е Чугунова (укр. яз.); пер. с укр. Е. Е. Чугунова; науч. коммент.: В. В. Забродин, Е. Я. Марголит; вступит. ст.: Т. М. Горяева, А. Л. Евстигнеева, Е. Я. Марголит, С. В. Тримбач. – Харьков: Фолио, 2013. – 880 с.

Життєпис мовою листів / Упоряд. Л. Огнєва; за ред. О. Зарецького. – Донецьк, 2013. – 518 с.

На вічному шляху до Тараса (1814–1861). Каталог виставки фото- та архівних документів та матеріалів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – К.: Державна архівна служба України, 2014.

Мойсеїв І. К. Філософія в житті: першодруки з фондів ЦДАМЛМУ. – К.: [УкрСІЧ], 2014. – 436 с. – (Щоденники ХХ-го століття; т. 2).

Пащенко-Шумлінська О. Моя Шевченкіана: [До 200-річчя народження Тараса Шевченка; до 135-річчя народження Олімпіади Пащенко-Шумлінської] / Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Хмельницька міська організація Національної спілки краєзнавців України; упорядн, авт. передм. В. Адамський. – Кам’янець-Подільський: Медобори 2006, 2014. – 248 с.

Алла Горська. Душа українського шістдесятництва / Упорядник Л. Огнєва; під ред О. Зарецького. – К.: Смолоскип, 2015. – 712 с.

Самі про себе: автобіографії українських митців 1920-х рр. / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; упоряд. Р. Мовчан. – К.: Кліо, 2015. – 639 с.

Довідники:

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва Української РСР: Буклет / Упорядн. М. І. Крячок, М. Д. Ходоровський. – К., 1988. – 11 с.

Крячок Н. И., Ходоровский М. Д. ЦГАМЛИ УССР // Государственные архивы Украинской ССР: Справочник. – К.: Наукова думка, 1988. – С. 99–107.

Крячок Н. И., Ходоровский М. Д. ЦГАМЛИ УССР // Государственные архивы Украинской ССР: Справочник. – К.: Наукова думка, 1988. – С. 99–107.

Кулініч Ю. Я. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України // Архівні установи України: Довідник / Державний комітет архівів України; Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України; Упоряд. Г. В. Боряк, С. Г. Даневич, Л. А. Дубровіна та ін. – К., 2000. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). – С. 43–45.

Крячок М. І. Архів-музей літератури і мистецтва України // Енциклопедія сучасної України. – Т. 1. – К., 2001. –С. 702–703.

Ясь О. В. Архів-музей літератури і мистецтва України // Енциклопедія історії України / НАН України; Інститут історії України. – К., 2001. – С. 108–109.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Путівник. – Вип. 1 / Державний комітет архівів України; Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України; Автори-упорядники М. Крячок, С. Кущ, З. Сендик; редактор С. Кущ; ред. колегія тому Г. Боряк (голова), Ю. Кулініч, М. Ходоровський. – К., 2003. – 554 с. – (Архівні зібрання України. Путівники).

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Путівник. – Вип. 2 / Державний комітет архівів України; Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України; Автори-упорядники Ю. Кулініч, С. Кущ, М. Ходоровський; редактор С. Кущ; ред. колегія тому Г. Боряк (голова), Ю. Кулініч, М. Ходоровський. – К., 2005. – 621 с. – (Архівні зібрання України. Путівники).

Фонди митців-шістдесятників, що зберігаються в ЦДАМЛМ України: Брошура / Упор. С. Г. Кущ. – К., 2006.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Буклет / Упор. Л. В. Скрипка, М. Д. Ходоровський, В. М. Шепелюк, І. В. Агапітова. – К., 2008

Шепелюк В. М. Архів-музей літератури і мистецтва // Нова січ. – 2011. – 10 лютого.

Бентя Ю. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтіа України // Українська музична енциклопедія/ НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Т. 3. – К., 2011. – С. 509–514.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Путівник. – Вип. 3 / Державна архівна служба України; Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України; Автори-упорядники О. Кульчий, С. Кущ, Т. Малярчук, Л. Скрипка, М. Ходоровський; редактор С. Кущ; ред. колегія тому О. Гінзбург (голова), О. Кульчий, Т. Малярчук, Л. Скрипка, М. Ходоровський. – К., 2014. – 674 с. – (Архівні зібрання України. Путівники). – [Електронне видання].

Перелік документів про життя, творчість та вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка, які знаходяться в Центральному дуржавному архіві-музеї літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) // Портал Шевченка. – [2014]. – [Електронний ресурс].

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Путівник. – Вип. 4 / Державна архівна служба України; Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України; Автори-упорядники Т. Дубовик, Ю. Бентя; редактори Ю. Бентя, Т. Дубовик; ред. колегія тому Т. Баранова (голова), О. Чижова, Т. Малярчук. – К., 2015. – 564 с. – (Архівні зібрання України. Путівники). – [Електронне видання].

Публікації про склад і зміст фондів, виставково-просвітні заходи ЦДАМЛМ України (1962–2015):

1962*

Меморіальна кімната письменника [в Києві]: До 60-річчя від дня народження Ю. Яновського // Дніпро. – 1962. – № 8. – С. 155–156.

1964

Руднєва І. М. Документальні матеріали фонду «Видавництва Західна Україна» // НІБ. – 1964. – №5. – С. 64–72.

1966

Бутич І. Скарбниця літератури і мистецтва: [До створення архіву-музею] // Літературна Україна. – 1966. – 17 травня.

1968

Проценко Л. Національна скарбниця культури // Літературна Україна. – 1968. – 13 лютого.

Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва УРСР створено / Л. Проценко, С. Попель. Вступ. замітка ред. // Архіви України. – 1968. – № 3. – С. 102–104.

Попель С. Особисті фонди діячів літератури і мистецтва України // Архіви України. – 1968. – № 4. – С. 91–92.

Забарило Л. К. Комплектування ЦДАМЛМ УРСР документальними матеріалами особистого походження // Архіви України. – 1968. – № 5. – С. 92–93.

Пепа В. Скарби, створені митцями: [По залах архіву-музею] // Сільські вісті. – 1968. – 18 вересня.

1969

Попель С. Про поповнення ЦДАМЛМ УРСР документами з Львова та Харкова // Архіви України. – 1969. – № 1. – С. 94.

Лозенко Л. Науковий семінар ЦДАМЛМ УРСР: [Київ. Вересень 1968 р.] // Архіви України. – 1969. – № 1. – С. 98–99.

Забарило Л. К., Лобанова Г. В. До скарбниці народних митців: [Нові надходження до ЦДАМЛМ УРСР] // Архіви України. – 1969. – № 3. – С. 95–96.

Забарило Л. К. Листи М. Рильського [Нові надходження до ЦДАМЛМ УРСР листів М. Рильського] // Архіви України. – 1969. – № 4. – С. 102–103

1970

Попель С. Поповнення ЦДАМЛМ УРСР документами діячів культури // Архіви України. – 1970. – № 1. – С. 87–89.

Проценко Л. Матеріали Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва УРСР до 100-річчя з дня народження В. І. Леніна // Архіви України. – 1970. – № 3. – С. 87.

Попель С. Виставка документів українських митців часів Великої Вітчизняної війни // Архіви України. – 1970. – № 4. – С. 99.

Акопова І. С. ЦДАМЛМ УРСР [Поповнення ЦДАМЛМ УРСР новими матеріалами] // Архіви України. – 1970. – № 5. – С. 91.

1971

Крячок М. І. До біографії А. Кримського // Архіви України. – 1971. – № 1 – С. 68–69.

Диченко І. До біографії художника К. В. Піскорського // Архіви України. – 1971. – № 3. – С. 103–104.

Акопова І. Фонд письменника В. Кучера // Архіви України. – 1971. – № 4. – С. 95.

Коба В. В Центральному архіві-музеї літератури і мистецтва УРСР // Радянське літературознавство. – 1971. – № 4. – С. 95–96.

Рябініна В. З погляду майбутнього // Культура і життя. – 1971. – 8 серпня.

1972

Диченко І., Корнієнко Л., Сєткіна М. ЦДАМЛМ УРСР: Нові фонди художників у ЦДАМЛМ УРСР / І; Особисті архіви митців / ; Фонди архітекторів / // Архіви України. – 1972. – № 1. – С. 81–82.

Соловей Е. Багатство живописних традицій: [З художньої виставки ЦДАМЛМ УРСР, присвяченої 50-річчю УРСР] // Літературна Україна. – 1972. – 20 червня.

Проценко Л. Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва УРСР // Архіви України. – 1972. – № 4. – С. 19–20.

Русецький Л. Науковий семінар у Центральному державному архіві-музеї літератури та мистецтва УРСР, Київ, вересень 1972 р.: (До 50-річчя утворення СРСР) // Архіви України. – 1972. – № 6. – С. 103–104.

Підіпригора В. Документи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва УРСР про дружні зв’язки діячів культури України з братніми республіками Радянського Союзу // Архіви України. – 1972. – № 6. – С. 83–85.

1973

Толстов В. О., Підіпригора В. І. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР: [Нові надходження] // Архіви України. – 1973. – № 6. – С. 78–79.

1974

Гальченко С. А. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР: [Огляд особового фонду В. Сосюри (№ 44), що надійшов на зберігання] // Архіви України. – 1974. – № 2. – С. 85–86.

1975

Коба В. П. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР: [Нові надходження] // Архіви України. – 1975. – № 4. – С. 57–62.

Гурок С. С. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР: Нові надходження [Огляд особових фондів художників М. Глущенка (№ 49) та К. Трохименка (ф. 61)] // Архіви України. – 1975. – № 6. – С. 64–65.

1976

Диченко І. Мовчазні свідки історії // Київська правда. – 1976. – 14 березня.

1977

Гальченко С. А. Життя, віддане мистецтву (до 75-річчя від дня народження З. М. Гайдай) // Архіви України. – 1977. – № 4. – С. 47–54.

Калабаліна А. М., Гальченко С. А. Виставки документів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва УРСР // Архіви України. – 1977. – № 6. – С. 90–91.

Сендик З. О. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР: Нові надходження [Огляд особового фонду П. Тичини, що надійшов на зберігання до архіву] // Архіви України. – 1977. – № 6. – С. 70–71.

1978

Шульга Л. У карбі слів: [До відкриття меморіального кабінету Ю. Смолича] // Літературна Україна. – 1978. – 3 жовтня.

Коломієць С. М. Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва УРСР: Нові надходження // Архіви України. – 1978. – № 6. – С. 71–73.

1979

Харченко О. Д. Літературно-мистецькі читання «Весна в Плютах» // Архіви України. – 1979. – № 4. – С. 73–74.

1980

Корогодський Р. М. Золоте жниво Довженка // Молодь України. – 1980. – 4 квітня. – С. 2.

Гальченко С. А. Огляд документів фонду О. Є. Корнійчука у ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1980. – № 3. – С. 55–61.

Міськов О. В. Документи фонду Ю. К. Смолича в ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1980. – № 6. – С. 62–63.

1981

Парийский Е. Запевала украинской прозы: [Открытие мемориального кабинета П. Панча] // Правда Украины. – 1981. – 17 июня.

Стешенкова Т. Фундатор української прози: [Відкриття меморіального кабінету П. Панча у ЦДАМЛМ України] // Літературна Україна. – 1981. – 19 червня.

Крячок М. І. По сторінках нюрнберзького щоденника Юрія Яновського // Архіви України. – 1981. – № 4. – С. 35–39.

Крячок М. І. Документи з фондів ЦДАМЛМ УРСР на виставці «Москва – Париж» // Архіви України. – 1981. –№ 5. – С. 79–80.

1982

Крячок М. І. Документи ЦДАМЛМ УРСР про діяльність архітекторів Беретті у Києві // Архіви України – 1982. – № 1. – С. 70–72.

Крячок М. І. Матеріали про Київ у фондах ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1982. – № 2. – С. 48–51.

Підбиття підсумків роботи архівних установ по підготовці до відзначення 1500-річчя Києва та відкриття виставки «Історія Києва в документах» // Архіви України. – 1982. – № 3. – С. 3–9.

Розповідають документи: [Міжархівна виставка «Історія Києва в документах»] // Вечірній Київ. – 1982. – 22 травня.

Забарило Л. К. Документи до біографії З. М. Гайдай у фондах ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1982. – № 4 – С. 49–51.

Лабиріна Л. Г. Інформація: [Про виставку документів] // Архіви України. – 1982. – № 4. – С. 69.

Коваленко О. М. Виставка документів у Головархіві УРСР // Український історичний журнал. – 1982. – № 7 (липень). – С. 157.

Мовчан Р. В. Документально-книжкова виставка, присвячена 80-річчю з дня народження Ю. І. Яновського // Архіви України. – 1982. – № 5. – С. 76–77.

Гальченко С. А. Щастя належати до такого народу (підбірка із щоденників і записних книжок Ю. І. Яновського) // Радянська Україна. – 1982. – 27 серпня. – С. 4.

Крячок М. І. Документи ЦДАМЛМ УРСР про братні зв’язки літератур народів СРСР // Архіви України. – 1982. – № 6. – С. 43–50.

Гальченко С. А. Із щоденників А. С. Малишка (1942–1952) // Дніпро. – 1982. – № 11.– С. 117–125.

Парійський Є. В гостях у Андрія Малишка: [Меморіальна кімната-музей] // Прапор комунізму. – 1982. – 23 листопада.

Терещенко М. Творча скарбниця // Прапор комунізму. – 1982. – 12 грудня.

1983

Корогодский Р. М. Так начинался Гмыря // Правда Украины. – 1983. – 5 августа. – С. 4.

З творчої лабораторії письменника: [Меморіальний кабінет Н. Рибака] // Радянська Україна. – 1983. – 28 вересня.

Мовчан Р. В. Відкриття у ЦДАМЛМ УРСР меморіального кабінету Н. С. Рибака // Архіви України. – 1983. – № 6. – С. 74.

1984

Тома рукописной книги: [Коллекция о Т. Г. Шевченко] // Советская культура. – 1984. – 6 марта.

Толстов В. О. Вечір пам’яті В. Еллана-Блакитного в Центральному державному архіві-музеї літератури та мистецтва УРСР // Архіви України. – 1984. – № 4. – С. 79.

Сендик З. О. Виступ О. Довженка перед членами СПУ // Культура і життя. – 1984. – 19 серпня.

Сендик З. О. До 50-річчя Спілки письменників України (Огляд документів в ЦДАМЛМ УРСР) // Архіви України. – 1984. – № 5. – С. 58–62.

Міськов О. Присвячено класику: [Виставка М. Бажана] // Прапор комунізму. – 1984. – 18 жовтня.

Толстов В. О. Публікація перекладів М. Зерова віршів М. Лермонтова // Україна. – 1984. – № 42. – С. 20.

1985

Міськов О. В. Книжково-документальна виставка, присвячена 80-річчю з дня народження Миколи Бажана // Архіви України. – 1985. – № 1. – С. 78–79.

Сендык З. А. Центральный государственный архив-музей литературы и искусства УССР // Советские архивы. – 1985. – № 2. – С. 60–61.

Толстов В. О. Особовий фонд В. Василевської у ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1985. – № 4. – С. 54–57.

Логвин В. Виставка – музей: [Виставка «Українська радянська література»] // Вечірній Київ. – 1985. – 31 липня.

Відкриття музейної експозиції «Українська Радянська література» у ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1985. – № 5. – С. 3–6.

Оснач В. Документи фонду ЦДАМЛМ УРСР: «Виставка досягнень народного господарства Української РСР» як джерело історії розвитку сільського господарства республіки // Архіви України. – 1985. – № 6. – С. 35–40.

Стешенкова Т. Як живий з живими…: [Відкриття меморіального кабінету А. Головка] // Літературна Україна. – 1985. – 19 грудня.

1986

Крячок М. І. Листи воїнів-фронтовиків у фондах ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1986. – № 1. – С. 50–55.

Калабаліна А. М. Відкриття у ЦДАМЛМ УРСР меморіального кабінету А. В. Головка // Архіви України. – 1986. – № 1. – С. 80.

Волковинский В. Н. Открытие в ЦГАМЛИ УССР постоянно действующей экспозиции «Украинская советская литература» // Советские архивы. – 1986. – № 1. – С. 20.

Колобов О. О. Документи і матеріали особового фонду П. Г. Тичини у ЦДАМЛМ УРСР про депутатську діяльність поета у Верховній Раді СРСР та Верховній Раді УРСР // Архіви України. – 1986. – № 2. – С. 65–67.

Ходорковський М. Д. Документальна виставка у ЦДАМЛМ УРСР, присвячена 90-річчю з дня народження І. С. Паторжинського // Архіви України. – 1986. – № 3. – С. 79–80.

Денисенко Л. Безцінні реліквії мистецтва // Київська правда. – 1986. – 18 липня.

Мірошник Г. Розповіді про неспокій: [Київська бібліотека ім. Ю. Смолича і меморіальна кімната-музей письменника] // Вісті з України. – 1986. – № 34 (серпень).

Ходоровський М. Д. Експозиція «Українська радянська література 1917–1985 рр.» у ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1986. – № 6. – С. 41–46.

1987

Крячок М. І. Архівний фонд І. П. Кавалерідзе – цінне джерело з історії українського радянського мистецтва // Тезисы докладов и сообщений научно-теоретической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения кинорежиссера и драматурга И. П. Кавалеридзе. – Сумы, 1987. – С. 30–32.

Ходорковський М. Подарунок генерала // Літературна Україна. – 1987. – 19 лютого.

Крячок М. І. Особовий фонд І. П. Кавалерідзе у ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1987. – № 2. – С. 53–55.

Крячок М. І. Відображення подій Великого Жовтня і громадянської війни у документах ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1987. – № 6 – С. 33–40.

Ходоровський М. Д. Молодняківці // Літературна Україна. – 1987. – 5 листопада.

Ходоровський М. Д. З архівних скарбниць (з особового фонду А. В. Головка) // Літературна Україна. – 1987. – 3 грудня.

Павлова О. Ф., Ходоровський М. Д. Реквізиції не підлягають… [Огляд творів українського мистецького авангарду, що зберігаються в ЦДАМЛМ України] // Культура і життя. – 1987. – 20 грудня.

1988

Kennedy-Grimsted P. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia. – B. 1. – Princeton, 1988. – P. 261–271.

Ходоровський М. Д. До 100-річчя Г. П. Юри. Автобіографія // Культура і життя. – 1988. – 10 січня.

Ходоровский М. Д. Все пули – в «яблочко» (к 80-летию со дня рождения С. И. Олейника) // Правда Украины. – 1988. – 2 апреля.

Ходоровский М. Д. С открытым сердцем (к 80-летию Л. С. Первомайского) // Правда Украины. – 1988. – 18 мая.

Крячок М. І. Документи архітектора В. Г. Заболотного у ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1988. – № 5. – С. 48–51.

Ходоровський М. Д. Звертаюсь до режисерів: будьте вимогливими (до 90-річчя від дня народження Н. М. Ужвій // Культура і життя. – 1988. – 4 вересня.

Ходоровський М. «Таким його запам’ятав». До 100-річчя з дня народження Якова Мамонтова: [Публікація спогадів Т. Б. Бялодворця про Я. Мамонтова, автограф яких зберігається у ЦДАМЛМ України] // Культура і життя. – 1988. – 30 жовтня.

Крячок М. І. Листи Бориса Грінченка у фондах ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1988. – № 6. – С. 38–48.

Ходоровський М. Д. До 200-річчя від дня народження М. С. Щепкіна // Культура і життя. – 1988. – 20 листопада.

1989

Archives and Manuscript Collections in the Microfiche / Ed. by P. Kennedy-Grimsted. – Ser. 3: Soviet Ukraine and Moldavia. – Leiden, 1989.

Крячок М. І. Документи особового фонду Т. Г. Шевченка у ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1989. – № 2. – С. 5–15.

Павлова О. Ф. Прохання надіслати «Кобзар» Шевченка на фронт (у фонді № 464, П. Г. Тичини) // Архіви України. – № 3. – 1989. – С. 22–27.

Ходоровский М. Д. Лесь Курбас на Соловках. По материалам личного фонда Р. Г. Валаева // Театральная жизнь. – 1989. – № 7. – С. 25–27.

Загоруйко Ю. Посвящается Анне Ахматовой: [Выставка в музее] // Правда Украины. – 1989. – 24 июля.

Шепелюк В. Весна Олени Пчілки: [Документально-книжкова виставка, присвячена 140-річчю О. Пчілки] // Радянська Україна. – 1989. – 15 серпня.

Ходоровський М. Д. Театр Євгена Плужника // Культура і життя. – 1989. – 22 жовтня.

Крячок М. І. Фонд І. В. Моргілевського в ЦДАМЛМ УРСР // Архіви України. – 1989. – № 6. – С. 49–55.

Ходоровський М Д. Вирок: «Розстріляти!» За матеріалами особового фонду Г. М. Косинки // Культура і життя. – 1989. – 3 грудня.

1990

Ходоровський М. Д. Ми були фанатиками театру (до 70-річчя з дня заснування Київського драматичного театру ім. І. Франка) // Культура і життя. – 1990. – 28 січня.

Корогодський Р. М. Документи про життя і творчість А. Г. Петрицького у фондах ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 1990. – № 2. – С. 48–51.

Брюховецький В. Шлях на голгофу (Життєва доля Миколи Зерова) // Літературна Україна. – 1990. – 10 травня.

Росовецька Т. М. Лаврський псалтир 1776 року з фонду П. Г. Тичини // Архіви України. – 1990. – № 4. – С. 16–18.

Крячок М. І. Листування О. Г. Сластіона з М. C. Грушевським та К. М. Грушевською // Архіви України. – 1990. – № 5. – С. 32–41.

Ходоровський М. Д. Недоспівана пісня ранньої осені (за особовим фондом Б. Д. Антоненка-Давидовича) // Родослав. – 1990. – 2 вересня. – С. 6; 27 вересня. – С. 8.

Ходоровський М. Д. Ґвалт заліза над душами (за особовим фондом І. Д. Дніпровського) // Друг читача. – 1990. – 18 жовтня. – С. 1, 4–5.

Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Західноукраїнська інтелігенція та сталінщина / Академія наук Української РСР, Інститут історії. – Препринт № 7 (19). – К., 1990. – 58 с.

1991

Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Сталінщина і доля західноукраїнської інтелігенції (20-ті – 40-і роки ХХ ст.) // Український історичний журнал. – 1991. – № 2. – С. 10–20.

Толстов В. О. Доповнюючи збірник «З архіву П. Г. Тичини» (Листи Варвари Чередниченко) // Архіви України. – 1991. – № 2. – С. 18–28.

Крячок М. І. Для державного архіву-музею літератури і мистецтва Петро Панч // Архіви України. – 1991. – № 3. – С. 35–40.

Ходоровський М. Д. Арена «критика-циркача» (за особовим фондом О. І. Полторацького) // Друг читача. – 1991. – 8 травня. – С. 6–8; 10 червня. – С. 4–5; 18 червня. – С. 6–7.

Міськов О. В. Дорога до Стуса // Архіви України. – 1991. – № 4. – С. 29.

Крячок М. І. Життя Надії Суровцевої, описане нею самою // Наука і культура України. – 1991. – № 25. – С. 215–349; 1993. – № 26–27. – С. 288–321.

1992

Крячок М. І. Епістолярні документи – яскраве джерело для відображення в світлі сучасних вимог життя і творчості І. П. Кавалерідзе // Тези доповідей та повідомлень наукових читань з нагоди 105-ої річниці від дня народження видатного українського скульптора, кінорежисера і драматурга Івана Петровича Кавалерідзе. – Суми, 1992. – С. 37–41.

Ходоровський М. Д., Папакін Г. В., Шепелюк В. М. Нашого квіту по всьому світу (До І-го Всесвітнього форуму українців) // Архіви України. – 1992. – № 1–3. – С. 9–33; № 4. – С. 10–29.

Ходоровський М. Д. У кожного своя голгофа. Амвросій Бучма і Лесь Курбас у кіно // Вавілон. – 1992. – № 3. – С. 6–8.

1993

Крячок М. І. З листів Д. І. Яворницького до Н. Д. Василенко // Архіви України. – 1993. – № 4–6. – С. 51–55.

1995

Крячок М. І. Листи М. Д. Деркач до Ю. О. Меженка // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – 1995. – № 3. – С. 80–91.

Крячок М. І. Із фронтового листування Якова Качури // Архіви України. – 1995. – № 1–3. – С. 42–47.

1996

Ходоровський М. Д. Курбас Лесь // Українська біографістика: [збірник наукових праць]. – № 1 – К., 1996. – С. 79–83.

Крячок М. І. Документи фонду родини Алчевських у фондах ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 1996. – № 4–6. – С. 88–96.

Крячок М. І. Листи Михайла Жука до Юрія Меженка // Наука і культура України. – 1996. – № 29. – С. 232–238.

1997

Скрицька Л. О. Фонд О. К. Богомазова в ЦДАМЛМ України // Архіви України – 1997. – № 1–6. – С. 73–84.

Крячок М. І. Листи Зінаїди Тулуб до брата Володимира // UKRAINIKA: архівні студії. – 1997. – № 1. – С. 249–269.

1998

Мазуренко І. В. «І світу білого не випив» (український поет А. Казка у листах та спогадах) // Музей і мабутнє: Доповіді та повідомлення наукової конференції до Міжнародного дня музеїв, травень 1997 р. – Дніпропетровськ, 1998.

Крячок М. І. «Отдельное мнение» Опанаса Сластіона на захист української мови // Архіви України. – 1998. – № 1–6. – С. 109–113.

Ходоровський М. Д. У ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 1998. – № 1–6. – С. 161.

Крячок М. І. Фонд поета трагічної долі (до 100-річчя від дня народження В. Л. Поліщука) // Студії з архівознавства та документознавства. – 1998. – № 3. – К., 1998. – С. 119–124.

Ходоровський М. Вечір пам’яті Володимира Антоновича // Студії з архівної справи та документознавства. – 1998. – № 3. – К., 1998. – С. 193.

Осташко Т. С. З історії літературно-мистецького життя в Україні за часів Центральної Ради // Український історичний журнал. – 1998. – № 3. – С. 24–38.

Ходоровський М. Доба Антоновича: [про виступ С. Карамаша на вечорі пам’яті історика у ЦДАМЛМ України] // Літературна Україна. – 1998. – 16 квітня.

Юркова О. В. Київська історична школа М. С. Грушевського: долі науковців // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1998. – № 1–2. – С. 263–280.

1999

Ходоровський М. Д. Агніт-Слєдзєвський Казимир Генріхович. Антоненко-Давидович Борис Дмитрович // Українська біографістика: [збірник наукових праць]. – К., 1999. – № 2. – С. 43–47; 54–58.

Крячок М. І. Пам’ятки Григорія Косинки та Тамари Мороз-Стрілець у ЦДАМЛМ України // Студії з архівної справи та документознавства. – 1999. – № 4. – С. 137–141.

Крячок М. І. Роль М. П. Василенка в культурно-освітній розбудові Української держави (за документами особового фонду ЦДАМЛМ України) // Студії з архівної справи та документознавства. – 1999. – № 5. – С. 198–199.

2000

Скорина Л. «Зойки розбитого життя…» Сторінками епістолярної спадщини І. Дніпровського: [за документами ЦДАМЛМ України] // Березіль. – 2000. – № 1–2. – С. 179–183.

Василенко В. «Я прошу пожаліти мою старість….»: До 110-ї річниці з дня народження письменниці З. Тулуб // З архівів ВЧК–ГПУ–НКВД–КГБ / Інститут історії України, Служба безпеки України. – 2000. – № 2/4. – С. 280–296.

Кущ С. Г. Ще раз про долю унікальних документів («Бахівська» колекція в ЦДАМЛМ України) // Музика. – 2000. – № 1–3. – С. 30–31.

Крячок М. І. Документи про роботу Василя Стуса в ЦДІАК України // Архівознавство, археографія, документознавство. – К., 2000. – № 2. – С. 73–77.

Яцина Н. О. Особовий фонд Дмитра Чепурного і його джерельне значення // Архівознавство, археографія, джерелознавство. – К., 2000. – № 2. – С. 147–150.

Івченко Л. В. Справа № 907 // Музика. – 2000. – № 4–5 – С. 28–30; № 6. – С. 25–26.

Болотова-Царинна Г. «Неодмінно заборонити!…»: [Про однойменну виставку в київському Національному музеї літератури архівних документів про заборону української культури в Російській імперії] // Молодь України. – 2000. – 18 травня.

Рожен О. Україна відкриє Дні культури в Берліні: окраса програми – архіви Баха // Дзеркало тижня. – 2000. – 20 жовтня.

2001

Крячок М. І. Документи письменника «розстріляного відродження» (до 100-річчя від дня народження В. П. Підмогильного) // Архівознавство, археографія, документознавство. – К., 2001. – № 4. – С. 527–540.

Судьба «Архива Баха» решится на днях // Сегодня. – 2001. – № 12 (17 января).

Степанченко Г. Шедеври, що ожили // Дзеркало тижня. – 2001. – 9 листопада.

2002

Лозниця Я. С. Специфіка формування баз даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи ЦДАМЛМ України // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 5: Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства. – К., 2002. – С. 55–58.

Бентя Ю. В. Риси північно-німецького сентименталізму в клавірній творчості К. Ф. Е. Баха (за матеріалами фонду 441 ЦДАМЛМ України) // Тези IV-ї науково-теоретичної конференції «Молоді музикознавці України». – К., 2002. – С. 6–7.

Кулініч Ю. Я. Листи П. О. Куліша до В. В. Тарновського-молодшого (з епістолярного зібрання Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України) // Скарбниця української культури: Зб. наук. пр. – Чернігів, 2002. – Вип. 3. – С. 36–39.

Корогодський Р. М. Віктор Петров. Листи до Софії Зерової // Слово і час. – 2002. – № 10. – С. 46–50.

2004

Малярчук Т. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Огляд нових надходжень в 2003 році // Відкритий архів: Щорічник матеріалів та досліджень з історії модерної української культури. – Т. 1. – К.: Критика, 2004. –С. 617–620.

Ходоровський М. Д. Масони у Галичині XVIII ст. Перші ложі та угруповання вільних мулярів у Галичині // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2004. – № 36.

Вільшанська О. Л. Повсякденне життя населення України під час Першої світової війни // Український історичний журнал. – 2004. – № 4. – С. 56–70.

2005

Цимбал Б. Документи Івана Багряного як джерело до вивчення суспільно-політичної діяльності української еміграції (40–50-ті рр. ХХ ст.): [Огляд особового фонду Івана Багряного (ф. 1186)] // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Відвід. зб. наук. праць. – Вип. 7. Архівна наука та наука в архівах. – К., 2005.– С. 168–176.

Лебедєв Ю. І. Українсько-східні етнографічні й фольклористичні зв’язки у працях А. П. Ковалевського // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – № 23. – С. 81–83.

Шепелюк В. Автографи війни (огляд фондів діячів української літератури часів Другої світової війни, які зберігаються у ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2005. – № 1–3. – С. 86–89.

Тисячна Н. Неоцінені скарби // День. – 2005. – № 42 (11 березня).

Дмитренко С. І. Неугасна пам’ять років. (Оберіг для культурної спадщини) // Надзвичайна ситуація. – 2005. – № 4. – С. 40–41.

Шепелюк В. Українсько-польські літературні зв’язки в наукових дослідженнях літературознавця Г. Вервеса (за матеріалами ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2005. – № 4. – С. 177–180.

Шепелюк В. Українсько-польські культурні зв’язки: Анотований реєстр документів ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 2005. – № 4. – С. 180–191.

Новікова О. Київ Дінори: [особовий фонд Д. Мазюкевич у ЦДАМЛМ України] // Дзеркало тижня. – 2005. – 1 липня.

Безручко О. Невідомі документи ЦДАМЛМ України до біографії Олександра Довженка // Архіви України. – 2005. – № 5–6. – С. 49–69.

Корпусова В. М. Невідомий документ: «Петров Віктор Платонович. Праці з філософії» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. – Філософія. Політологія. № 73–75. – С. 22–24.

2006

Крячок М. Маловідомий автограф із публіцистики Івана Франка // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 14. – 2006. – С. 101–104.

Цимбал Б. Діяльність Організації демократичної української молоді (ОДУМ) в екзилі (50–60-і роки ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2006. – № 87–88. – С. 105–108.

Іванченко Н. Журналісти відвідали музей в Плютах // Нова Січ. – 2006. – 24 травня.

Кулініч Ю. Я. Листи П. О. Куліша до В. В. Тарновського-молодшого (з епістолярного зібрання Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України) // Музейний простір. – 2006. – 10 червня.

Безручко О. Єдина вціліла розповідь О. Довженка про власну режисерську лабораторію // Кіно-Театр. – 2006. – № 6.

Таран Л. В. Діаманти поряд // Як справи. Київ. – 2006. – 22 грудня.

2007

Павлова О. Переклади творів Р. М. Рільке у фондах ЦДАМЛМ України // Архівознавство. Археографія. Джерелознавства: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 9. – К.: ДКАУ, 2007. – С. 190–196.

Сироїд І. Внесок О. Гончара у процес відродження та розвитку української мови // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2007. – Вип. 35. – С. 221–224.

Драгомірова Л. Олександр Хвостенко-Хвостов, український художник (огляд фонду) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавства: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 9. – К.: ДКАУ, 2007. – С. 180–190.

Скрипка Л. Виставка «Будинок “бурси” в контексті історії українських архівів» // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 15. – К., 2007. – С. 227–228.

Павлова О. Документи українських діячів культури, надісланих з Канади до ЦДАМЛМ України // Пам’ятки: Археографічний щорічник. – 2007. – № 7. – С. 382–387.

Горбачук Д., Зубарєв О. Русифікаторська мовна політика в Україні у 70–80-х роках ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т.16. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2007.

Павлова О. Переклади творів Р. М. Рільке в архіві-музеї // Всесвіт. – 2007. – № 5–6. – С. 152–162.

В Киеве выставят «Сокровища, возвращенные народу Украины» // Международній институт генеалогических исследований. – 2007. – 5 декабря.

2008

Нестерчук Д. В. Його ім’я носив Центральний історичний архів у м. Києві // Студії з архівної справи та документознавства. – 2008. – Т. 16. – С. 146–147.

Сторчай О. Карпо Трохименко: спогади про Київське художнє училище (публікація архівного документа): [з фондів ЦДАМЛМ України] // Студії мистецтвознавчі. – 2008. – N 1. – С. 143–157.

Ходоровський М. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: історія, джерельна база, сьогоднішні реалії // Архіви України. – 2008. – №1–2. – С. 50–58.

Рачковська О. Жива правда століть // Архіви України. – 2008. – № 1–2. – С. 200–202.

Сукало А. М. Нове галузеве бібліографічне видання // Архіви України. – 2008. – № 1–2. – С. 220–222.

Кирилюк Г. Документи ЦДАМЛМ України про видатну актрису театру і кіно ХХ ст. Наталію Ужвій // Архіви України. – 2008. – № 3–4. – С. 161–167.

Аксьом А. А. Майстер пензля і слова (Документи ЦДАМЛМ України до біографії художника-графіка Валентина Литвиненка) // Архіви України. – 2008. – № 5–6. – С. 152–155.

2009

Павлова О. Фонд Ю. Івакіна в ЦДАМЛМ України як джерело для вивчення документальної спадщини Д. Бурлюка // ІІ читання пам’яті М.Ф.Біляшівського: зб. ст. – К., 2009. – С. 108–114.

Ізваріна О. М. Українська опера 20–30-х рр. ХХ ст. у фондах ЦДАМЛМ України (на матеріалі особистого архіву В. Г. Костенка) // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали Міжнародної наукової конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України. 24–25 вересня 2009 р. / Міністерство культури і туризму України; ДЗ «Державна історична бібліотека України»; Київський національний університет культури і мистецтв України; Український центр культурних досліджень. – К., 2009.

Безручко О. Справа-формуляр «Запорожець»: нові документи про режисера Олександра Довженка // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2009. – № 2 (33). – С. 327–352.

Скрипка Л. В. Гоголівський бульвар і художній світ М. В. Гоголя в м. Москві та Гоголіана в Києві // Архіви України. – 2009. – № 1–2. – С. 238–240.

Скрипка Л. В., Ходоровський М. Д. Мовою архівних документів // Архіви України. – 2009. – № 1–2. – С. 241–243.

Рачковська О. З. Музична творчість в архівних документах // Архіви України. – 2009. – № 1–2. – С. 124–128.

Прилипко О. Таємниці стародавніх фоліантів // Говорить і показує Україна. – 2009. – № 3 (14 січня).

Найдюк О. Бах зі всіма невідомими: У Києві триває концертний цикл, присвячений виконанню творів із «бахівського архіву» // Хрещатик. – 2009. – 30 січня.

Романча Л. Джерела з історії Музею театрального, музичного і кіномистецтва України (1921–1934) // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 2.

Скрипка Л., Ходоровський М. Невідомий Довженко: і сьогодення, і перспективи // Культура і життя. – 2009. – № 14 (8 квітня).

Аксьом А. А. Недоспівана пісня: М. Шпак, О. Десняк, М. Гайдабура // Архіви України. – 2009. – № 3–4. – С. 138–145.

Кирилюк Г. Його герої раділи, плакали, сміялися, співпереживали. До 150-річчя від дня народження актора П. Саксаганського // Культура і життя. – 2009. – № 19 (13 травня).

Харчук Н. До скарбниці світової графіки // Всесвіт. – 2009. – № 7–8. – С. 194–196.

Чабанівська-Хорозова О. Чари весни Плютівської // Культура і життя. – 2009. – № 28 (15 липня).

Хорозова О. Вітаїзм плютівського мікрокосмосу // Журналіст України. – 2009. – № 8.

Пам’яті Кущ Світлани Григорівни // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 248.

Шепелюк В. Подих ущільненого часу. Невідома сторінка творчості молодого В. Стуса // Літературна Україна. – 2009. – 10 вересня.

Хорозова О. Іван Карабиць. Свята до музики любов // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 51. – С. 62–63.

Нестерчук Д. В. «У Михайла Кіндратовича Губенка…» (Спогади В. Губенко-Маслюченко) // Культура і життя. – 2009. – № 45.

Скрипка Л. В. Виставка, присвячена 90–річчю Миколи Лукаша // Архіви України. – 2009. – № 6. – С. 289–296.

2010

Бонь О. І. Історія повсякденності української наукової інтелігенції (за матеріалами фонду Миколи Прокоповича Василенка в ЦДАМЛМУ) // Література та культура Полісся: зб. наук. праць. – Вип. 60: Регіональні та загальноукраїнські історико-культурні процеси у сучасному дослідницькому вимірі / Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя ; відп. ред. Г. В. Самойленко. – Ніжин, 2010. – С. 104–112.

Цимбал Я. «Мозаїка» Юрія Смолича як джерело до історії літературного побуту 1920–1930-х років // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – Т. 5 / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Стилос, 2010. – С. 228–238

Мокроусова О. Архітектор Павло Альошин: з історії нереалізованих задумів // Матеріали щорічної науково-практичної конференції Музею історії Києва. – Вип. 10. – К., 2010.

Дроботюк М. Вільгельм Олександрович Котарбінський (1849–1921) // Художня культура. Актуальні проблеми. – 2010. – Вип. 7. – С. 334–346.

Шепелюк В. М. Вірш Тараса Шевченка «Сон» («На панщині пшеницю жала») // Архіви України. – 2010. – № 1. – С. 135–137.

Ходоровський М. Д. Вісімдесята весна Миколи Івановича Крячка // Архіви України. – 2010. – № 1. – С. 202–209.

Безручко О. Повість полум’яних літ Олександра Довженка: розсекречені документи // Кіно-Театр. – 2010. – № 1.

Справа Глущенка – між державною і родиною // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2010. – 4 лютого.

Скрипка Л. В., Шепелюк В. М. Поезії Ліни Костенко 1944–1945 рр. (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2010. – № 2. – С. 184–186.

«Прилетіла ластівонька» до Будинку вчителя // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2010. – 4 березня.

Конференція екскурсоводів // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2010. – 16 квітня.

До Дня Конституції в столиці відкрилася історична виставка // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2010. – 27 червня.

Цалик С. Оксану Петрусенко отруїла дружина маршала Тимошенка: [фото ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2010. – 15 липня.

Жежера В. Винниченко на 20 років випередив європейських інтелектуалів: [фото ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2010. – 29 липня.

Kennedy-Grimsted P. Bach scores in Kyiv: The long-lost music of the Berlin Sing-Akademie surfaces in Ukraine // Spoils of War: International Newsletter. – 2000. – № 7, August. – P. 23–35.

Юрченко Н. У Києві вперше презентовано архівні документи про В. Винниченка // УКРІНФОРМ. – 2010. – 6 серпня.

Україна може втратити права володіння картинами Глущенка вартістю $ 2 млн // Корреспондент. – 2010. – 13 серпня.

Україна може втратити картини Глущенка, що коштують 2 млн доларів. Суд зобов’язав ЦДАМЛМ повернути роботи художника онуці // Українські новини. – 2010. – 13 серпня.

Рябчун Ю. Иск сложился в картины: // Коммерсант-Украина. – 2010. – 13 августа.

Дон Л. Справа Глущенка або Горе-онука: Попри рішення суду Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва не має наміру передавати картини художника його онуці // Хрещатик. – 2010. – 17 серпня.

Внучка Миколи Глущенка судиться з Україною за картини діда // Країна. – 2010. – 26 серпня.

Аксьом А. А. Батько українського театру (до 170-річчя від дня народження видатного драматурга, актора і режисера Марка Кропивницького) // Архіви України. – 2010. – № 5. – С. 181–187.

Сахневич Ю. Особовий фонд Миколи Зерова в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України (до 120-річчя від дня народження) // Архіви України. – 2010. – № 5. – С. 134–142.

Нестерчук Д. В. Життя, присвячене пам’яті брата (До 140-річчя від дня народження Хоми Михайловича Коцюбинського. За архівними фондами ЦДАМЛМ України) // Музеї України. – 2010. – Вересень.

Хорозова О. Ключ журавлиної вірності. Відзначили 100-річчя від дня народження українського письменника, публіциста Михайла Чабанівського // Справи сімейні. – 2010. – № 10. – С. 5.

Чабанівська-Хорозова О. Син землі і неба: До 100-річчя від дня народження М. Чабанівського // Українська літературна газета. – 2010. – № 20 (1 жовтня).

Шепелюк В. М. Співець журавлинців: Літературний вечір пам’яті М. Чабанівського // Літературна Україна. – 2010. – 14 жовтня.

Бентя Ю. Напівшепіт, напівтіні та подих вітру // Театрально-концертний Київ. – 2010. – № 11. – С. 16–17.

Які культурні цінності повернулися в Україну з-за кордону (перелік) // Історична правда. – 2010. – 13 грудня.

Хорозова О. М. Плюти – мистецький край // Літературна Україна. – 2010. – 16 грудня.

Друг О. Київська родина Мазюкевичів // Київ і кияни: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. Вип. 10 / [Головне управління культури і мистецтв Київської міської держадміністрації; Музей історії міста Києва]. – К. : КИЙ, 2010. – С. 52-68.

2011

Цимбал Я. «Спогади про минуле» Володимира Гжицького: пригадування і конструювання // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – Т. 6 / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Laurus, 2011. – С. 240–257.

Дробот А. О. Фольклорне мистецтво як джерело національного стилю нонконформістів. Теоретичний аспект. (Мовою архівних матеріалів) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2011. – № 4. – С. 104–106.

Шепелюк В. М. Особовий фонд К. Стеценка у ЦДАМЛМ України // Матеріали науково-практичної конференції «Стеценківські читання». – К., 2011. – С. 15.

Суровцова Н. «Скарби на околиці міста» (до 100-річчя Івана Гончара) / Підготував Д. В. Нестерчук // Музеї України. – 2011. – № 1. – С. 25–26.

Агапітова І. В. Нові надходження архівних документів журналістки, правозахисниці Надії Світличної та художника Юхима Михайліва // Архіви України. – 2011. – № 1. – С. 32–34.

Миколаєнко А. Найкращий кримський подарунок Україні. До 140 річчя від дня народження Агатангела Кримського // Літературна Україна. – 2011. – № 5 (13 січня).

Боримська Н., Хорозова О. Кленова пісня Платона Майбороди // Мистецтво і освіта. – 2011. – № 2. – С. 60–61.

Кирилюк Г. В. Леся Українка і читач. До 140-річчя від дня народження мисткині // Літературна Україна. – 2011. – 24 лютого.

Ходоровський М. Д. Вона була першою (до 45–річчя ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2011. – № 2–3. – С. 86–96.

Малярчук Т. М. Робоча зустріч з питань поповнення Національного архівного фонду документами особового походження, творчих спілок, інших громадських організацій // Архіви України. – 2011. – № 2–3. – С. 245–247.

4 тисячі документів з особового архіву Надії Світличної // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2011. – 14 березня.

До України повернувся архів відомої журналістки-шістдесятниці Надії Світличної // УКРІНФОРМ. – 2011. – 14 березня.

Духовні скарби України: Архів Надії Світличної // Политикантроп. – 2011. – 14 березня.

Особистий архів Надії Світличної передали з США до України // 5 канал. – 2011. – 14 березня.

Особистий архів Надії Світличної передали зі США до України // Газета по-українськи. – 2011. – 14 березня.

Архів Надії Світличної повернувся в Україну // ICTV. – 2011. – 15 березня.

В Україну повернувся архів журналістки, правозахисниці-шістдесятниці Надії Світличної // Радіо Свобода. – 2011. – 15 березня.

В Україну повернувся архів Надії Світличної // ГалIнфо. – 2011. – 15 березня.

Архів Світличної (1970–80-ті роки) прибув із США в Україну // Історична правда. – 2011. – 16 березня.

В “Софии Киевской” пройдет выставка, посвященная Гагарину и Береговому // Лига. – 2011. – 11 апреля.

В «Софии Киевской» пройдет выставка, посвященная первым космонавтам // Обозреватель. – 2011. – 11 апреля.

Фалин В. Открылась выставка «Космическая эра в контексте архивного наследия» // УКРІНФОРМ. – 2011. – 12 апреля.

В Киеве открылась выставка, посвященная Гагарину и Береговому // Перший Діловий. – 2011. – 13 квітня.

Кияни почують «Таємниці стародавніх фоліантів»: Музика з «бахівського архіву» // Моє місто. – 2011. – 27 травня.

Хорозова О. Пароль «Весни в Плютах» – молодість! // Справи сімейні. – 2011. – № 6. – С. 18–19.

Хорозова О. «Весна в Плютах» під знаком дружби // Обухівський край. – 2011. – № 45–46 (17 червня).

Чухліб Т. В. Гортаючи батькові сторінки та роки (до 70-ліття Василя Чухліба (1941–1997)) // Ключ. – 2011. – 18 липня.

Хорозова О. М. Любіть Україну // Українська літературна газета. – 2011. – 24 серпня.

Шепелюк В. М. «З когорти просвітян» (до 150-річчя від дня народження письменниці, громадської діячки Любові Яновської) // Літературна Україна. – 2011. – 25 серпня.

Новикова Е. Быт ловил его, но не поймал… [об И. Тригубе; документы ЦГАМЛИ Украины] // Антиквар. – 2011. – № 9.

Гунько О. Грицька Чупринку вчителі боялися викликати до дошки: [фото ЦДАМЛМ України] // Газета по-українськи. – 2011. – 1 вересня.

Нестерчук Д. В., Кирилюк Г. В. Палітра Миколи Глущенка. До 110-річчя від дня народження Миколи Глущенка // Дніпровський проспект. – 2011. – № 39 (30 вересня).

Рудзицький А. Ілюстратор «Кобзаря» Василь Седляр: доля майстра та його твору // Асоціація Європейських Журналістів. – 2011. – 18 жовтня.

Сукало А. М. Особові фонди представників української діаспори в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України. Микола Бутович // Архіви України. – 2011. – № 6. – С. 130–142.

Нестерчук Д. В. «Житіє Артема Безвіконного» – остання незакінчена повість Григора Тютюнника (з фондів ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2011. – № 6. – С. 184–192.

Хорозова О. І повіяв вогонь новий з Холодного Яру… // Справи сімейні. – 2011. – № 12. – С. 9.

Нестерчук Д. В. «Сильні враження залишаються…»: Записки, щоденники з фондів ЦДАМЛМ України. До 80-річчя від дня народження Григора Тютюнника // Літературна Україна. – 2011. – 1 грудня.

Виставка рукописів Григора Тютюнника у ЦДАМЛМ України // Літературна Україна. – 2011. – 1 грудня.

Худолій М. Презентація двотомного видання про Катерину Білокур // Інформаційна агенція культурних ініціатив ПРО. – 2011. – 5 грудня.

2012

Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Застосування класифікаційного методу у дослідженні листів як джерел різноманітної інформації (на прикладі архівної творчої спадщини композитора Мейтуса Ю. С.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2012. – Вип. XXXIV. – С. 305–310.

Тримбач С. Дневники Александра Довженко, или Каталог пророческих снов // Киноведческие записки. – 2012. – № 100–101. – С. 526–533.

Ковальчук О. А. Художник театру Курбаса: Анатолій Петрицький. Складний шлях становлення: [за документами ЦДАМЛМ України] // Курбасівські читання . – 2012 . – N 7: Лесь Курбас і світова художня культура. – С. 107–121.

Чухліб Т. «Захалявні» записники з особового фонду Василя Чухліба у ЦДАМЛМ України як джерело до вивчення творчої майстерні письменника // Книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база. – Львів, 2012. – С. 149–160.

Гунько О. Іван Їжакевич малював святих зі своїх рідних та односельців: [фото ЦДАМЛМ України] // Газета по-українськи. – 2012. – 20 січня.

Хорозова О. Мережана папірусна стрічка пам’яті // Справа сімейні. – 2012. – № 2. – С. 12–13.

Ходоровський М. Д. Борис Антоненко-Давидович – історик літератури // Архіви України. – 2012. – № 2. – С. 176–180.

Шарговська О. Христю Алчевську обізвали «крокодилом від поезії»: [фото ЦДАМЛМ України] // Газета по-українськи. – 2012. – 15 березня.

Відкриття виставки «Всесвіт Олеся Бердника (1926–2003)» // Рідна країна. – 2012. – 27 березня

Анонс: виставка, присвячена Олесю Берднику // Історична правда. – 2012. – 28 березня.

Всесвіт Олеся Бердника // День. – 2012. – 29 березня.

Всесвіт Олеся Бердника // Антиквар. – 2012. – [29 березня].

Фалін В. У столиці відкрилася виставка «Всесвіт Олеся Павловича Бердника (1926–2003)» // УКРІНФОРМ. – 2012. – 30 березня

Антоненко Т. Космический путь Олеся Бердника // «2000». – 2012. – 30 марта.

Н. Суровцова. «Лесь Курбас. 1917–1927–1937 рр.»: Спогади / Підготував Д. В. Нестерчук // Музей театрального, музичного та кіномистецтва України. Портал. – 2012. – Квітень.

Нестерчук Д. Два покоління. Борис Антоненко-Давидович і шістдесятники (з архівних фондів ЦДАМЛМ України) // Літературна Україна. – 2012. – № 15 (12 квітня).

Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2012. – 24 квітня.

Архів, баян, концерт // Антиквар. – 2012. – 24 квітня

У Києві започатковують «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Рідна країна. – 2012. – 24 квітня.

Гунько О. «Дружина умовляє мене стати попом» – Кирило Стеценко: [фото ЦДАМЛМ України] // Газета по-українськи. – 2012. – 25 квітня.

«Игра теней» и баян // День. – 2012. – № 73 (25 апреля).

Нестерчук Д. Лист міністра фінансів С. Ю. Вітте до О. К. Алчевського з приводу надання йому звання комерції-радника // Архіви України. – 2012. – № 3. – С. 90–94.

Бентя Ю.В. Літературно-мистецьке свято «Весна в Плютах» з нагоди відзначення Міжнародного дня музеїв та річниці від дня народження українського драматурга О. Корнійчука // Архіви України. – 2012. – № 3. – С. 164–171.

Романович С. В. Документально-книжкова виставка з фондів архівних установ України «Всесвіт Олеся Павловича Бердника» // Архіви України. – 2012. – № 3. – С. 131–132.

Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Листи та телеграма Д. Б. Кабалєвського до Ю. С. Мейтуса: аналіз професійних стосунків // Архіви України. – 2012. – № 3. – С. 103–111.

Найдюк О. Портрет з архіву: історія Олени Андрєєвої // Музика. – 2012. – № 3. – С. 22–25.

Аксьом А. Сюжети, видобуті з каменю. З архівних матеріалів Анатолія Дімарова ЦДАМЛМ України // Літературна Україна. – 2012. – № 18 (3 травня).

У Києві пройдуть мистецькі зустрічі: [Народний художній колектив хор «Зірниця» у ЦДАМЛМ України] // Рідна країна. – 2012. – 10 травня.

У Києві відкриється ювілейна виставка художника Тартаковського // Рідна країна. – 2012. – 16 травня.

Худолій М. До 100-річчя Ісаака Тартаковського відриють виставку // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2012. – 16 травня.

Жежера В. Композитор Кирило Стеценко заробляв на прожиття священиком: [фото ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2012. – 23 травня.

Кот С. Війна і культура // Дзеркало тижня. – 2012. – 25 травня.

«Весна в Плютах» вшанувала виданих діячів // Київська обласна рада. Офіційний сайт. – 2012. – 28 травня.

Документальна виставка з нагоди 100-річчя від дня народження Михайла Стельмаха // Літературна Україна. – 2012. – № 22 (31 травня).

Хорозова О. Незмінні парадигми «Весни… в Плютах» // Справи сімейні. – 2012. – № 6. – С. 18–19.

Хорозова О. Травневий акорд у Плютах // Культура і життя. – 2012. – № 22 (1 червня).

Свято «Весна в Плютах» // Справи сімейні. – 2012. – 18 червня.

Нестерчук Д. В. Із щоденників Віри Єніної // Музеї України. – 2012. – 22 червня.

Прилепішева Ю. А. Тристороння зустріч керівників державних архівних служб та директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусії (28–31 травня 2012 р., м.Ужгород, Україна) // Архіви України. – 2012. – № 4.

Бентя Ю. В. Особовий фонд композитора Михайла Вериківського (з нових надходжень ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2012. – № 4. – С. 76–87.

Яцина Н. О. Особовий фонд поета, прозаїка Полікарпа Шабатина (нове надходження документів до ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2012. – № 4. – С. 112.

Гламазда М. Життя для книги: [фото ЦДАМЛМ України] // Отчий поріг: Видання товариства «Чернігівське земляцтво». – 2012. – № 7 (липень).

Повна збірка щоденників Довженка вийде у Харкові // Сумно? – 2012. – 3 липня.

Київський бард Олеся Найдюк відіграє концерт авторської пісні // Культура. – 2012. – 11 липня.

Видадуть щоденники Довженка // ЛітАкцент. – 2012. – 11 липня.

Видадуть щоденники Довженка // Культура. – 2012. – 12 липня.

Худолій М. Державний архів-музей літератури і мистецтва організовує виставку «Український світ» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2012. – 6 серпня.

Відкриття художньої виставки «Український світ» // Рукотвори. – 2012. – 6 серпня.

Відкриття художньої виставки «Український світ» // Нова Січ. – 2012. – 14 серпня.

Відкриття художньої виставки «Український світ» // Рідна країна. – 2012. – 14 серпня.

Антоненко А. Раритети «Українського світу» // День. – 2012. – 14 серпня.

Блог: Віктор Тригуб. Відкриття художньої виставки «Український світ» // Независимое бюро новостей. – 2012. – 14 серпня.

Відкриття художньої виставки «Український світ» // Музеї України. – 2012. – 19 серпня.

Найдюк О. Олена Кульчий: «Управляти – це вести до успіху інших» // День. – 2012. – № 151 (28 серпня).

Моргун Т. …а також і козак Мамай: [про виставку «Український світ» у ЦДАМЛМ України] // Профспілкові вісті. – 2012. – 29 серпня.

Клименко В. «Український світ» в артефактах і шедеврах // Україна молода. – 2012. – 30 серпня.

Романович С. В. Презентація спільного українсько-російського видавничого проекту «Щоденники Олександра Довженка» та цифрової копії художнього фільму «Зачарована Десна» // Архіви України. – 2012. – № 5. – С. 182–184.

Нестерчук Д. В. Фонд Івана Кавалерідзе у ЦДАМЛМ України (до 125-річчя від дня народження видатного скульптора, режисера і драматурга) // Архіви України. – 2012. – № 5. – С. 115–126.

Шепелюк В. М. Архівні документи про композитора Миколу Лисенка (з фондів ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2012. – № 5. – С. 88–91.

Брюховецька Л. Про Володимира Денисенка та радянську систему // День. – 2012. – № 159 (7 вересня).

В Украине наконец будет полное собрание фильмов Александра Довженко // УКРИНФОРМ. – 2012. – 7 сентября.

Дневники Довженко увидят мир до конца года – Государственная архивная служба // УКРИНФОРМ. – 2012. – 7 сентября.

В Украине наконец будет полное собрание фильмов Александра Довженко // День. – 2012. – 7 сентября.

Панченко В. Сергій Тримбач: «Довженкові здавалося, що настав час нових титанів» // ЛітАкцент. – 2012. – 12 вересня.

Худолій М. Авторські концерти сучасних українських композиторів пролунають в Києві // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2012. – 13 вересня.

Музичні зустрічі в архіві-музеї літератури і мистецтва починаються сьогодні! // Культура. – 2012. – 18 вересня.

Авторський концерт сучасних українських композиторів «Фортеп´янні монографії»: Олег Безбородько // Рідна країна. – 2012. – 18 вересня.

Цифровую копию фильма Довженко «Зачарованная Десна» презентуют в Киеве // Українські національні новини. – 2012. – 25 сентября.

Презентують щоденники Довженка // ЛітАкцент. – 2012. – 25 вересня.

Цифровую копию фильма Довженко «Зачарованная Десна» презентуют в Киеве // KievNews. – 2012. – 25 сентября.

Тримбач С. Щоденники Олександра Довженка: Упорше без цензури й по-науковому! // День. – 2012. – 26 вересня.

Повне видання щоденників О. Довженка вперше видали в Україні // 5 канал. – 2012. – 26 вересня.

Бентя Ю. Згадуємо фундатора Українського театрального музею // День. – 2012. – 26 вересня.

Москвичова А. У Києві анонсували видання засекречених щоденників Довженка // Радіо Свобода. – 2012. – 26 вересня.

Пантоненко С. Щоденники Олександра Довженка // День. – 2012. – 26 вересня.

В Україні видадуть повну версію щоденників Довженка // Телеканал новин «24». – 2012. – 27 вересня.

Лише через 50 років – після зняття грифу «секретно» – Україна побачить щоденники Олександра Довженка // Українське радіо. – 2012. – 27 вересня

Пащенко В. «Похороненные» в архивах дневники Александра Довженко выйдут в свет до конца года //УКРИНФОРМ. – 2012. – 27 сентября.

Пащенко В. Архивисты Украины и России готовят совместные проекты к 200-летию Шевченко // УКРИНФОРМ. – 2012. – 27 сентября.

Ильенко Ю. В столице презентовали книгу «Дневники Александра Довженко» и копию кинофильма «Зачарована Десна» // УКРІНФОРМ Фото. – 2012. – 27 сентября.

Ранее засекреченные дневники Александра Довженко будут опубликованы до конца нынешнего года // Интерфакс-Україна. – 2012. – 27 сентября.

Россия хочет отпраздновать юбилей Кобзаря плечом к плечу с Украиной. Так было с Гоголем // Ukrnews.info. – 2012. – 27 сентября.

Дневники Александра Довженко издадут в Украине // РИА Новости — Украина. – 2012. – 27 сентября.

В Україні вийдуть друком усі 74 щоденники Довженка // TVi. – 2012. – 27 вересня.

Первое издание засекреченных дневников А. Довженко готовится к печати // ІА «Наголос». – 2012. – 27 сентября.

Кравченко А. В Украине издадут дневники Александра Довженко // Медиа-группа «Объектив». – 2012. – 27 сентября.

В Украине издадут неопубликованные ранее дневники Довженко // Факты и комментарии. – 2012. – 27 сентября.

В Україні видадуть досі невідомі щоденники Олександра Довженка // Експрес.ua. – 2012. – 27 вересня.

В Україні видадуть не опубліковані раніше щоденники Довженка // 7 днів. – 2012. – 27 вересня.

В Україні видадуть неопубліковані раніше щоденники Довженка // ForUm. – 2012. – 27 вересня.

В Україні видадуть не опубліковані раніше щоденники Довженка // ВолиньІнфо. – 2012. – 27 вересня.

Пащенко В. «Поховані» в архівах щоденники Олександра Довженка побачать світ до кінця року // УКРІНФОРМ. – 2012. – 27 вересня.

Бентя Ю. Товариство лідерів: [про авторський концерт О. Щетинського в рамках «Мистецьких зустрічей в архіві-музеї»] // Культура і життя. – 2012. – 28 вересня.

Щоденники Довженка пролежали невідомими 50 років // УНІАН. – 2012. – 28 вересня.

В Украине издадут неопубликованные ранее дневники Довженко // Версии.com. – 2012. – 28 сентября.

В Україні видадуть щоденники Олександра Довженка // Українська літературна газета. – 2012. – 30 вересня.

Гриневич В. «Населені пункти», що мали витіснити села: [за документом ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2012. – 3 жовтня.

Антоненко П. Щоденники Довженка повертаються в Україну // Слово Просвіти. – 2012. – 4 жовтня.

Рутковский А. Александр Довженко: с Россией и без цензуры // «2000». – 2012. – № 40 (5 октября).

Ювілейна п’ята наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» // Національний університет «Острозька академія». – 2012. – 5 жовтня.

Вскоре свет увидят настоящие дневники Довженко без цензуры // Набат. – 2012. – 7 октября

Антоненко П. Підготовлено до друку «Щоденники» Олександра Довженка // Сіверщина. – 2012. – 9 жовтня.

Відбудеться документальна виставка, присвячена видатному українському прозаїку П. Загребельному // Fin.org.ua. – 2012. – 10 жовтня.

Бентя Ю. Музика в… архіві / Бентя Ю. В., Щетинський О. С., Малярчук Т. М., Тукова І. Г., Безбородько О. А., Дьячкова О. А. // День. – 2012. – № 182 (10 жовтня).

Відбудеться документальна виставка, присвячена видатному українському прозаїку П. Загребельному // Урядовий портал. – 2012. – 10 жовтня.

Худолій М. Відкриють документально-книжкову виставку присвячену Загребельному // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2012. – 11 жовтня.

Документальна виставка, присвячена Павлу Загребельному // Рідна країна. – 2012. – 11 жовтня.

Відкриється перша документальна виставка, присвячена видатному українському прозаїку Павлу Загребельному // Культура. – 2012. – 11 жовтня.

Бентя Ю. Павло Загребельний – документи розповідають // День. – 2012. – № 184–185 (12 жовтня).

Груша Х. Людина з морського дна // Голос України. – 2012. – 13 жовтня.

У Києві відкрилася унікальна документальна виставка, присвячена автору знаменитої «Роксолани» // Козацький край. – 2012. – 15 жовтня.

Уперше Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва презентує виставку, присвячену Павлу Загребельному // Телекомпанія «Київ». – 2012. – 15 жовтня.

Відкрито Документально-книжкову виставку Павла Загребельного // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2012. – 15 жовтня.

Константинова Е. «Тайные дневники Загребельного будут опубликованы только через 20 лет» // Зеркало недели. – 2012. – № 37 (19 октября).

Сольний концерт етномузиколога Наталії Сербіної // Рідна країна. – 2012. – 22 жовтня.

Теплых Ю. Фонд «Единый мир» и Госархив Украины совместно изучат наследие Столыпина // Аргументы и Факты в Украине. – 2012. – 30 октября.

В Киеве будут изучать наследие Столыпина // Багнет. – 2012. – 30 октября.

Гайворонська А. А. Сковородіана в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України (до 290 річчя від дня народження видатного просвітника, філософа, поета) // Архіви України. – 2012. – № 6. – С. 70–74.

Тупчієнко-Кадирова Л. Г. Формування особового архівного фонду Юлія Мейтуса (на прикладі листів та листівок спадщини композитора) // Архіви України. – 2012. – № 6. – С. 75–84.

Бентя Ю., Кісіль І. Грані співробітницва Державної архівної служби України та Міжнародного фонду «Єдиний світ» // Архіви України. – 2012. – № 6. – С. 199–201.

Брюховецька Л. Нездійснений фільм про Івана Сірка // Кіно-Театр. – 2012. – № 6.

Пальцевич Ю. Терапія з лірою в руках // Культура і життя. – 2012. – 2 листопада.

Жежера В. Малишко одвернувся до вікна й заплакав: [фото ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2012. – 6 листопада.

Фалин В. Документальное наследие писателя-фантаста Олеся Бердника передали в Центральный архив-музей //УКРІНФОРМ. – 2012. – 7 листопада.

Крылов В. Открытый космос Павла Загребельного // «2000». – 2012. – 9 ноября.

Котенко Н. Поліамурність, самотність і Домонтович // ЛітАкцент. – 2012. – 13 листопада.

16 листопада на Київщині відзначатимуть 100-річчя Андрія Малишка // Рідна країна. – 2012. – 13 листопада.

Жежера В. Ця мелодія викликає не зовсім радянські патріотичні емоції: [про кобзаря Є. Адамцевича; фото ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2012. – 13 листопада.

Недавня К. Сьогодні, 14 листопада, Андрію Малишку виповнюється 100 років // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2012. – 13 листопада.

Бентя Ю. Під грифом «таємно»: [виставка про П. Загребельного у ЦДАМЛМ України] // День. – 2012. – 16 листопада.

Золоті розсипи поезії Андрія Малишка // Культура і життя. – 2012. – 16 листопада

Вшановуючи столітній ювілей Андрія Малишка // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2012. – 19 листопада.

Стельмах І. // Дві тисячі документів автора першого українського балету Вериківського передано до архіву Радіо Свобода. – 2012. – 21 листопада.

Дупак О., Гегеля А. Унікальна рукописна спадщина Михайла Вериківського урочисто передана до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва // Телекомпанія «Київ». – 2012. – 21 листопада.

Чабанівська О. З життя і творчості Андрія Малишка // Літературна Україна. – 2012. – 22 листопада.

Журавская А. Шевченкиану дополнят книгой о лауреатах Шевченковской премии // ИА Наголос. – 2012. – 22 листопада.

Недавня К. Завтра, 27 листопада, відкриють документальну виставку «За сімома печатками: П. А. Столипін та Київ» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2012. – 26 листопада.

Унікальною рукописною спадщиною великого українського композитора Михайла Вериківського поповнились фонди Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва // Українське радіо. – 2012. – 26 листопада.

Скороход О. Рукопис першого українського балету представили публіці // Gazeta.ua. – 2012. – 27 листопада.

Сьогодні відкривають виставку, присвячену діяльності Петра Столипіна // Хрещатик. – 2012. – 27 листопада.

Багмут П. Документальну виставку, присвячену Петру Столипіну, відкрито у столиці // УКРІНФОРМ ФОТО. – 2012. – 27 листопада.

Документальная выставка памяти Столыпина открылась в Софии Киевской // Интерфакс-Украина. – 2012. – 27 ноября.

Виставка, присвячена Столипіну, відкрилася у Києві // Радіо Ера. – 2012. – 27 листопада.

Єремєєва А. У Києві відкрилася виставка, присвячена Столипіну // ForUm. – 2012. – 27 листопада.

Читка «Кімнати абсолютної тиші» // TEATRE. Театральний портал. – 2012. – 30 листопада.

Хорозова О. Із творчої лабораторії Павла Загребельного // Літературна Україна. – 2012. – № 42.

Сценічні читання п´єси Тетяни Киценко «Кімната абсолютної тиші» // Рідна країна. – 2012. – 3 грудня.

Рукопис першого українського балету передали архіву // Демократична Україна. – 2012. – 7 грудня.

Сохач А. Картини Миколи Глущенка залишили в Україні – голова Державної архівної служби // УКРІНФОРМ. – 2012. – 7 грудня.

Пальцевич Ю. Новий дім для спадщини Михайла Вериківського // Культура і життя. – 2012. – 7 грудня.

Жежера В. «Из пороков бытовых я подвержен был водочному. Алкоголиком не был»: Микола Куліш просив його розстріляти: [фото ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2012. – 11 грудня.

Москалець О. Життя: білі та чорні клавіші // День. – 2012. – № 232 (19 грудня).

2013

Андрєєв В. Віктор Петров: Становлення інтелектуала-гуманітарія (1913 – початок 1920-х рр.) // Гуманітарний журнал. – 2013. – № 1–2. – С. 87–98.

Піскун В. Діяльність письменника Юрія Смолича в «Комітеті за повернення на батьківщину» (за матеріалами особистого фонду в ЦДАМЛМ України) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Вип. 21. – Острог, 2013. – С. 204–211.

Подобєд О. Політична публіцистика Івана Багряного // Український історичний збірник. – Вип. 16. – 2013. – С. 203–212.

Скляр І. О. Зображення «зсередини» як результат трансформації головного героя в «Повісті без назви» В. Підмогильного // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. – 2013. – Вип. 1(1). – С. 134–141.

Дрофань Л. Опанас Шевчукевич – знаний і незнаний буковинський митець // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини / НАМ України, Інститут проблем сучасного мистецтва. – Вип. 9. – К.: Фенікс, 2013. – С. 23–50.

Павлова О. Ф. До 75-ї річниці загибелі українського хореографа Василя Верховинця // Архіви України. – 2013. – № 1. – C. 121–126.

Худолій М. У Софії Київській відкриється виставка «Микола Мурашко і його учні» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 30 січня.

Яценко Ю. В Украине презентуют засекреченный дневник Александра Довженко // Українські національні новини. – 2013. – 23 лютого.

Недавня К. В Україні презентують засекречений щоденник Олександра Довженка // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 25 лютого.

Сборник дневниковых записей А. Довженко представят 28 февраля в Киеве // Радіо Ера. – 2013. – 25 февраля.

У Києві презентують щоденники Довженка // Історична правда. – 2013. – 25 лютого.

Завтра у Києві відбудеться презентація першої повної публікації щоденників Довженка // День. – 2013. – 27 лютого.

Завтра презентують «Щоденникові записи» Довженка // ЛітАкцент. – 2013. – 27 лютого.

Бентя Ю. «Життя трудне…» [Про презентацію «Щоденникових записів» Олександра Довженка у ЦДАМЛМ України] // День. – 2013. – 28 лютого.

В Киеве презентовали дневниковые записи Александра Довженко // Радіо Ера. – 2013. – 28 февраля.

В Киеве презентовали рассекреченные дневники Довженко // Факты и комментарии. – 2013. – 28 февраля.

В Киеве состоялась презентация рассекреченных дневников Александра Довженко // Подробности.ua. – 2013. – 28 февраля.

В Києві розсекретили щоденники Довженка // FAKTY.ictv.ua. – 2013. – 28 лютого.

В Україні видали щоденники Олександра Довженка // Коментарі. – 2013. – 28 лютого.

Засекречені щоденники Олександра Довженка презентували у Києві // Львівська ОДТРК. – 2013. – 28 лютого.

Презентация сборника дневников кинорежиссера Довженко прошла в Киеве // РИА Новости – Украина. – 2013. – 28 февраля.

Сборник дневниковых записей Александра Довженко презентовали в Киеве // УКРІНФОРМ. – 2013. – 28 февраля.

У Києві презентували розсекречені щоденники О. Довженка // Освітній портал. – 2013. – 28 лютого.

Федькив Я. Сегодня в Киеве презентовали сборник документов об Александре Довженко // Українські національні новини. – 2013. – 28 февраля.

Гайворонська А. А. Незабутнє ім’я класика української музики (до 200-річчя від дня народження С. С. Гулака-Артемовського) // Архіви України. – 2013. – № 2. – С. 128–132.

Мокроусова О. Віддзеркалення Софії у київському архітектурному просторі ХХ сторіччя (Будинок Альошина на Софійському маудані) // Пам’ятки України. – 2013. – № 3. – С. 38–57.

Таміліна І. Є. Антрепренери та Київська влада (Київська оперна антреприза у 80-ті роки ХІХ століття) // Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського. – 2013. – № 2. – С. 128–135.

Телюк О. Одзу замещает Довженко //Cineticle. – 2013. – Март.

Даниленко С. Мистецька діяльність Сергія Дурдуківського // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 3. – С. 85–90.

Видано щоденники Олександра Довженка, які півстоліття були секретними. Українські записи переклали російською // Тексти.org.ua. – 2013. – 1 березня.

Середа С. Таємничий Довженко: між особистим та політикою // Радіо Свобода. – 2013. – 1 березня.

«Щоденникові записи» Олександра Довженка презентували у Києві // Дивен світ. – 2013. – 4 березня.

Фіалко Д. Душа на папері // Україна молода. – 2013. – 5 березня.

Бентя Ю. Петро Рулін: шведський підданий і… перший український театрознавець: [Інтерв’ю з Л. Дьячок, онукою фондоутворювача ЦДАМЛМ України П. Руліна] // День. – 2013. – 6 березня.

Антоненко П. Полум’яне і болюче слово Уперше в повному обсязі видано щоденники Олександра Довженка // Слово Просвіти. – 2013. – 7 березня.

Радзієвська В. Щоденники Довженка вперше видали повністю після зняття заборони на їхнє оприлюднення // Gazeta.ua. – 2013. – 12 березня.

У Києві відбулась презентація щоденників Олександра Довженка // Українська літературна газета. – 2013. – 12 березня.

Сборник дневников Александра Довженко презентовали в Москве // Интер. – 2013. – 19 марта.

Сборник дневников Александра Довженко презентовали в Москве // Харьковские Известия. – 2013. – 20 марта.

Недавня К. 14 забутих вокальних шедеврів Франца Шуберта звучатимуть завтра в Києві // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 20 березня.

Захарчук І. Довженко – «Україна – наша вічна вдова» // Дзеркало тижня. – 2013. – 22 березня.

Недавня К. Завтра, 28 березня, у Києві концерт скрипкової та фортепіанної музики за участі лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 27 березня.

Москалець О. Щаслива доля Вікторії Заболоцької // Культура і життя. – 2013. – № 13 (29 березня).

Недавня К. До Дня гумору в Києві покажуть неофіційну сторону життя і творчості українських класиків // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 2 квітня.

Бентя Ю. Неофіційні обличчя класиків. Шаржі, карикатури і епіграми з фондів ЦДАЛМ України // День. – 2013. – 3 квітня.

Булкина И. Режиссер без монтажа: В полном объеме изданы дневники Александра Довженко // Коммерсант-Украина. – 2013. – 11 апреля.

Худолій М. День народження українського історика, архівіста, краєзнавця Людмили Проценко // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 19 квітня.

«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»: Концерт фортепіанної музики за участі лауреатів міжнародних конкурсів Єлизавети Плужко та Вікторії Ільченко // Music-review Ukraine. – 2013. – 22 квітня.

Худолій М. Сьогодні [23 квітня] лауреати міжнародних конкурсів дадуть концерт фортепіанної музики у Києві // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 22 квітня.

Шама О. «Застрелитися ніяк не можу. Очевидно, боягуз я великий, нікчема»: [фото ЦДАМЛМ України]. – Країна. – 2013. – 7 травня.

Шарговська О. «За що? За те, що ми були найщирішими комуністами?»: [про Миколу Хвильового; фото ЦДАМЛМ України] // Газета по-українськи. – 2013. – 9 травня.

Худолій М. У Плютах завтра, 22 травня, вшановуватимуть пам’ять українського драматурга Олександра Корнійчука // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 21 травня.

Шепелюк В. М. Особовий фонд режисера, актора В. С. Василька в ЦДАМЛМ України // Музей театрального, музичного та кіномистецтва України. Офіційний сайт. – 2013. – Червень.

Бентя Ю. В. «Якщо думка супроводжує текст, він має впливову силу»: [Інтерв’ю з А. Паламаренком з нагоди творчої зустрічі в ЦДАМЛМ України] // День. – 2013. – 5 червня.

Презентація музичного проекту «Брати ЧЕ» та дебютної поетичної збірки Василя Чернявського з ілюстраціями Романа Танича «Ловец слов»: Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2013. – 11 червня.

Худолій М. У Києві презентують музичний проект «Брати ЧЕ» // Інформацінйа агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 12 червня.

Крячок М. І. З епістолярію Наталі Кузякіної (за документами ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2013. – № 4. – С. 182–200.

Кисельова Л. А. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку» // Архіви України. – 2013. – № 4. – С. 246–252.

Творча зустріч з музикантом, філософом, письменником Андрієм Нікітіним: [«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»] // Music-review Ukraine. – 2013. – 2 липня.

Мистецькі зустрічі в архіві-музеї: Андрій Нікітін // Platforma. – 2013. – 4 липня.

Худолій М. Відкривається документальна виставка про духовні святині Києва // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 23 липня.

Более 200 документов представлены на выставке «Духовные святыни Киева» // РИА НОВОСТИ. – 2013. – 25 июля.

В «Софии Киевской» открыта выставка «Духовные святыни Киева» // В час пик. – 2013. – 25 июля.

В Киеве открылась выставка «Духовные святыни Киева» // ForUm. – 2013. – 25 липня.

В Киеве представили историю христианских святынь в документах // УКРИНФОРМ. – 2013. – 25 июля.

В Национальном заповеднике «София Киевская» 25 июля открылась выставка икон, посвященная 1025-летию Крещения Киевской Руси // РБК Украина. – 2013. – 25 июля.

В Софии Киевской открылась выставка «Духовные святыни Киева» // Украинское фото. – 2013. – 25 июля.

Виставка «Духовні святині Києва» // Ykrnews. – 2013. – 25 июля.

Відкрито виставку «Духовні святині Києва» // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2013. – 25 липня.

До річниці Хрещення Русі у Києві відкрили виставку «Духовні святині Києва» // Радіо Свобода. – 2013. – 25 липня.

Документальна виставка «Духовні святині Києва» у Національному заповіднику «Софія Київська», м. Київ, 25 липня 2013 року // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2013. – 25 липня.

Документальная выставка расскажет о духовных святынях Киева // УКРИНФОРМ. – 2013. – 25 июля.

Котенко Н. Кримські сюжети київських неокласиків: [за документами ЦДАМЛМ України] // ЛітАкцент. – 2013. – 25 липня.

У Києві презентували історію християнських святинь у документах // Радіо Київ ФМ. – 2013. – 25 липня.

Відкрито виставку літератури та архівних документів до 1025-річчя хрещення Київської Русі // Офіційний сайт Київської Обласної Ради. – 2013. – 26 липня.

Музеї Обухівщини. Будинок-музей О. Є. Корнійчука // Обухівська районна державна адміністрація. – 2013. – 13 серпня.

Шарговська О. Іван Багряний 83 дні сидів у камері смертників: [фото ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2013. – 27 серпня.

Кульчий О. В. Видавничий проект «Олександр Довженко. Щоденникові записи. 1939–1956» на 20 Форумі видавців // Архіви України. – 2013. – № 5. – C. 226–229.

Концерт «Перлини камерної музики»: [«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»] // Music-review Ukraine. – 2013. – 12 вересня.

Худолій М. У архіві-музеї влаштовують концерт фортепіанної музики // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 12 вересня.

«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»: Лауреат премії ім. Л. М. Ревуцького Євген Громов // Music-review Ukraine. – 2013. – 14 вересня.

Найдюк О. Один понеділок з життя архіву-музею // Культура. – 2013. – 20 вересня.

Худолій М. Сьогодні, 26 вересня, у архіві-музеї гратимуть Шуберта // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 25 вересня.

Худолій М. Розпочинається виставка відомого українського митця, авангардиста, теоретика мистецтва Олександра Богомазова // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 23 жовтня.

У Київському музеї-архіві мистецтва і літератури відбудеться виставка робіт Олександра Богомазова // Динамічний музей: Проект підтримки музеїв. – 2013. – 24 жовтня.

Художественно-документальная выставка, посвященная Александру Богомазову // Arts.co.ua. – 2013. – 24 октября.

Виставку живопису олександра Богомазова презентують сьогодні в Києві // Музейний простір. – 2013. – 24 жовтня.

Виставка творів О. Богомазова з фондів ЦДАМЛМ України (24.10–25.11.13) // Эксперимент. – 2013. – 25 жовтня.

Дубовик С. О. Школа Миколи Мурашка у документах ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 2013. – № 6. – С. 130–141.

Кульчий О. В. Щорічна конференція Міжнародної ради архівів (м. Брюссель, Бельгія) // Архіви України. – 2013. – № 6. – С. 223–229.

Шепелюк В. М. Особовий фонд режисера, актора В. С. Василька у ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 2013. – № 6. – С. 199–204.

Експериментатор Олександр Богомазов // Культура. – 2013. – 7 листопада.

Концерт до 185-ї річниці від дня смерті Франца Шуберта // Міністерство культури України. Офіційний веб-сайт. – 2013. – 12 листопада.

Савицька О. Фестиваль нескінченного звучання // День. – 2013. – 13 листопада.

Сад божественних пісень. Відкриття у ЦДАМЛМ України художньо-документальної експозиції, присвяченої творчому спадку відомого українського митця, авангардиста, теоретика мистецтва Олександра Богомазова // Культура і життя. – 2013. – № 46 (15 листопада).

Хорозова О. Час «Ч» українського поета Андрія Малишка // Справи сімейні. – 2013. – 17 листопада.

Третій концерт із циклу «Забуті вокальні шедеври Франца Шуберта»: [Мистецькі зустрічі в архіві-музеї] // Music-review Ukraine. – 2013. – 19 листопада.

Недавня К. Киянам вперше покажуть невідомі роботи Васнецова і Котарбінського // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. Експериментатор Олександр Богомазов 2013. – 21 листопада.

Шапіро О. «Iнший» Богомазов // День. – 2013. – 21 листопада.

Недавня К. Авторський концерт сучасного композитора Леоніда Грабовського буде в Києві // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2013. – 2 грудня.

Найдюк О. Авангардні раритети. 5 грудня відомий композитор Леонід Грабовський передасть ноти до київського архіву-музею // День. – 2013. – № 223 (4 грудня).

Голинська О. Рукописи повертаються в Україну // Культура і життя. – 2013. – 5 грудня.

Авторський концерт композитора Леоніда Грабовського // Platforma. – 2013. – 5 грудня.

Авторський концерт Леоніда Грабовського // Рідна країна. – 2014. – 5 грудня.

Прес-конференція: «Життя та діяльність Тараса Шевченка в архівних документах» // УКРІНФОРМ. – 2013. – 18 грудня.

В Киеве откроется грандиозная выставка к 200-летию Тараса Шевченко // Аргуметы и факты. – 2013. – 20 грудня.

Выставка к 200-летию Т.Шевченко состоится в Украинском доме 27 февраля – Укргосархив // Украинские Национальные Новости. – 2013. – 20 декабря.

Выставка к 200-летию Т.Шевченко состоится в Украинском доме 27 февраля – Укргосархив // Факты. – 2013. – 20 декабря.

До 200-річчя від дня народження Шевченка буде презентовано унікальні міжнародні документи // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2013. – 20 грудня.

Прес-конференція: «Життя та діяльність Тараса Шевченка в архівних документах» // УКРІНФОРМ. – 2013. – 20 декабря.

Українські архівісти презентують невідомі сторінки життя та діяльності великого Кобзаря // Київ. – 2013. – 20 грудня.

Найдюк О. Золото алхіміка Грабовського // Голос України. – 2013. – № 243 (21 грудня).

Найдюк О. Архів з відомими та невідомими: 24 грудня спільнота архівістів України відзначає своє професійне свято // Голос України. – 2013. – № 244 (24 грудня).

Полищук В. Ольга Гинзбург: «Готовимся к юбилею Кобзаря» // Рабочая газета. – 2013. – 24 декабря.

Петрушенко М. Кобзар з архівів прийде до нас // Урядовий кур’єр. – 2013. – 24 грудня.

Відкривається виставка архівних документів про Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – 2013. – 26 грудня.

Сто років трактату Богомазова «Живопис та Елементи» / Спогади онуки художника Т. Попової // ART Ukraine. – 2013–2014. – № 38–39. – С. 138–141.

2014

Карпінчук Г. Шевченкознавець-новатор М. Новицький // Шевченкознавчі студії. – 2014. – Вип. 17. – С. 365–375.

Николаева Т. Пейзажная живопись украинского художника И. К. Дряпаченко (1881–1936) // XV Золотарёвские чтения. Материалы научной конференции, 6 ноября 2014 г. / Под ред. Ю. Г. Саловой, И. Ю. Шустровой. – Рыбинск: Рыбинский музей-заповедник, 2014. – С. 131–136.

Томазова Н. Франц Марковський: до історії польського театру в Києві // Студії мистецтвознавчі / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Ч. 3 (47): Театр. Музика. Кіно. – К.:, 2014. – С. 66–73.

Мокроусова О. Г. Культурна спадщина Києва в контексті історії архітектурних конкурсів ХІХ – початку ХХ століття: Автореферат дис. … кандидата історичних наук / НАН України, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства. – К., 2014. – 23 с.

Безручко О. В. П. П. Вершигора: режисер театру та кіно, педагог, письменник // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – № 1 / Міністерство культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2014. – С .127–132.

Олійник О. Г. «На вічному шляху до Тараса (1814–1861)» // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 5–13.

Павлова О. Ф. «Завзятий хохломан». Джерела до вивчення літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 203–213.

Нестерчук Д. В. Гілка Шевченківського роду (до 140 річчя від дня народження Фотія Степановича Красицького) // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 188–202.

Шепелюк В. М. Голгофа Григорія Майфета // Архіви України. – 2014. – № 1. – С. 214–218.

Бентя Ю. Експериментальна лабораторія Олександра Богомазова / з коммент. О. Кульчий, Т. Попової // Українська культура. – 2014. – № 1.

Профессия на букву А // «2000». – 2014. – 16 января.

У Державному архіві-музеї літератури та мистецтва вперше звучали забуті вокальні шедеври Шуберта // ТК «Київ». – 2014. – 17 січня.

Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів // Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Державна організація «Всеукраїнський інформаційно-культурний центр». – 2014. – 30 січня.

Ніколайчук І. Пізнання Шевченка ще не завершено. У Києві відкрито виставку фото- та архівних документів «На вічному шляху до Тараса» // Світ. – 2014. – № 7–8 (лютий).

З документальної скарбниці Національної премії // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 3 лютого.

Головко Т. Знахідки з архівів про митців // День. – 2014. – 7 лютого.

Худолій М. Камерна вокальна музика звучатиме в архіві-музеї // Інформаційна агенція клуьтурних індустрій ПРО. – 2014. – 14 лютого.

Худолій М. Видали книжку про психологію стосунків архітектора і замовника // Інформаційна агенція клуьтурних індустрій ПРО. – 2014. – 14 лютого.

Опубліковано рідкісні архівні документи про лауреатів Шевченківської премії // Друг читача. – 2014. – 16 лютого.

Худолій М. Видали книжку про шевченківських лауреатів // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 17 лютого.

В столице откроется выставка архивных документов и материалов «На вечном пути к Тарасу» // ПрессОРГ. – 2014. – 27 февраля.

Виставка «На вічному шляху до Тараса (1814–1861)» // Фотослужба агентства «УНІАН». – 2014. – 27 лютого.

Выставка «На вечном пути к Тарасу (1814–1861)» открылась в столице // УКРІНФОРМ. – 2014. – 27 февраля.

Маловідомі факти з життя Шевченка покажуть на виставці у Києві // УКРІНФОРМ. – 2014. – 27 лютого.

На виставці у Києві покажуть маловідомі факти з життя Шевченка // Чернівці Таймс. – 2014. – 27 лютого.

У виставковій залі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України відкрито виставку «На вічному шляху до Тараса» // 1-й канал Українського радіо. – 2014. – 27 лютого.

У столиці відкриється виставка архівних документів і матеріалів «На вічному шляху до Тараса» // Українські Національні Новини. – 2014. – 27 лютого.

У столиці відкрилась виставка архівних документів і матеріалів «На вічному шляху до Тараса» // Інформаційно-бібліотечний сайт методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської райдержадміністрації. – 2014. – 27 лютого.

У столиці відкрилась виставка архівних документів і матеріалів «На вічному шляху до Тараса» // Освітній портал. – 2014. – 27 лютого.

Фалин В. Выставка «На вечном пути к Тарасу (1814–1861)» открылась в столице // УКРИНФОРМ. – 2014. – 27 февраля.

Неизвестные факты о жизни Тараса Шевченко покажут на выставке в столице // Abzac.org. – 2014. – 28 февраля.

Відкрито виставку фото- та архівних документів до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 28 лютого

Шепелюк В. М. Особовий фонд режисера, актора В. С. Василька в ЦДАМЛМ України // Музей театрального, музичного та кіномистецтва України. – 2014. – Березень.

Кулинич М. Ю. «Архивы без границ»: архивные фонды личного происхождения, переданные из Российской Федерации в Украину // Перспективы науки и образования. – 2014. – № 2 (8). – С. 185–189.

Шепелюк В. М. Художня проза про Тараса Шевченка в літературі 1930 х – 1990 х рр. (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2014. – № 2. – С. 84–91.

Гайворонська А. А. Творці української кінострічки. До 120-річчя заснування світового кіно (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2014. – № 2. – С. 142–149.

Полищук В. Шевченко презентуют архивисты // Рабочая газета. – 2014. – 1 марта.

Катаєва М. Шевченко у документах і мистецтві // Хрещатик. – 2014. – 6 березня.

На вічному шляху до Тараса Шевченка: новітні технології у виставковій діяльності держархівів України // RegioNews. – 2014. – 6 березня.

Матвієнко А. На вічному шляху до Тараса // Літературна Україна. – 2014. – 6 березня.

Петрушенко М. На вічному шляху до Тараса // Урядовий кур’єр. – 2014. – 7 березня.

Пророк національного єднання / Підготувала Віра Фазлєєва // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – 13 березня.

Працює архівна он-лайн виставка, присвячена Тарасу Шевченку // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 19 березня.

Співаченко О. На вічному шляху до Тараса // Сайт кафедры истории музыки этносов Украины и музыкальной критики НМАУ им. П. И. Чайковского. – 2014. – 22 березня.

Виставка архівних документів «На вічному шляху до Тараса. 1814–1861» в ЦДАМЛМ України // Музейний простiр. – 2014. – 22 березня.

Маловідомі сторінки з життя Шевченка – на виставці у Софіївському заповіднику // Рідний Київ. – 2014. – 24 березня.

Второваним шляхом Великого Кобзаря: нова виставка у державному архіві // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2014. – 2 квітня.

Павлова О. «І будитимуть серед люду любов до українського слова». Джерела до вивчення літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького // Літературна Україна. – 2014. – 3 квітня.

Жежера В. Таємнича грибниця історії // Голос України. – 2014. – 3 квітня.

Худолій М. Архів-музей влаштовує концерт пам’яті композитора Георга Фрідріха Генделя // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 14 квітня.

«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» проведуть за участю ансамблю «Luna Ensemble» // Вечірній Київ. – 2014. – 15 квітня.

«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» проведуть за участю ансамблю «Luna Ensemble» // Рідний Київ. – 2014. – 15 квітня.

Концерт «Süsse Stille, sanfte Quelle…» («Втіха тиші, ніжність джерела…») за участю ансамблю «Luna Ensemble»: Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2014. – 16 квітня.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України втілює літературно-музичний проект // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 17 квітня.

Цимбалюк Є. Розіп’ята вітрами «Голгофа» [про І. Їжакевича, фото ЦДАМЛМ України] // Сільські вісті. – 2014. – 17 квітня.

25 квітня – показ документального фільму «Тарас Шевченко. IDентифікація» і зустріч з творчою групою // Телекритика. – 2014. – 22 квітня.

25 квітня 2014 року, в п’ятницю, о 16.00 відбудеться перегляд документального фільму «ТАРАС ШЕВЧЕНКО. IDЕНТИФІКАЦІЯ» // Національна спілка журналістів України. – 2014. – 22 квітня.

Запрошуємо переглянути фільм «ТАРАС ШЕВЧЕНКО. IDЕНТИФІКАЦІЯ» // Університет третього віку. – 2014. – 22 квітня.

Запрошуємо на «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Університет третього віку. – 2014. – 24 квітня.

Недавня К. У архіві-музеї покажуть фільм «Тарас Шевченко. IDентифікація»// Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 25 квітня.

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва презентовано документальний фільм «Тарас Шевченко. Ідентифікація» // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 28 квітня.

«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» пройдуть у Софії Київській // Мій Київ. – 2014. – 28 квітня.

Творча зустріч із заслуженою артисткою України, солісткою Національної опери України Іриною СЕМЕНЕНКО та студентами її класу в Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського, концертмейстер – Артем Лавриненко: Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2014. – 29 квітня.

В ЦГАМЛИ состоится творческая встреча с заслуженной артисткой Украины Ириной Семененко // ТК «Крила». – 2014. – 29 апреля.

Гільдія кінокритиків Росії відзначила книжку «Олександр Довженко. Щоденникові записи» // KINO-КОЛО. – 2014. – 30 квітня.

Павлова О. Ф. Роль Т. Г. Шевченка у розвитку творчої особистості І. С. Нечуя-Левицького // Архіви України. – 2014. – № 3. – С. 57–70.

Бентя Ю. Музична Шевченкіана в особистих фондах українських композиторів (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2014. – № 3. – С. 5–28.

Шепелюк В. М. Добридень, «Весно в Плютах»! Літературно-мистецький захід з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка і Міжнародного дня музеїв // Архіви України. – 2014. – № 3. – С. 262–267.

Карпінчук Г. В. «Прожив життя мученика за Україну…» [за особовим фондом вченого-шевченкознавця М. М. Новицького у ЦДАМЛМ України] // Архіви України. – 2014. – № 3. – С. 151–157.

Недавня К. Гільдія кінокритиків Росії відзначила книжку «Олександр Довженко. Щоденникові записи» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 4 травня.

Літературні читання «Весна в Плютах» в селі Плюти // Фотослужба агентства «УНІАН». – 2014. – 16 травня.

Під Обуховом пройшли «Літературно-художні Плюти» // Українське фото. – 2014. – 16 травня.

Туча Р. Літературні читання «Весна в Плютах»: Фото з події // УКРІНФОРМ. – 2014. – 18 травня.

Ігор Бондарчук відкрив літературно-мистецьке свято «Весна в Плютах» // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 19 травня.

Литературные чтения «Весна в Плютах» // Photolenta. – 2014. – 19 мая.

Літературні читання «Весна в Плютах» // Сайт міста Українка. – 2014. – [19 травня].

Кроп Т. Сергій Гальченко: «Я щасливий не тому, що знаходжу, а тому, що шукаю»: [про роботу у ЦДАМЛМ України] // Урядовий кур’єр. – 2014. – 21 травня.

Літературні читання в Плютах // Дніпропетровський проспект. – 2014. – № 21 (23 травня).

Худолій М. Український піаніст Євген Громов виконає всі твори композитора Жана-Філіпа Рамо для клавесина соло // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 28 травня.

Худолій М. У Києві буде концерт присвячений композитору Платону Майбороді // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 28 травня.

«Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість»: Концерт Євгена Громова // Французький інститут в Україні. Офіційний сайт. – 2014. – 30 травня.

Роман Майборода в Архіві-музеї: Концерт «Світ пісень Платона Майбороди» // Music-review Ukraine. – 2014. – 3 червня.

Концерт Євгена Громова «Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість» в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 5 червня.

Перший концерт циклу «Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість» відомого українського піаніста, лауреата премії ім. Л. М. Ревуцького Євгена Громова: Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2014. – 5 червня.

Москалець О. Знову лине київський вальс. У столиці відновлюють концерти до дня народження класика пісні Платона Майбороди // Урядовий кур’єр. – 2014. – 13 червня.

Концерт камерної музики «Мелодія літнього вечора» в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Всеукраїнська асоціація пенсіонерів. – 2014. – 17 червня.

Концерт камерної музики «Мелодія літнього вечора» в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 19 червня.

Концерт камерної музики «Мелодія літнього вечора»: Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2014. – 19 червня.

У архіві-музеї літератури і мистецтва пройде виставка пам’яті композитора Губаренка // Вечірній Київ. – 2014. – 24 червня.

Віталій Губаренко (1934–2000). Пам’ять серця. Відкриття документальної виставки до 80-річчя від дня народження видатного українського композитора // Music-review Ukraine. – 2014. – 25 червня.

Відкриття документальної виставки до 80-річчя від дня народження видатного українського композитора // Прес-центр Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – 25 червня.

У Києво-Печерському заповіднику відкривається виставка «Художник Іван Їжакевич: …хочу бути корисним Лаврі» [співорганізатор ЦДАМЛМ України] // Православіє в Україні. – 2014. – 25 червня.

Антоненко А. Кияни згадають маестро Губаренка // День. – 2014. – 26 червня.

В державному архіві відкрилась виставка, присвячена композитору Віталію Губаренку // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 26 червня.

В Киеве открылась документальная выставка выдающегося украинского композитора Виталия Губаренко // Украинское фото. – 2014. – 26 июня.

В державному архіві відкрилась виставка, присвячена композитору Віталію Губаренку // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2014. – 28 червня.

Хардаєва Т. С. Вільгельм Котарбінський у документах ЦДАМЛМ України (до 165-річчя від дня народження живописця) // Архіви України. – 2014. – № 4–5. – С. 237–241.

Гайворонська А. А. Огляд літературних архівів про О. Довженка (із зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2014. – № 4–5. – С. 185–189.

Бентя Ю. Музичний марафон із французьким акцентом // Театрально-концертний Київ. – 2014. – № 7. – С. 18–19.

Найдюк О. Життя, відбите на папері. Киян запрошують познайомитися з творчістю композитора Віталія Губаренка // Хрещатик. – 2014. – № 92 (3 липня).

Відбудеться концерт Євгена Громова // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 4 липня.

«Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» пропонують концерт та виставку // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 4 липня.

Запрошуємо на концерт українського піаніста Євгена Громова // Прес-центр Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – 7 липня.

В архіві-музеї літератури і мистецтва прозвучить концерт циклу «Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість» // Вечірній Київ. – 2014. – 8 липня.

Худолій М. У серпні буде третій концерт циклу «Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість» піаніста Євгена Громова // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 29 липня.

Відбудеться третій концерт циклу «Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість» Євгена Громова // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 29 липня.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України познайомить з рідкісними документами // Національний музей Тараса Шевченка: [Офіційний веб-сайт]. – 2014. – Серпень.

АРХІВажлива СПРАВА // Динамічний музей. Проект підтримки музеїв. – 2014. – Серпень.

Третій концерт Рамо у виконанні піаніста Громова // Міністерство юстиції України. Офіційний сайт. – 2014. – 7 серпня.

Концерт циклу «Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість» лауреата премії ім. Л. М. Ревуцького Євгена Громова в Музеї-архіві літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 7 серпня.

Третій концерт циклу «Жан-Філіп Рамо: Клавірна творчість»: Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2014. – 7 серпня.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України – стратегічний партнер Міжнародної літньої школи режисерів // Міністерство юстиції України. Офіційний сайт. – 2014. – 13 серпня.

Міжнародна літня школа у Плютах // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 13 серпня.

Худолій М. У Києві розпочинається «Міжнародна літня школа «Режисер – драматург – “dramaturge”» // Інформаційна агентція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 14 серпня.

Під Києвом стартує Міжнародна літня школа режисерів // Вечірній Київ. – 2014. – 18 серпня.

До 23-ї річниці Незалежності України: «Україна соборна і незалежна: архівні свідчення» // Урядовий портал. – 2014. – 21 серпня.

Худолій М. Архів-музей літератури і мистецтва започатковує довготривалий віртуальний проект «АРХІВажлива СПРАВА» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 21 серпня.

Центральний архів-музей мистецтва покаже свої артефакти онлайн // Історична правда. – 2014. – 22 серпня.

Музей-архів літератури і мистецтва започатковує віртуальний проект «АРХІВажлива СПРАВА» // Музейний простір. – 2014. – 26 серпня.

Панченко В. «Мої зв’язки з Україною – то єдина кровоносна система». Перебираючи старі фотографії з Юрієм Барабашем: [за документами ЦДАМЛМ України] // Український тиждень. – 2014. – 28 серпня.

Архівна «абетка» // Літературна Україна. – 2014. – № 32 (28 серпня).

Романченко І. Сцени театрального життя // Культура і життя. – 2014. – № 35 (29 серпня).

[Інформація про започаткування віртуального проекту ЦДАМЛМ України «АРХІВажлива СПРАВА»] // Культура і життя. – 2014. – № 35 (29 серпня).

Марію Примаченко представлено у віртуальному проекті держархіву // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2014. – Вересень.

Давыдова А. 120 лет одиночества: [о документах А. Довженко в ЦГАМЛИ Украины рассказывает Е. Кульчий] // Корреспондент. – 2014. – № 35 (4 сентября).

Найдюк О. «Архіважлива справа» музею. ЦДАМЛМ України знайомить з унікальними архівними документами // Хрещатик. – 2014. – № 127 (4 вересня).

Малярська спадщина Олександра Довженка представлена в архіві-музеї літератури і мистецтва / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 6 вересня.

Василь Симоненко в документах державного архіву // Українська літературна газета. – 2014. – 8 вересня.

Василь Симоненко в документах державного архіву // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2014. – 8 вересня.

Худолій М. Ранні малюнки Марії Примаченко розмістять в інтернеті // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 9 вересня.

ЦДАМЛМ України розпочав «АРХІВажливу СПРАВУ» // Cultprostir.ua. – 2014. – 10 вересня.

АРХІВажлива СПРАВА // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 13 вересня.

Документальна виставка пам’яті Віталія Губаренка триває в архіві-музеї літератури та мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 16 вересня.

Триває виставка видатного українського композитора Віталія Губаренка // Вечірній Київ. – 2014. – 17 вересня.

Найдюк О. Олена Кульчий: «Мета архіву-музею – збереження культурної пам’яті українців» // Літературна Україна. – 2014. – № 35 (18 вересня).

Триває виставка видатного українського композитора Віталія Губаренка // Рідний Київ. – 2014. – 18 вересня.

У Києві триває документальна виставка, присвячена композитору Віталію Губаренку // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2014. – 18 вересня.

АРХІВажлива СПРАВА // Культура і життя. – 2014. – 19 вересня.

Архів-музей літератури та мистецтва представляє ранні твори Марії Примаченко / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 20 вересня.

Роман Коляда приєднається до «Мистецьких зустрічей в архіві-музеї» // Cultprostir.ua. – 2014. – 22 вересня.

Роман Коляда презентує свою збірку у рамках «Мистецьких зустрічей в архіві-музеї» // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 22 вересня.

Худолій М. Роман Коляда презентує збірку поезій «Пісні для читання» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 22 вересня.

Роман Коляда презентує свою збірку у рамках «Мистецьких зустрічей в архіві-музеї» // Друг читача. – 2014. – 22 вересня.

Выставка ранних произведений Марии Примаченко // Фотопоиск. – 2014. – 23 сентября.

У державному архіві-музеї презентують збірку поезій «Пісні для читання» Романа Коляди // Вечірній Київ. – 2014. – 24 вересня.

Олена Кульчій: «Мета архіву-музею – збереження культурної спадщини українців» // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 24 вересня.

Марію Примаченко представлено у віртуальному проекті держархіву // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 24 вересня.

Веселовська Г. Енциклопедія переможців: [рецензія на видання ЦДАМЛМ України «Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів»] // Українська літературна газета. – 2014. – 26 вересня.

Виставку «Пам’ять серця» до 80-річчя Віталія Губаренка завершать грандіозним концертом // Вечірній Київ. – 2014. – 26 вересня.

Мистецькі зустрічі в архіві-музеї презентують «Пісні для читання» // ПедПреса. – 2014. – 29 вересня.

Документи видатного українського композитора, диригента, музично-громадського діяча Кирила Григоровича Стеценка (1882–1922): Проект «АРХІВажлива СПРАВА» («АВС») // Music-review Ukraine. – 2014. – 29 вересня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Кирило Стеценко / Підгот. Ю. Бентя // Музейний простір. – 2014. – 29 вересня.

Недавня К. В мережі оприлюднили документи Кирила Стеценка // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 29 вересня.

Документи Кирила Стеценка виклали в Інтернет // День. – 2014. – 30 вересня.

Концерт-закриття документальної виставки «Пам’ять серця» до 80-річчя українського композитора Віталія Губаренка // Music-review Ukraine. – 2014. – 30 вересня.

Особовий фонд Кирила Стеценка в ЦДАМЛМ України // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 30 вересня.

Відомий диякон-музикант з КП презентує нову збірку поезій // Помісна Церква. – 2014. – 1 жовтня.

В Киеве прошла презентация книги Романа Коляды «Пісні для читання» // Украинское фото. – 2014. – 2 октября.

Польський маестро Роман Ревакович проведе творчу зустріч у Києві // Вечірній Київ. – 2014. – 6 жовтня.

Творча зустріч з відомим польським диригентом Романом Реваковичем та урочиста передача архівних документів для відкриття особового фонду // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 6 жовтня.

Худолій М. Творчу зустріч влаштовують з відомим польським диригентом, композитором Романом Реваковичем // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 6 жовтня.

Творча зустріч з відомим польським диригентом Романом Реваковичем: Літературно-музичний проект «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2014. – 6 жовтня.

Творча зустріч з диригентом, композитором, громадським діячем Романом Реваковичем (Польща) в Архіві-музеї літератури та мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 8 жовтня.

15 жовтня – концерт фортепіанної музики «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // ПедПреса. – 2014. – 13 жовтня.

Згадуємо Бориса Лятошинського // День. – 2014. – 13 жовтня.

В держархіві розгорнута документальна виставка, присвячена Борису Лятошинському // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 13 жовтня.

Олійник О. Відбудеться концерт фортепіанної музики // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 13 жовтня.

Худолій М. У Києві відзначать 120-річчя композитора і диригента Бориса Лятошинського // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 14 жовтня.

Музика для душі // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 15 жовтня.

В Киеве прошел творческий вечер, посвященный Борису Лятошинскому // Украинское фото. – 2014. – 15 октября.

Найдюк О. Два кілограми… музичної історії. Фонди Київського архіву-музею поповнилися документами відомого польського диригента Романа Реваковича // День. – 2014. – 15 жовтня.

Параджановські артефакти // Слово Просвіти. – 2014. – № 40 (16 жовтня).

Туча Р. Концерт і документальна виставка до 120-річчя композитора Бориса Лятошинського у Києві: Фоторепортаж // УКРІНФОРМ. – 2014. – 17 жовтня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Василь Єрмилов / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 22 жовтня.

Тіори українських конструктивістів, авангардистів – у віртуальному проекті «АРХІВажлива СПРАВА» // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 22 жовтня.

Худолій М. Вперше експонуватимуться документи українського композитора Володимира Загорцева // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 23 жовтня.

Бентя Ю. «…Жодної підтримки ворогам України»: [Розмова з Л. Грабовськом після передачі до ЦДАМЛМ України його особового фонду] // День. – 2014. – 23 жовтня.

Бентя Ю. «…Жодної підтримки ворогам України»: [Розмова з Л. Грабовськом після передачі до ЦДАМЛМ України його особового фонду] // День. – 2014. – 23 жовтня.

Презентація особового фонду композитора Володимира Загорцева, 28 жовтня 2014 // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 24 жовтня.

Урочиста презентація особового фонду видатного українського композитора Володимира Миколайовича Загорцева (до 70-річчя від дня народження) // Music-review Ukraine. – 2014. – 25 жовтня.

Архіви композитора Володимира Загорцева стануть загальнодоступними // Cultprostir.ua. – 2014. – 26 жовтня.

У рамках проекту «АРХІВажлива СПРАВА» презентують документи Василя Єрмилова // ART UKRAINE. – 2014. – 27 жовтня.

Найдюк О. «L’enfant terrible» української музики: Сьогодні у мистецькому архіві-музеї презентують фонд Володимира Загорцева // Хрещатик. – 2014. – 28 жовтня.

Урочиста передача на державне зберігання особового фонду композитора Володимира Загорцева // Музейний простір. – 2014. – 28 жовтня.

Худолій М. В інтернеті оприлюднили документи-свідчення про Першу світову війну // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 28 жовтня.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України представив документи-свідчення про Першу світову війну // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 28 жовтня.

Таміліна І. Мистецька доля Загорцева // Культура і життя. – 2014. – № 48.

Шепелюк В. М. Українське козацтво у творах живопису та графіки (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2014. – № 6. – С. 161–164.

Бентя Ю. Двойная игра: [о «Творческих встречах в архиве-музее»] // Киев и не только. – 2014. – Ноябрь–декабрь.

Бентя Ю. Подвійна гра: [про «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»] // Театрально-концертний Київ. – 2014. – Листопад. – С. 16–18.

На вас очікує АРХІВажлива СПРАВА // Світ. – № 43–44 (листопад).

В архіві-музеї стартує серія концертів «Чотири століття у чотири руки» // Вечірній Київ. – 2014. – 4 листопада.

Відкриття серії концертів та документальних презентацій «Чотири століття у чотири руки» // Прес-центр Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – 4 листопада.

«АРХІВажлива СПРАВА»: художник і розвідник Микола Глущенко / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 4 листопада.

«Чотири століття у чотири руки» // Music-review Ukraine. – 2014. – 6 листопада.

Концерт «Чотири століття у чотири руки» в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 6 листопада.

Відкриття серії концертів «Чотири століття у чотири руки» // Platforma. – 2014. – 6 листопада.

Іванов О. Відкриття серії концертів «Чотири століття в чотири руки» в Києві // Фотослужба агентства «УНІАН». – 2014. – 6 листопада.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Василь Стус і Андрій Малишко / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 10 листопада.

Презентовано архівні документи видатного українського поета Василя Стуса // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 10 листопада.

Иван Кавалеридзе. Воспоминания (отрывок из книги): [публикация по документам ЦГАМЛИ Украины] // Cineticle. – 2014. – 14 ноября.

Забуті вокальні шедеври Франца Шуберта // Педагогічна преса. – 2014. – 14 листопада.

Худолій М. Забуті вокальні шедеври Франца Шуберта гратимуть на концерті у Києві // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 16 листопада.

Концерт з циклу «Забуті вокальні шедеври Франца Шуберта» та презентація архівних документів про українсько-австрійські культурні зв’язки // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 16 листопада.

Документи Василя Стуса з фондів ЦДАМЛМ України // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 16 листопада.

Концерт з циклу «Забуті вокальні шедеври Франца Шуберта» та презентація архівних документів про українсько-австрійські культурні зв’язки // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 16 листопада.

Архіви презентують віртуальний проект, присвячений українському класикові сатиричної прози Остапу Вишні / Підгот. О. Олійник // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 17 листопада.

Оприлюднено маловідомі документи Остапа Вишні // Cultprostir.ua. – 2014. – 17 листопада.

Найдюк О. Двоє за одним роялем // Хрещатик. – 2014. – 18 листопада.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Остап Вишня / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 18 листопада.

У державному архіві-музеї гратимуть 12 пісень Франца Шуберта // Вечірній Київ. – 2014. – 18 листопада.

Оприлюднено маловідомі документи Остапа Вишні // Друг читача. – 2014. – 18 листопада.

Фотоархів Глущенка // Слово Просвіти. – 2014. – № 45 (19 листопада).

Концерт «Забуті вокальні шедеври Франца Шуберта» в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 19 листопада.

Худолій М. Гітару Володимира Сосюри покажуть на концерті-лекції в архіві-музеї // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 24 листопада.

Архівні документи української письменниці Ольги Кобилянської // Педагогічна преса. – 2014. – 25 листопада.

Представляємо документи видатної української письменниці Ольги Юліанівни Кобилянської / Підгот. О. Олійник // Прес-центр Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – 25 листопада.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Ольга Кобилянська / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 25 листопада.

Нагорний С. Що поєднує віденську школу і київський авангард? // День. – 2014. – 25 листопада.

На концерті у Києві покажуть гітару Володимира Сосюри // Cultprostir.ua. – 2014. – 25 листопада.

Худолій М. Документи життя і творчості Ольги Кобилянської презентують у рамках проекту «АРХІВажлива СПРАВА» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 25 листопада.

Презентація архівних документів про історію гітари в Україні та концерт-лекція заслуженої артистки України, професора КНУКіМ Вікторії Жадько // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 26 листопада.

Концерт-лекція «Гітара в Україні: історія виконавства» в архіві-музеї літератури та мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 26 листопада.

Уперше кияни побачили документи про історію гітари в Україні: [про «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»] // День. – 2014. – № 223 (27 листопада).

«АРХІВажлива СПРАВА» // Слово Просвіти. – 2014. – Ч. 47 – (27 листопада).

Особовий фонд Василя Єрмилова // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 30 листопада.

Новини України: Відкрили архіви класика української літератури Ольги Кобилянської // УНТ. – 2014. – 1 грудня.

До 130-річчя з дня народження Олександра Шовкуненка // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 2 грудня.

Документи видатного українського художника Олексія Шовкуненка // Педагогічна преса. – 2014. – 2 грудня.

Оприлюднено маловідомі спогади Остапа Вишні // Рідний Київ. – 2014. – 4 грудня.

Архів презентує документи видатного українського художника Михайла Дерегуса / Підгот. О. Олійник // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 11 грудня.

Худолій М. ЦДАМЛМ України передадуть особисті документи диригента Натана Рахліна та документи відомого екскурсовода, києвознавця Леонори Рахліної // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 11 грудня.

Особовий фонд диригента Натана Рахліна та краєзнавця Леонори Рахліної зберігатиметься в архіві-музеї літератури та мистецтва // Музейний простір. – 2014. – 12 грудня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Михайло Дерегус / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 12 грудня.

Ніколаєва Т. Твори Івана Дряпаченка в музейних колекціях України // What in UA. – 2014. – 14 грудня.

Ніколаєва Т. Твори Івана Дряпаченка в музейних колекціях України // Нова Січ. – 2014. – 14 грудня.

Урочистості в ЦДАМЛМ України: [про нове надходження до особового фонду Н. Рахліна] // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 16 грудня.

Худолій М. Відкриють виставку присвячену художнику-монументалісту Михайлу Бойчуку // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2014. – 18 грудня.

Передача а державне зберігання особового фонду диригента Натана Григоровича Рахліна та екскурсовода, києвознавця Леонори Рахліної // Музейний простір. – 2014. – 18 грудня.

Презентація особового фонду видатного диригента, народного артиста СРСР Натана Григоровича Рахліна (1906–1979): «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Music-review Ukraine. – 2014. – 18 грудня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Майк Йогансен / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 18 грудня.

Архів представив документи видатного українського поета, прозаїка, перекладача 1920-1930-х років Майка (Михайла) Гервасійовича Йогансена (1895-1937) // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2014. – 18 грудня.

Урочисте відкриття документально-художньої виставки «Плеяда бойчукістів» // Університет третього віку. – 2014. – 18 грудня.

Урочиста передача до ЦДАМЛМ України особового фонду видатного диригента Натана Григоровича Рахліна та презентація книги «…И мне остается целая жизнь», присвяченої пам’яті відомого екскурсовода, києвознавця Леонори Натанівни Рахліної // Українські національні новини. – 2014. – 18 грудня.

Відкривається масштабна виставка художників-бойчукістів // Cultprostir.ua. – 2014. – 19 грудня.

Виставка «Плеяда бойчукістів» // ART UKRAINE. – 2014. – 22 грудня.

Урочисте відкриття документально-художньої виставки «Плеяда бойчукістів» // Жінка-УКРАЇНКА. – 2014. – 22 грудня.

Відкриття документально-художньої виставки «Плеяда бойчукістів» // Platforma. – 2014. – 23 грудня.

Документально-художня виставка «Плеяда бойчукістів» запрошує відвідувачів // Педагогічна преса. – 2014. – 23 грудня.

Відкриття документально-художньої виставки «Плеяда бойчукістів» в ЦДАМЛМ України // Музейний простір. – 2014. – 23 грудня.

Браіловський Г. Документально-художня виставка «Плеяда бойчукістів» у архіві-музеї // Інформаційно-аналітичний портал In-Art. – 2014. – 24 грудня.

Запрошують ознайомитися з документами Кобилянської // ЛітАкцент. – 2014. – 25 грудня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Віктор Некрасов / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2014. – 29 грудня.

Олійник О. Михайло Михайлович Новицький. «Наше шевченкознавче сумління» // Музейний простір. – 2014. – № 3. – С. 53–54.

2015

Bon O. Ukrainian humanists’ view on Kyiv in early totalitarian period // Київські історичні студії: зб. наук. праць / Київський університет імені Бориса Грінченка. – 2015. – № 1. – C. 54–61.

Ненашева О. Сакральні пам’ятки Вірменії в культурологічних студіях І. В. Моргілевського. 1920–1930-ті рр. // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Вип. 26. – Львів, 2015. – С. 267–275.

Троша Н. В. Шевченківські традиції у художньому дискурсі літературної творчості Олександра Довженка // Філологічні трактати / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Том 7, № 4. – Суми, 2015. – С. 159–166.

Опанасенко О. І. Реституції в контексті європейських домовленостей // Гілея: Науковий вісник / ВГО Українська академія наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Вип. 94. – К., 2015. – С. 66–71.

Павлова О. Ф. Творчість художника Валентина Фельдмана у документах ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 2015. – № 1. – С. 232–240.

Нестерчук Д. В. Листи Івана Крип’якевича до Юрія Меженка (1945–1963) // Архіви України. – 2015. – № 1. – С. 260–269.

Таміліна І. «Як смерті крила морок землю криє…»: Пам’яті Миколи Миколайовича Філімонова (1884–1943) (за документами ЦДАМЛМ України та ГДА СБУ) // Українська музична газета. – 2015. – № 1 (95).

Русначенко А. «Українське кіно втрачає своє обличчя мистецтва героїчної епохи» // Кіно-Театр. – 2015. – № 1.

Ніколаєва Т. О. «Мадонна під яблунею» Івана Дряпаченка // Мистецтво та освіта. – 2015. – №1–2 (75–76). – С. 77–79.

Худолій М. Покажуть фраменти історії балетного мистецтва в Україні на концерті «Let’s Dance» у архіві-музеї // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 5 січня.

14 січня 2015 – мистецька зустріч в архіві-музеї // Жінка-УКРАЇНКА. – 2015. – 9 січня.

Журавлева И. В Киеве представляют искусство репрессированных художников // Медиа портрал «Агентство Творческих Событий». 2015. – 9 января.

Запрошуємо на мистецькі зустрічі в архіві-музеї // Університет третього віку. – 2015. – 11 січня.

В Киеве проходит выставка репрессированных художников // Давление света. – 2015. – 11 января.

Екскурсія про архівні документи представників школи монументального живопису Михайла Бойчука з фондів ЦДАМЛМ України // Жінка-УКРАЇНКА. – 2015. – 13 січня.

Худолій М. Про архівні документи представників школи монументального живопису Михайла Бойчука розкажуть на екскурсії // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 13 січня.

Катаєва М. Бойчукізм в обличчях // Хрещатик. – 2015. – 13 січня.

Концерт «Let’s Dance» в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2015. – 14 січня.

Прокопенко М. Подорож слідами бойчукістів // День. – 2015. – 14 січня.

Нагірняк З. «Народе мій, до тебе я ще верну!» // Закон і обов’язок. – 2015. – 16 січня.

Полищук В. Музыка оживила архивы // Рабочая газета. – 2015. – 16 января.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Юрій Яновський / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 18 січня.

Творча зустріч із видатним українським кінорежисером і показ фільму «Бойчук і бойчукізм» // Давление света. – 2015. – 20 січня.

Худолій М. У рамках літературно-музичного проекту «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» відбудеться зустріч із режисером та сценаристом Олександром Муратовим та показ стрічки «Бойчук і бойчукізм» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 20 січня.

Анонс творчої зустрічі з Олександром Муратовим та поках стрічки «Бойчук і бойчукізм» // Жінка-УКРАЇНКА. – 2015. – 27 січня.

Творча зустріч із Олександром Муратовим в Центральному архіві-музеї літератури і мистецтва // Національна спілка кінематографістів України. – 2015. – 30 січня.

Зустріч з Олександром Муратовим та показ фільму «Бойчук і бойчукізм» в ЦДАМЛМ // Музейний простір. – 2015. – 31 січня.

Творча зустріч із кінорежисером О. Муратовим та показ документальної стрічки «Бойчук і бойчукізм» // Рідна країна. – 2015. – 31 січня.

Чечуліна Р. На ікони дивіться тільки вживу. Михайло Бойчук та невізантійський живопис // Школа молодого журналіста УКРІНФОРМу. – 2015. – [Січень].

«АРХІВажлива СПРАВА»: Оксана Павленко / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 1 лютого

Браїловська Г., Олійник О. Історія: Юрій Іванович Яновський // In-Art. – 2015. – 1 лютого.

У рамках віртуального архівного проекту представлено документи видатної української художниці Оксани Павленко // Міністерство юстиції України. – 2015. – 2 лютого.

Лекція Оксани Олійник «Документи про життя і творчість художників-бойчукістів у фондах ЦДАМЛМ України» в «Софії Київській» // Музейний простір. – 2015. – 4 лютого.

Фільм «Бойчук і бойчукізм» // Київський державний інститут декоративно-прокладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. – 2015. – 6 лютого.

Худолій М. Лекція «Школа Михайла Бойчука. Охрім Кравченко. Художник і час» у Києві // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 6 лютого.

Відкрита лекція львівського мистецтвознавя Ярослава Кравченка «Школа Михайла Бойчука. Охрім Кравченко. Художник і час» // Музейний простір. – 2015. – 10 лютого.

Школа Михайла Бойчука. Охрім Кравченко // МІТЄЦ. – 2015. – 10 лютого.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Анатолій Петрицький / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 18 лютого.

Архів представив унікальні документи видатного українського художника-авангардиста Анатолія Петрицького // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2015. – 20 лютого.

Запровадження електронного документообігу та розширення доступу до архівів – пріоритет у роботі архівної служби // Юридичне право. – 2015. – 26 лютого.

Орєхович О. І неоплаканий своїми… // Товариство «Чернігівське земляцтво» в Києві, офіційний сайт земляцтва. – 2015. – 28 лютого.

Нестерчук Д. В. Особовий фонд літературознавця Олександра Могилянського як джерело вивчення наукової та епістолярної спадщини філософа Миколи Лосського (з архівних фондів ЦДАМЛМ України) // Архіви України. – 2015. – № 2. – С. 147–153.

«АРХІВажлива СПРАВА»: колекція екслібрисів / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 3 березня.

Романси українського класика оприлюднять майже через сто років // Cultprostir.ua. – 2015. – 5 березня.

Блажієвська О. Урочиста передача документів українського композитора Б. М. Лятошинського та презентація видання «Борис Лятошинський. Романси 1920-х» // Інформаціна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 5 березня.

Архів представив документи українського письменника Івана Дніпровського // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2015. – 19 березня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Іван Дніпровський / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 19 березня.

Орєхович О. Земляки з Сосниччини побували на екскурсії в ЦДАМЛМ України // Товариство «Чернігівське земляцтво» в Києві, офіційний сайт. – 2015. – 28 березня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Вадим Меллер / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 28 березня.

Віртуальну виставку до ювілею Бориса Лятошинського пропонує відвідувачам архів-музей літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2015. – 4 квітня.

Віртуальну виставку до ювілею Бориса Лятошинського пропонує відвідувачам архів-музей літератури і мистецтва // Рідний Київ. – 2015. – 6 квітня.

В Центральному архіві-музею літератури і мистецтва відбудуться «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» // Культура. – 2015. – 16 квітня.

Блажієвська О. Вечір віолончелі у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 17 квітня.

Презентація документальної експозиції «Стефан Вільконський. Микола Шраг». Про історію українського віолончельного виконавства // Music-review Ukraine. – 2015. – 18 квітня.

22 квітня 2015 року в Центральному архіві-музею літератури і мистецтва відбудуться «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї // Культура. – 2015. – 19 квітня.

В Киеве стартует фестиваль современной классической музыки // Сегодня. – 2015. – 21 апреля.

Найдюк О. Сонати, ноктюрни, квінтети. У Києві відбудеться фестиваль сучасної й класичної музики «Гольфстрім ІХ» // Хрещатик. – 2015. – 21 квітня.

У Києві відбудеться фестиваль сучасної й класичної музики «Гольфстрім ІХ»: [про відкриття фестивалю у ЦДАМЛМ України] // Music-review Ukraine. – 2015. – 21 квітня.

Презентація документальної експозиції «Стефан Вільконський. Микола Шраг» та авторський концерт «Вибрики ноосфери» в Архіві-музеї літератури та мистецтва // Музейний простір. – 2015. – 22 квітня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: обпалені війною / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 28 квітня.

Тренич С. Праця й українське слово були його стихією, радістю і щастям // Полтавський вісник. – 2015. – 13 травня.

Худолій М. Літературно-мистецький захід «Весна в Плютах» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 14 травня.

День музеїв – 2015: Архівно-музейний комплекс «Літературно-мистецькі Плюти» // Музейний простір. – 2015. – 15 травня.

Под Киевом прошла «Весна в Плютах» // Украинское фото. – 2015. – 15 мая.

Літературно-мистецький захід «Весна в Плютах», присвячений увічненню Перемоги над нацизмом в Європі у Другій світовій війні, вшануванню бійців АТО на сході України та відзначенню Міжнародного дня музеїв // Жінка-УКРАЇНКА. – 2015. – 15 травня.

Загорулько Р. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України як інститут пам’яті та осередок наукових досліджень // Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практично конференції, присвяченої 20 річчю УНДІАСД «Архіви – Наука – Суспільство: шляхи взаємодії». 21–22 травня 2015 р., м. Київ.

Павлова О. Віхи історії України через призму життя Івана Врони (за матеріалами особового фонду № 358 ЦДАМЛМ України) // Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практично конференції, присвяченої 20-річчю УНДІАСД «Архіви – Наука – Суспільство: шляхи взаємодії». 21–22 травня 2015 р., м. Київ.

Таміліна І. Невідомий Філімонов (реконструкція портрета українського митця за архівними документами) // Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практично конференції, присвяченої 20–річчю УНДІАСД «Архіви – Наука – Суспільство: шляхи взаємодії». 21–22 травня 2015 р., м. Київ.

Чижова О. Архівний простір: від комунікації до взаємодії. З досвіду роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практично конференції, присвяченої 20-річчю УНДІАСД «Архіви – Наука – Суспільство: шляхи взаємодії». 21–22 травня 2015 р., м. Київ.

Нестерчук Д. Тарас Шевченко у конструкціях радянського літературознавства // Українська літературна газета. – 2015. – № 10 (22 травня).

«АРХІВажлива СПРАВА»: Михайло Стельмах / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 22 травня.

Хорозова О. М. Весна в Плютах… // Дніпровський проспект. – 2015. 22 травня.

У Києві відкриється унікальна виставка автографів українських поетів // СоцПортал. – 2015. – 26 травня.

Киянам покажуть автографи українських поетів ХХ століття // Ми – кияни. – 2015. – 26 травня.

Блажієвська О. Виставка автографів видатних українських поетів ХХ століття // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 26 травня.

«Поетичні автографи. Українська лірика ХХ століття» – нова виставка у ЦДАМЛМ України // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2015. – 26 травня.

У Києві можна буде почути голоси відомих поетів минулого століття // espreso.tv. – 2015. – 27 травня.

У Києві відкриється унікальна виставка автографів українських поетів // Рідний Київ. – 2015. – 27 травня.

Галушка Н. Конкульт: Культурну Стратегію схвалили. Унікальні поетичні автографи // Ера Медіа. – 2015. – 28 травня.

Автографи видатних українських поетів ХХ ст. представив архів-музей літератури та мистецтва // Музейний простір. – 2015. – 29 травня.

«Поетичні автографи. Українська лірика ХХ століття» – нова виставка у ЦДАМЛМ України // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2015. – Травень.

Мовчан В. Бажана екскурсія до столиці // Отчий поріг (видання товариства «Чернігівське земляцтво»). – 2015. – № 5 (травень).

Гривінський Р. «Живі голоси». У Києві відкрилась виставка «Поетичні автографи. Українська лірика ХХ століття» // День. – 2015. – 1 червня.

Гривінський Р. Рукою поета… У Києві відкрито виставку автографів української лірики ХХ століття // День. – 2015. – 4 червня.

Блажієвська О. Творча зустріч з Анатолієм Кочергою // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 5 червня.

Багаліка А., Бабій Г., Соловей Е. Автографи українських поетів ХХ століття як «упіймана» творчість. Що ховається в деталях? // Громадське радіо. – 2015. – 5 червня.

Творча зустріч з видатним оперним співаком Анатолієм Кочергою з нагоди започаткування його особового фонду у ЦДАМЛМ України // Music-review Ukraine. – 2015. – 9 червня.

Кияни зустрінуться із супербасом Кочергою: [про захід проекту «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»] // День. – 2015. – 9 червня.

У Києві відбудеться творча зустріч з оперним співаком Анатолієм Кочергою: [про захід проекту «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї» та нове надходження до ЦДАМЛМ України документів А. Кочерги] // Українське радіо Культура. – 2015. – [10 червня].

Творча зустріч з оперним співаком Анатолієм Кочергою // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіціний веб-сайт. – 2015. – 10 червня.

В Николаеве обсуждают, как сохранить культурное наследие: [о Всеукраинской научно-практической конференции «Литературная Николаевщина: актуальные вопросы сохранения культурно-историческго наследия» при участии Е. Чижовой и Т. Малярчук] // Nikmedia.com.ua. – 2015. – 11 июня.

В Николаеве обсудили сохранение культурно-исторического наследия: [о Всеукраинской научно-практической конференции «Литературная Николаевщина: актуальные вопросы сохранения культурно-историческго наследия» при участии Е. Чижовой и Т. Малярчук] // Известия Николаевские. – 2015. – 11 июля.

Аніщенко С. Творча зустріч з оперним співаком Анатолієм Кочергою: [Фоторепортаж] // УКРІНФОРМ. – 2015. – 11 червня.

Найдюк О. Анатолій Кочерга виступив у… архіві // Хрещатик. – 2015. – 18 червня.

Кляструк О. Більшовицька «пайкова дресура» як метод упокорення інтелігенції у перші роки радянської влади // Україна модерна. – 2015. – 20 червня.

Христова Н. Архивы хранят прошлое, а думают о будущем // Вечерний Николаев. – 2015. – 23 июня.

Чижова О. Григорій Давидовський – ентузіаст хорової справи // Українська музична газета. – 2015. – № 3.

Бентя Ю. В. Особовий фонд Бориса Лятошинського у ЦДАМЛМ України (до 120-річчя від дня народження видатного українського композитора, диригента і педагога) // Архіви України. – 2015. – № 4. – С. 121–135.

Нестерчук Д. В. Постать Олександра Олеся в архівних джерелах ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 2015. – № 4. – С. 146–156.

Бентя Ю. У пошуках втраченого дому: [огляд особового фонду Є. В. Вауліна у ЦДАМЛМ України] // Українська музична газета. – 2015. – № 3 (97).

«…его замечания были тонкими, дельными…»: [публікація спогадів Г. Таранова про Б. Лятошинського, що зберігаються у ЦДАМЛМ України] / Підготув. Ю. Бентя // Музика. – 2015. – № 3–5. – С. 44–47.

Третяк М. Виставка в архіві: [про документальну експозицію «Поетичні автографи. Українська лірика ХХ століття» у ЦДАМЛМ України] // Смолоскип України. – 2015. – № 7 (239).

Пальцевич Ю. Let’s Dance: [про «Мистецькі зустрічі в архіві-музею»]. – Культура і життя. – 2015. – №7.

Блажієвська О. У Києві презентують виставку про культурну близькість України й Іспанії // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 13 липня.

Мистецькі зустрічі в архіві-музеї // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Офіційний веб-сайт. – 2015. – 13 липня.

Документальна виставка з фондів ЦДАМЛМ України «Іспанія в українському мистецтві» та концерт фортепіанного ансамблю «Kiev Piano Duo» – лауреатів міжнародних конкурсів Олександри Зайцевої і Дмитра Таванця // Жінка-УКРАЇНКА. – 2015. – 15 липня.

Катаєва М. Миті натхнення, закарбовані на папері: [про документальну виставку «Поетичні автографи. Українська лірика ХХ століття»] // Хрещатик. – 2015. – 16 липня.

Мистецькі зустрічі в архіві-музеї // Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2015. – [16 липня].

Документальна виставка з фондів ЦДАМЛМ України «Іспанія в українському мистецтві» та концерт фортепіанного ансамблю «Kiev Piano Duo» – лауреатів міжнародних конкурсів Олександри Зайцевої і Дмитра Таванця // Music-review Ukraine. – 2015. – 16 липня.

Коваль Н. Іспансько-українські діалоги: [про захід проекту «Мистецькі зустрічі в архіві-музеї»] // Хрещатик. – 2015. – 24 липня.

Бандурист Юліян Китастий приїде до Києва: [Мистецькі зустрічі в архіві-музеї] // Музейний простір. – 2015. – 24 липня.

Блажієвська О. Творча зустріч із відомим бандуристом Юліяном Китастим // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 27 липня.

Відомий американський бандурист Юліян Китастий дасть лекцію в Києві // Млин. – 2015. – [27 липня].

Зустріч із відомим американським бандуристом українського походження // Давление света. – 2015. – 28 липня.

Творча зустріч із відомим бандуристом Юліяном Китастим (Нью-Йорк, США) // Жінка-УКРАЇНКА. – 2015. – 29 липня.

Грига В. Творча зустріч із американським бандуристом українського походження Юліяном Китастим: [Фоторепортаж] // УКРІНФОРМ. – 2015. – 30 липня.

Творча зустріч із відомим бандуристом Юліяном Китастим (Нью-Йорк, США) // Music-review Ukraine. – 2015. – 30 липня.

Зустріч з бандуристом Юліяном Китастим в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2015. – 30 липня.

Бентя Ю. Право голосу: [нове надходження до ЦДАМЛМ України документів А. Кочерги] // День. – 2015. – 21 серпня.

Дубовик С. О. Особовий фонд українського театрального режисера Володимира Грипича у ЦДАМЛМ України // Архіви України. – 2015. – № 5–6. – С. 121–128.

Булгакова А. В. Заснування архівного фонду українського кінорежисера та сценариста Володимира Денисенка (3 листопада 2015 року, м. Київ) // Архіви України. – 2015. – № 5–6. – С. 297–302.

З онлайн виставкою «Білі плями» українського кіно запрошує ознайомитися архів-музей літератури і мистецтва // Музейний простір. – 2015. – 1 вересня.

Худолій М. ЦДАМЛМ України представив виставку «Білі плями українського кіно» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 2 вересня.

Віртуальна документальна експозиція «Білі плями українського кіно» // Жінка-УКРАЇНКА. – 2015. – 6 вересня.

ЦДАМЛМУ публікує онлайн описи своїх фондів // НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – 2015. – 8 вересня.

Виставка «Ми ніколи не стали дорослими…», присвячена пам’яті дітей, страчених у Бабиному Яру // Громадський простір. 2015. – 24 вересня.

Насадюк Є. У Києві відкрилась документальна виставка на честь дітей, загиблих у Бабиному Яру // Радіо Свобода. – 2015. – 24 вересня.

Виставка «Вони ніколи не стануть дорослими…» в ЦДАМЛМ України // Музейний простір. – 2015. – 24 вересня.

Выставка «Они никогда не станут взрослыми» // Всеукраїнська єврейська рада. – 2015. – 24 вересня.

«АРХІВажлива СПРАВА»: Олександр Вербицький / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 2 жовтня.

Архів кінорежисера Володимира Денисенка передано на зберігання в ЦДАМЛМ України // Національна спілка кінематографістів України. – 2015. – 29 жовтня.

Блажієвська О. Документи кінорежисера Володимира Денисенка передадуть в архів-музей // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 30 жовтня.

Документи Володимира Денисенка передадуть в архів-музей // КіноУкраїна. – 2015. – 30 жовтня.

Урочиста передача на державне зберігання в ЦДАМЛМ України документів: [про нове надходження документів О. Денисенка] // Музеї України. – 2015. – 31 жовтня.

Хорозова О. З Вірою, Надією та Любов’ю до юних українців // Справи сімейні. – 2015. – №11 (215). – С. 13.

Архів-музей літератури і мистецтв України пропонує ознайомитися з документами Валентина Фельдмана / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 16 листопада.

Олійник О. Про участь у ІІІ-му Конгресі культури Східного партнерства: Місія культури в часи криз // Музейний простір. – 2015. – 22 листопада.

Архів-музей літератури і мистецтв України пропонує ознайомитися з документами Ірини Жиленко / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 23 листопада.

Блажієвська О. Творча зустріч з народною артисткою України Ольгою Чубаревою // Інформаціна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 24 листопада.

Творча зустріч з народною артисткою України Ольгою Чубаревою з нагоди започаткування її особового фонду у ЦДАМЛМ України // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2015. – 24 листопада.

Орєхович О. Пам’ятне суміщення [про документи та меморіальний кабінет О. Довженка в ЦДАМЛМ України] // Товариство «Чернігівське земляцтво» в Києві. Офіційний сайт. – 2015. – 25 листопада.

Творча зустріч з Ольгою Чубаревою у ЦДАМЛМ України // Музейний простір. – 2015. – 26 листопада.

Катаєва М. Оперна співачка Ольга Чубарева запрошує на творчу зустріч: [про захід в рамках «Мистецьких зустрічей в архіві-музеї»] // Вечірній Київ. – 2015. – 26 листопада.

Руденко С. Б., Боримська Н. А. Сільська історія у часі, просторі і пам’яті // Дніпровський проспект. – 2015. – 27 листопада.

Архів-музей літератури і мистецтв України пропонує ознайомитися з документами Бориса Грінченка / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 1 грудня.

У столиці відкриється художньо-документальна виставка «Українська сценографія ХХ століття» // Педагогічна преса. Освітній портал. – 2015. – 11 грудня.

Блажієвська О. Художньо-документальна виставка «Українська сценографія ХХ століття» // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2015. – 11 грудня.

Відкриття художньо-документальної виставки «Українська сценографія ХХ століття» з архівної та музейної колекцій ЦДАМЛМ України // Міністерство юстиції України. Офіційний веб-сайт. – 2015. – 11 грудня.

Запрошуємо на відкриття художньо-документальної виставки «Українська сценографія ХХ століття» // Університет третього віку. – 2015. – 11 грудня.

В державному музеї літератури відкриється виставка про українську сценографію // Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. – 2015. – 11 грудня.

Архів-музей літератури і мистецтва України пропонує ознайомитися з документами Ганни Феодосіївни Собачко-Шостак // UAmedia. – 2015. – 14 грудня.

Архів-музей літератури і мистецтв України пропонує ознайомитися з документами Ганни Феодосіївни Собачко-Шостак / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 14 грудня.

Нестеренко Ю. Українська сценографія: 100 років творчості // Культура. – 2015. – 15 грудня.

Виставка «Українська сценографія ХХ століття» у ЦДАМЛМ України // Музейний простір. – 2015. – [15 грудня].

Архів-музей літератури і мистецтв України запрошує ознайомитися з документами Всеволода Нестайка / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 22 грудня.

Державний архів-музей літератури і мистецтва України презентує віртуальну виставку документів Марка Черемшини / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 23 грудня.

Архів-музей літератури і мистецтв України запрошує ознайомитися з документами Всеволода Нестайка // Університет третього віку. – 2015. – 24 грудня.

Державний архів-музей літератури і мистецтва України пропонує ознайомитися з документами Валер’яна Поліщука / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 24 грудня.

АРХІВажлива СПРАВА: Василь Кричевський / Підгот. О. Олійник // Музейний простір. – 2015. – 29 грудня.

Булгакова А. Заснування архівного фонду українського кінорежисера та сценариста Володимира Денисенка // Архіви України. – №5-6. – 2015. – С. 297 – 302.

Дубовик С. Особовий фонд українського театрального режисера Володимира Грипича у ЦДАМЛМ України // «Архіви України». – №5-6. – 2015. – С. 121 – 128.

2016

Боримська Н. А., Гайворонська А. А. Від серця до серця // Дніпровський проспект. – 2016. – 8 січня. – С. 5.

«Я вдарив його в обличчя, але удар не мав досить звуку для морального задоволення. Тому я вдарив його ще раз, уже краще»: [фото В. Підмогильного з особового фонду у ЦДАМЛМ України] // Країна. – 2016. – 2 лютого.

Онлайн-виставку, присвячену 145-річчю від дня народження Агатангела Кримського, підготували в Архіві-музеї літератури і мистецтва України // Музейний простір. – 2016. – 9 лютого.

Віртуальна виставка до 145-річчя від дня народження Агатангела Кримського // Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – 2016. – 9 лютого.

Архів-музей літератури і мистецтва виставив онлайн електронні довідкові матеріали по своїх фондах // Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – 2016. – 10 лютого.

Блажієвська О. Онлайн виставка до дня народження Агатангела Кримського // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – 2016. – 10 лютого.

Виставка до 145-річчя від дня народження А. Ю. Кримського // Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. – 2016. – [Лютий].

Тіні забутих предків. Виставка. 23 березня – 10 квітня 2016 // Мистецький арсенал. – 2016. – Лютий.

Шевчук-Назар Л. Галицький симфонізм. Re: Роман Сімович: [фотографії та документи з фондів ЦДАМЛМ України] // Концертна агенція Collegium Musicum; Часопис |А:|. – 2016. – 20 лютого.

Остапович І. Хеппі енд не передбачений: [фотографії та документи з фондів ЦДАМЛМ України] // Концертна агенція Collegium Musicum; Часопис |А:|. – 2016. – 23 лютого.

Архів-музей літератури і мистецтва може спіткати доля Одеського облархіву // Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського: Офіційний сайт. – 2016. – 2 березня.

Шпинда І. Валер’ян Підмогильний. Письменник на світанку тоталітаризму: [фото ЦДАМЛМ України] // Історична правда. – 2016. – 6 березня.

Остапович І. Сьома Симфонія Романа Сімовича та вісім поглядів на неї: [фотографії та документи з фондів ЦДАМЛМ України] // Концертна агенція Collegium Musicum; Часопис |А:|. – 2016. – 8 березня.

Войтенко О. «На пределе – как жизнь в бесконечном…». Памяти композитора Владимира Загорцева // «Українська музична газета». – 2016. – №2 (100) квітень-червень.

На першій сторінці обкладинки журналу «Критика» (дизайн – Олександр Бойко) використано копію ескізів костюмів Наталії Горбунової до балету Михайла Вериківського «Пан Каньовський», що експонуються в рамках онлайнової виставки «Українська сценографія ХХ століття (з архівної та музейної колекцій ЦДАМЛМ України)».

Мокроусова А. Богатырский фриз дома Бажанова в Петербурге. Переписка архитектора Павла Алёшина с Николаем и Борисом Рерихами // Архитектор Павел Алешин. https://www.alyoshin.ru/Files/publika/mokrousova/mokrousova_rerih.html.

Казимир Малевич. Київський період 1928-1930 / упоряд. Т. Філевська. — К. : Родовід, 2016. — 288 с., іл.

Олійник О.Г. «АРХІВажлива СПРАВА»: Післямова // «Музейний простір». – 27 жовтня 2016 р.

Сукало А. М. Особові фонди представників української діаспори в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України. Марія Сокіл-Рудницька. // Архіви України. – 2016. – Вип. 5-6. – С.285 – 300.

Войцехівська І., Сукало А. Українська сценографія ХХ століття. За документами ЦДАМЛМ України // Текст і образ: Актуальні проблеми історії мистецтва. – 2016. – Вип. 2. – С. 23-29.

Дубовик С.О Особовий фонд В. О. Коротича у ЦДАМЛМ України (до 80-річчя від дня народження українського письменника, публіциста, сценариста, перекладача) // Архіви України. – 2016. – Вип. 3-4. – С.149 – 161.

Олійник О. «З грона шістдесятництва» (Про Ірину Жиленко за документами ЦДАМЛМ України) // «ЛітАкцент». – 27 квітня 2016 р.

Дубовик С. О. Документи поетеси і художниці Галини Мазуренко у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України // Архіви України. – 2016. – №2. – С. 21 – 27.

Чижова О. В. Центральному державному архіву-музею літератури і мистецтва України – 50 років // Архіви України. – 2016. – №3-4. – С. 83 – 100.

Малярчук Т. Життя, дароване Україні // Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості. Серія «Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична». Випуск 13. – Київ, 2016. – С. 416 – 425.

2017

 1. ««Великие земляки: Алчевские». – Харків, 2016.
 2. У Києві діє виставка архівних документів про мистецтво кобзарів 13.01.2017 // Інтернет-видання «Історична правда». – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/short/2017/01/13/149453/
 3. Перелік документів про життя, творчість та вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка, які знаходяться в Центральному державному архіві-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) // «Портал Шевченка» – http://kobzar.ua/page/56.
 4. Презентація пам’ятної монети «Тетяна Яблонська» // https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/1848275265386637
 5. Національний банк України презентував пам’ятну монету «Тетяна Яблонська»// https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44666624&cat_id=55838
 6. Національний банк України презентував пам’ятну монету «Тетяна Яблонська»// Інтернет-ресурс «Prostobiz.ua». – http://www.prostobiz.ua/finansovyy_gid/byudzhet/novosti/natsionalniy_bank_ukrayini_prezentuvav_pam_yatnu_monetu_tetyana_yablonska
 7. Безкоровайная Ирина Нежный гений: где в Киеве посмотреть работы Татьяны Яблонской // Інтерент-ресурс «Наш Киев». –https://nashkiev.ua/zhournal/?tag=vystavka
 8. Пам’ятна монета «Тетяна Яблонська»// УНІАН – https://photo.unian.net/ukr/detail/763647.html
 9. Архів-музей літератури і мистецтва України презентував виставку до 100-річчя від дня народження Т.Н.Яблонської // Музейний простір – http://prostir.museum/ua/post/38988. – 22 березня 2017.
 10. Соколова Світлана Інша Яблонська // Культура і життя. – 2017. – 11 березня. – С. 13.
 11. Мамаєва К. Дирекція художніх виставок України. Пройдені рубежі. // Образотворче мистецтво. – 2016р. – № 3. – С.94-95.
 12. Архів-музей літератури і мистецтва продовжив термін експонування виставки пам`яті Тетяни Яблонської// Музейний простір – http://prostir.museum/ua/post/39138. – 3 квітня 2017.
 13. Архів-музей літератури і мистецтва України в рамках проекту «АРХІВажлива СПРАВА» презентує документи Івана Огієнка (митрополита Іларіона) // Музейний простір – http://prostir.museum/ua/post/39145. – 4 квітня 2017.
 14. Дубовик С. О. Особовий фонд письменниці Ганни Черінь у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України // Архіви України. – 2017. – вип. 1 (306). – С. 168 – 176.
 15. Загорулько Р. О. Із досвіду методичної роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Архіви України. – 2017. – вип. 2 (307). – С. 88 – 92.
 16. Чижова О. В. Переселення архіву-музею може призвести до непоправних втрат національного культурного надбання // Архіви України. – 2017. – Випуск 3-4 (308-309): травень-серпеь. – С. 120.
 17. Дубовик С. О. Національна опера України за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 150-річчя від дня заснування) // Архіви України. – 2017. – Випуск 3-4 (308-309): травень-серпень. – С. 169.
 18. Павлова О. Ф. Огляд нових надходжень документів до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України за 2016 рік // Архіви України. – 2017. – Випуск 3-4 (308-309): травень-серпень. – С. 169.
 19. Філевська Т. Київський Баугауз // Тиждень. – №13 (489) – – http://tyzhden.ua/Culture/188869.
 20. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України // Київські музеї. – https://ksandraowlet.wixsite.com/kyiv-musei/arhiv-muzej-literaturi-i-mistectva.
 21. Через POS-термінал можна розрахуватись за послуги архіву-музею літератури і мистецтва // Музейний простір. – https://prostir.museum/ua/post/39147. – 7 квітня 2017.
 22. Архівно-музейний проект «Декомунізація: архівні хроніки» GALINFO http://galinfo.com.ua/news/arhivnomuzeynyy_proekt_dekomunizatsiya_arhivni_hroniky_257253.html. – 11 квітня 2017.
 23. Літературно-мистецький захід «Весна в Плютах» // Музейний простір. – http://prostir.museum/ua/post/39336
 24. 26 жовтня відбулось засідання Секретаріату НСКУ// Національна спілка кінематографістів України. Режим доступу. – http://www.ukrkino.com.ua/about/spilkanews/?id=8930.
 25. Журналу «Архіви України» – 70!// Національна спілка журналістів України. Режим доступу. – http://nsju.org/index.php/article/6713.
 26. Пароваткина А. «Ще як були ми козаками»// Дзеркало тижня. – №1165, 28 жовтня — 3 листопада. Режим доступу. – https://zn.ua/art/sche-yak-buli-mi-kozakami-264288_.html.
 27. Палій О. Рукописи не горять…// Бібліотека Українського католицького університету. Режим доступу. – http://library.ucu.edu.ua/2017/11/02/рукописи-не-горять/.
 28. Головко Т. Шевченківський комітет – перенавантаження// День. – 2017. – №195. Режим доступу. – https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/shevchenkivskyy-komitet-perenavantazhennya.
 29. Проблеми розміщення та збереження цілісності архівно-музейних фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Укрінформ. Режим доступу. – https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2258273-ak-zberegti-ta-primnoziti-arhivnomuzejni-skarbi-ukraini.html.
 30. Один із найбільших архівів Європи може залишитися без даху над головою // Главком. – Режим доступу http://glavcom.ua/.
 31. Рукописи Шевченка у промзоні: чи виселять із Софії найбільший в Україні музей-архів? // Громадське радіо. Режим доступу. – https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/rukopysy-shevchenka-u-promzoni-chy-vyselyat-iz-sofiyi-naybilshyy-v-ukrayini-muzey-arhiv.
 32. Музейний клінч: про ситуацію навколо Архіву-музею літератури і мистецтва // Режим доступу. – https://ukr.lb.ua/culture/2017/07/06/370790_muzeyniy_klinch_pro_situatsiyu_navkolo.html.
 33. ЦДАМЛМА України потребує підтримки! // Національна спілка театральних діячів України. Режим доступу. – http://nstdu.com.ua/publication/tsdamlma-ukrayini-potrebuye-pidtrimki/.
 34. Найбільше в Європі архівосховище літератури і мистецтва під загрозою // Українська літературна газета. Режим доступу. – http://litgazeta.com.ua/articles/najbilshe-v-yevropi-arhivoshovyshhe-literatury-i-mystetstva-pid-zagrozoyu/.
 35. Архівам тут не місце: Чому Музею мистецтва так потрібні стіни Софії // Режим доступу. – https://www.depo.ua/ukr/life/arhivam-tut-ne-misce-chomu-muzeyu-mistectva-tak-potribni-stini-sofiyi-20170701598351.
 36. Рукописи Тараса Шевченка можуть не дійти до нащадків // Український репортер. Режим доступу. – http://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/rukopysy-tarasa-shevchenka-mozhut-ne-dijty-do-nashhadkiv.html.
 37. Рукописи, які «не горять», в Україні можуть «згоріти» назавжди // Український репортер. Режим доступу. – http://ukrreporter.com.ua/culture/rukopysy-yaki-ne-goryat-v-ukrayini-mozhut-zgority-nazavzhdy.html.
 38. В Киеве один из крупнейших архивов Европы может остаться без крыши над головой // Режим доступу. – http://24tv.ua/ru/v_kieve_odin_iz_krupnejshih_arhivov_evropy_mozhet_ostatsja_bez_kryshi_nad_golovoj_n838373.
 39. Виставка «Стежина від батька до сина» // Київська організація Національної спілки художників України. Режим доступу. – http://konshu.org/events/3414.html.

2018

 1. Ганжа Л. «Жінки, йдіть у ради й комнезами»: картини про жінок і політику з виставки бойчукістів. – Режим доступу: http://50vidsotkiv.org.ua/zhinki-jdit-u-radi-j-komnezami-kartini-pro-zhinok-i-politiku-z-vistavki-bojchukistiv/.
 2. У Києві діє виставка архівних документів про мистецтво кобзарів 13.01.2017 // Інтернет-видання «Історична правда». – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/short/2017/01/13/149453/.
 3. Перелік документів про життя, творчість та вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка, які знаходяться в Центральному державному архіві-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) // «Портал Шевченка» – http://kobzar.ua/page/56.
 4. Презентація пам’ятної монети «Тетяна Яблонська». – Режим доступу: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/1848275265386637.
 5. Національний банк України презентував пам’ятну монету «Тетяна Яблонська» // https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44666624&cat_id=55838.
 6. Національний банк України презентував пам’ятну монету «Тетяна Яблонська»// Інтернет-ресурс «Prostobiz.ua». – http://www.prostobiz.ua/finansovyy_gid/byudzhet/novosti/natsionalniy_bank_ukrayini_prezentuvav_pam_yatnu_monetu_tetyana_yablonska.
 7. Безкоровайная Ирина Нежный гений: где в Киеве посмотреть работы Татьяны Яблонской // Інтерент-ресурс «Наш Киев». –https://nashkiev.ua/zhournal/?tag=vystavka.
 8. Пам’ятна монета «Тетяна Яблонська»// УНІАН – https://photo.unian.net/ukr/detail/763647.html.
 9. Архів-музей літератури і мистецтва України презентував виставку до 100-річчя від дня народження Т.Н.Яблонської // Музейний простір. – http://prostir.museum/ua/post/38988. – 22 березня 2017.
 10. Соколова Світлана Інша Яблонська // Культура і життя. – 2017. – 11 березня. – С. 13.
 11. Мамаєва К. Дирекція художніх виставок України. Пройдені рубежі // Образотворче мистецтво. – 2016. – № 3. – С. 94-95.
 12. Архів-музей літератури і мистецтва продовжив термін експонування виставки пам`яті Тетяни Яблонської // Музейний простір. – http://prostir.museum/ua/post/39138. – 3 квітня 2017.
 13. Архів-музей літератури і мистецтва України в рамках проекту «АРХІВажлива СПРАВА» презентує документи Івана Огієнка (митрополита Іларіона) // Музейний простір. – http://prostir.museum/ua/post/39145. – 4 квітня 2017.
 14. Дубовик С. О. Особовий фонд письменниці Ганни Черінь у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України // Архіви України. – 2017. – Вип. 1 (306). – С. 168-176.
 15. Загорулько Р. О. Із досвіду методичної роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Архіви України. – 2017. – Вип. 2 (307). – С. 88-92.
 16. Чижова О. В. Переселення архіву-музею може призвести до непоправних втрат національного культурного надбання // Архіви України. – 2017. – Вип. 3-4 (308-309). – С. 120.
 17. Дубовик С. О. Національна опера України за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 150-річчя від дня заснування) // Архіви України. – 2017. – Вип. 3-4 (308-309). – С. 169.
 18. Павлова О. Ф. Огляд нових надходжень документів до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України за 2016 рік // Архіви України. – 2017. – Вип. 3-4 (308-309). – С. 169.
 19. Філевська Т. Київський Баугауз // Тиждень. – № 13 (489) – 2017. – http://tyzhden.ua/Culture/188869.
 20. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України // Київські музеї. – https://ksandraowlet.wixsite.com/kyiv-musei/arhiv-muzej-literaturi-i-mistectva.
 21. Через POS-термінал можна розрахуватись за послуги архіву-музею літератури і мистецтва // Музейний простір. – https://prostir.museum/ua/post/39147. – 7 квітня 2017.
 22. Архівно-музейний проект «Декомунізація: архівні хроніки» GALINFO. –http://galinfo.com.ua/news/arhivnomuzeynyy_proekt_dekomunizatsiya_arhivni_hroniky_257253.html. – 11 квітня 2017.
 23. Літературно-мистецький захід «Весна в Плютах» // Музейний простір. – http://prostir.museum/ua/post/39336.
 24. 26 жовтня відбулось засідання Секретаріату НСКУ // Національна спілка кінематографістів України. Режим доступу: http://www.ukrkino.com.ua/about/spilkanews/?id=8930.
 25. Журналу «Архіви України» – 70! // Національна спілка журналістів України. – Режим доступу: http://nsju.org/index.php/article/6713.
 26. Пароваткина А. «Ще як були ми козаками»// Дзеркало тижня. – № 1165, 28 жовтня – 3 листопада. – Режим доступу: https://zn.ua/art/sche-yak-buli-mi-kozakami-264288_.html.
 27. Палій О. Рукописи не горять… // Бібліотека Українського католицького університету. – Режим доступу: http://library.ucu.edu.ua/2017/11/02/рукописи-не-горять/.
 28. Головко Т. Шевченківський комітет – перенавантаження // День. – 2017. – № 195. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/shevchenkivskyy-komitet-perenavantazhennya.
 29. Проблеми розміщення та збереження цілісності архівно-музейних фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Укрінформ. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2258273-ak-zberegti-ta-primnoziti-arhivnomuzejni-skarbi-ukraini.html.
 30. Один із найбільших архівів Європи може залишитися без даху над головою // Главком. – Режим доступу: http://glavcom.ua/.
 31. Рукописи Шевченка у промзоні: чи виселять із Софії найбільший в Україні музей-архів? // Громадське радіо. – Режим доступу: https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/rukopysy-shevchenka-u-promzoni-chy-vyselyat-iz-sofiyi-naybilshyy-v-ukrayini-muzey-arhiv.
 32. Музейний клінч: про ситуацію навколо Архіву-музею літератури і мистецтва. – Режим доступу: https://ukr.lb.ua/culture/2017/07/06/370790_muzeyniy_klinch_pro_situatsiyu_navkolo.html.
 33. ЦДАМЛМА України потребує підтримки! // Національна спілка театральних діячів України. Режим доступу. – http://nstdu.com.ua/publication/tsdamlma-ukrayini-potrebuye-pidtrimki/.
 34. Найбільше в Європі архівосховище літератури і мистецтва під загрозою // Українська літературна газета. Режим доступу. – http://litgazeta.com.ua/articles/najbilshe-v-yevropi-arhivoshovyshhe-literatury-i-mystetstva-pid-zagrozoyu/.
 35. Архівам тут не місце: Чому Музею мистецтва так потрібні стіни Софії // Режим доступу. – https://www.depo.ua/ukr/life/arhivam-tut-ne-misce-chomu-muzeyu-mistectva-tak-potribni-stini-sofiyi-20170701598351.
 36. Рукописи Тараса Шевченка можуть не дійти до нащадків // Український репортер. Режим доступу. – http://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/rukopysy-tarasa-shevchenka-mozhut-ne-dijty-do-nashhadkiv.html.
 37. Рукописи, які «не горять», в Україні можуть «згоріти» назавжди // Український репортер. Режим доступу. – http://ukrreporter.com.ua/culture/rukopysy-yaki-ne-goryat-v-ukrayini-mozhut-zgority-nazavzhdy.html.
 38. В Киеве один из крупнейших архивов Европы может остаться без крыши над головой // Режим доступу. – http://24tv.ua/ru/v_kieve_odin_iz_krupnejshih_arhivov_evropy_mozhet_ostatsja_bez_kryshi_nad_golovoj_n838373.
 39. Виставка «Стежина від батька до сина» // Київська організація Національної спілки художників України. Режим доступу. – http://konshu.org/events/3414.html.
 40. День народження видатного українського художника Івана Сидоровича Їжакевича // Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Режим доступу: http://www.kplavra.kiev.ua/ua/18-January-Ivan-Izakevich-ukr.
 41. Гальченко С. Офіра Москви // Українська літературна газета. Режим доступу: http://litgazeta.com.ua/articles/ofira-moskvy/.
 42. Концерт до 14-ліття Вікіпедії // Портал «Жінка-УКРАЇНКА». – Режим доступу: http://ukrainka.org.ua/news?page=1
 43. Новий проект ЦДАМЛМ України «Територія АРХІВ: діалог з документом» стартував! // Блоґ Півтона Безвухого «Музична скриня». – Режим доступу: http://music-ukr.blogspot.com/2018/02/blog-post_2.html#more.
 44. Файнштейн А. Литература на идише // Режим доступу: http://9tv.co.il/news/2018/02/18/254255.html.
 45. Проект «Світова класика українською» триває // Український інтерес. – Режим доступу: https://uain.press/articles/proekt-svitova-klasyka-ukrayinskoyu-tryvaye-686656.
 46. Літературно-музичний вечір до 100-річчя Любові Забашти в Архіві-музеї літератури і мистецтва // Музейний простір. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/event/6101.
 47. Освітньо-виставковий проект «(Р)ЕВОЛЮЦІЯ МІФУ: трансформація кобзарства у ХІХ-ХХІ століттях» // Режим доступу: http://kyiv-online.net/events/arts/osvitno-vystavkovyj-proekt-revolyutsiya-mifu-transformatsiya-kobzarstva-u-hih-hhi-stolittyah/http://www.istpravda.com.ua/short/2018/02/8/152039/.
 48. Опублікували фото і документи засновника театру імені Франка // Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history/_opublikuvali-foto-i-dokumenti-zasnovnika-teatru-imeni-franka/815998.
 49. Побожій С. Борис Руднєв: «Я повинен почати якесь нове справжнє життя» // Україна. Наука і культура. – Випуск 26–27. – Київ, 1993 р.
 50. Лук’янчук Г. (Р)ЕВОЛЮЦІЯ МІФУ: трансформація кобзарства у ХІХ—ХХІ століттях // Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2018/03/19/revolyutsiya-mifu-transformatsiya-kobzarstva-u-hih-hhi-stolittyah/.
 51. Неживий О. Григір Тютюнник: продовження письменницьких розмислів // Українська літературна газета. – Режим доступу: http://litgazeta.com.ua/articles/grygir-tyutyunnyk-prodovzhennya-pysmennytskyh-rozmysliv/.
 52. У Верховній Раді відбулися парламентські слухання на тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні»// Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/news/Novyny/157307.html.
 53. Відкриття виставки «Розстріляна еліта: Биківнянський вимір»// Веб-портал «Жінка-Українка». – Режим доступу: http://ukrainka.org.ua/node/8318.
 54. «Істина знаходить свій шлях». Презентація оновленої виставки «Слово, обірване у Биківні» в Музеї книги та друкарства України // Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили». – Режим доступу: http://ua.bykivnya.org/article/18_03_23_stina_znahodit_sviy_shlyah__prezentatsiya_onovlenoji_vistavki_slovo_obirvane_u_bikivni_v_muzeji_knigi_ta_drukarstva_ukrajini.
 55. Проценко Л.А. – некрополісту, історику, архівісту – 19 квітня 2018 року виповнюється 91 р. від дня народження // Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник. – Режим доступу: https://oldnecropolis.wordpress.com/2018/04/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bb-%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%81%d1%82%d1%83-%d1%96%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%83-%d0%b0/#more-1173.
 56. Фільм українця про «Розстріляне відродження» здобув успіх у США // Радіо Свобода. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29181038.html.
 57. Урочисте відкриття міжархівної міжархівній документально-художній виставці «Собор душі», присвяченій 100-річчю від дня народження Олеся Гончара та 50-річчя видання роману «Собор». http://dako.gov.ua/kraeznav4i-novunu/1188-2018-04-25-15-20-47.html. http://cdago.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=44https://www.kmu.gov.ua/ua/events/24-kvitnya-urochiste-vidkrittya-mizharhivnoyi-dokumentalno-hudozhnoyi-vistavki-sobor-dushi. http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/component/content/article/1318.
 58. Чечель Л. У Києві діє виставка до 100-річчя від дня народження Олеся Гончара // Україна молода. – № 49. – 08 травня 2018. – Режим доступу: http://umoloda.kiev.ua/number/3307/164/122927/#.
 59. Фазлєєва В. Бережімо собор людської душі ЦДАЗУ //Інформаційний портал «Нашого цвіту по всьому світу». – Режим доступу: https://svitua.org/skarbnitsya-spogadiv/item/7274-berezhimo-sobor-liudskoi-dushi-tsdazu.html.
 60. Гончаренко Л. Зоставте ж слід… // Голос України. – 28 квітня. – 2018. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/302482.
 61. Климович Н. М. Архівісти відзначають 100-річчя Олеся Гончара // Культура і життя. – № 18. – 4 травня 2018 р. – С. 15.
 62. Ігор Костецький і доба «мистецького безвізу» // LITCENTR. – Режим доступу: http://litcentr.in.ua/news/2018-05-15-8260.
 63. Шуткевич О. Костецький оголошує «мистецький безвіз» // День. – 2018. – № 81-82.
 64. Відкрилася виставка, присвячена 105-річчю Ігоря Костецького // ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2018/05/21/vidkrilasya-vistavka-prisvyachena-105-richchyu-igorya-kostetskogo/.
 65. Літературно-мистецьке свято «Весна в Плютах» // Обухівська района державна адміністрація. – Режим доступу: http://obukhovrda.gov.ua/2018/05/24/.
 66. Як Вікентій Беретті змінив Київ за 5 років // Рідна країна. Світоглядний портал. – Режим доступу: http://ridna.ua/2018/06/yak-vikentij-beretti-zminyv-kyjiv-za-5-rokiv/.
 67. Маковський Василь Михайлович// Енциклопедія сучасної України. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=60799.
 68. Гальченко С. Невичерпний архів Володимира Сосюри (частина 3) // Інтернет-ресурс «Лисичанский Наблюдатель. LA Spectator». – Режим доступу: http://www.lisichansk.org.ua/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81-9/.
 69. Панькова С. З музейних практик Михайла Грушевського: Виставка пам’яті Володимира Антоновича // Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського. – Режим доступу: http://immh.kiev.ua/z-muzeynih-praktik-mihayla-grushevskogo-br-vistavka-pam-yati-volodimira-antonovicha/.
 70. Виставка «Київські мотиви. Адреси і адресати» у фото // Gazeta.UA. – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/life/_vistavka-kiyivski-motivi-adresi-i-adresati-u-foto/846348.
 71. «Київські мотиви. Адреси і адресати» на старовинних поштівках // «Дзеркало тижня». – Режим доступу: https://dt.ua/CULTURE/kiyivski-motivi-adresi-i-adresati-na-starovinnih-poshtivkah-282352_.html.
 72. Відкрилась унікальна виставка раритетних поштових листівок // Сайт Київської обласної державної адміністрації. – Режим доступу: http://koda.gov.ua/news/vidkrilas-unikalna-vistavka-rarit/.
 73. Презентація книги «Київ столітньої давнини». // LITCENTR. – Режим доступу: http://litcentr.in.ua/news/2018-07-05-8533.
 74. Раритетні листівки розкажуть про Київ… // Голос України. – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/78795.
 75. Рубан І. Историй так много, как и открыток – в Киеве открыли уникальную выставку // Інтернет-видання Gazeta.UA. – Режим доступу: https://gazeta.ua/ru/articles/life/_istorij-tak-mnogo-kak-i-otkrytok-v-kieve-otkryli-unikalnuyu-vystavku/846343.
 76. Виставка поштових листівок // Тижневик «Вечірній Київ». – Режим доступу: https://vechirniykiev.com.ua/photo/vystavka-poshtovykh-lystivok.
 77. «Київські мотиви. Адреси і адресати на старовинних поштівках // Тижневик «Молодь України». – Режим доступу: http://молодь.укр/2018/07/05/kiїvskі-motivi-adresi-і-adresati-na-starovinnih-poshtіvkah/.
 78. Косянчук І. Відкрилась унікальна виставка раритетних поштових листівок // Інтернет ресурс «Искра». – Режим доступу: http://iskra.kiev.ua/iskra.html?act=article&id=21032.
 79. Унікальні листівки та старовинні самовари – що показали на виставці «Київські мотиви» // Gazeta.UA. – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/life/_unikalni-listivki-ta-starovinni-samovari-scho-pokazali-na-vistavci-kiyivski-motivi/846339.
 80. Рідкісні 100-річні поштові листівки показують у столиці // Тижневик «Вечірній Київ». – Режим доступу: https://vechirniykiev.com.ua/news/ridkisni-100-richni-poshtovi-lystivky-pokazuyut-u-stolytsi.
 81. Межигіря на старовинних листівках// Слово. –№33. – 18 серпня 2018 р. – Режим доступу: http://gazetaslovo.at.ua/slovo.pdf.44. Єремєєва К. Сміх під цензурою: партійний контроль за змістом журналу «Перець» // Аргумент. – Режим доступу: http://www.argumentua.com/stati/sm-kh-p-d-tsenzuroyu-part-inii-kontrol-za-zm-stom-zhurnalu-perets.
 82. Іванченко О. Традиції рекламної й промоційної діяльності видавництва «Веселка» // Режим доступу: https://ukrinfospace.pp.ua/article/download/141225/138323.
 83. Грабовський Г. Тичина і модернізм // Часопис «Критика». – Режим доступу: https://krytyka.com/ua/articles/tychyna-i-modernizm.
 84. Чернишов Д. «Необхідно сформувати місію архівної справи в Україні» // Міністерство юстиції України. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/news/ministry/denis-chernishov-neobhidno-sformuvati-misiyu-arhivnoi-spravi-v-ukraini.
 85. Сліпченко О. Пам’ятники: час і ми // Дзеркало тижня. – № 37 (383). – 6 жовтня 2018. – С. 15.
 86. Заболотнівські читання «Архітектурна та будівельна книга в Україні» на тему «Особистість і епоха Володимира Заболотного» // Сайт Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного. – Режим доступу: http://www.dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=1295.
 87. Дугаєва Т. Августа Кохановська – яскрава зірка на мистецькому небосхилі Буковини. Знахідки й уточнення важливих деталей біографії// Газета «Версії». – Режим доступу: http://versii.cv.ua/kultura/avgusta-kohanovska-yaskrava-zirka-na-mystetskomu-neboshyli-bukovyny-znahidky-j-utochnennya-vazhlyvyh-detalej-biografiyi/47240.html.
 88. Дугаєва Т. Твори Августи Кохановської прикрашають найбагатші світові колекції творів мистецтва // Газета «Версії». – Режим доступу: http://versii.cv.ua/kultura/tvory-avgusty-kohanovskoyi-prykrashayut-najbagatshi-svitovi-kolektsiyi-tvoriv-mystetstva/47650.html.
 89. Авторський вечір Сергія Батурина // Режим доступу: http://litcentr.in.ua/news/2018-11-08-9087.
 90. «ПоліРомантизм» у виконанні Андрія Луньова // Український інформаційно-навчальний ресурс «Мoderato.in.ua.». – Режим доступу: http://moderato.in.ua/events/poliromantizm-u-vikonanni-andriya-lunova.html.
 91. Потяг української ідентичності презентували // Режим доступу: https://www.facebook.com/cdamlmu/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&ref=notif&target_story=S%3A_I100001753380860%3A1996727987062295.
 92. Монументальні пам’ятки пізнього модернізму Житомира й Житомирської області // Інформаційний ресурс «Дослідження творів українських монументалістів в контексті сучасності». – Режим доступу: http://monumentalart.in.ua/about.
 93. 140-річчя видатного поета Олександра Олеся відзначать виставкою в Києві // Сайт видання «Українська правда. Історична правда». – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/short/2018/11/23/153309/.
 94. Міщенко Т. У Києві презентують виставку до 140-річчя Олександра Олеся // «Україна молода». – Режим доступу http://www.umoloda.kiev.ua/number/3390/164/128271/.
 95. Санич Г. Яків Мамонтов. Театральний революціонер з Сумщини // «Панорама». – № 44. – 2018. – Режим доступу: http://rama.com.ua/yakiv-mamontov-teatralniy-revolyutsioner-z-sumshhini/#ad-image-0.
 96. Ольшевський І. Зі «старанно забутих» – у незабутні // Інформаційний ресурс «Буквоїд». – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2018/11/10/182003.html.
 97. Віднайдені 4-голосі хорові концерти Максима Березовського // Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – Режим доступу: http://i-pro.kiev.ua/content/vidnaideni-4-golosi-khorovi-kontserti-maksima-berezovskogo.
 98. Стех Я. До 100-річчя від дня народження Платона Майбороди // Український тижневик «Міст». – Режим доступу: http://meest-online.com/history/figure/do-100-richchya-vid-dnya-narodzhennya-platona-majborody/.
 99. Проценко Н. «Усiм нам смерть судилася зарання…»: 48 роковини вбивства у Василькові художниці Алли Горської // Інформаційна агенція «ПОГЛЯД». – Режим доступу: https://www.poglyad.tv/usim-nam-smert-sudylasya-zarannya-48-rokovyny-vbyvstva-u-vasylkovi-hudozhnytsi-ally-gorskoyi/.
 100. Віднайдені 4-голосі хорові концерти Максима Березовського// Інформаційна агенція культурних індустрій ПРО. – Режим доступу: http://i-pro.kiev.ua/content/vidnaideni-4-golosi-khorovi-kontserti-maksima-berezovskogo.
 101. Гозик Ю. Дев’ять хорових концертів Максима Березовського: повернення української духовної музики// Укрїнський інтерне-журнал «Музика». – Режим доступу: http://mus.art.co.ua/dev-iat-khorovykh-kontsertiv-maksyma-berezovs-koho-povernennia-ukrains-koi-dukhovnoi-muzyky/.
 102. 140-ліття Олександра Олеся: «Я сонця жду, і сонце зійде…»// Інтернет-ресурс «Четверта хвиля». – Режим доступу: http://4hvylia.com/novyny-usim/140-littia-oleksandra-olesia-ia-sontsia-zhdu-i-sontse-zijde.html.
 103. Бровко О. Микола Руденко. Поет, правозахисник і філософ з Луганщини// Українська правда. Історична правда. – Режим доступу:http://www.istpravda.com.ua/articles/2018/12/14/153421/.
 104. Відкрита дискусія «Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів»// Режим доступу: http://www.archives.gov.ua.
 105. Гандзій О. Не переставав допитуватися: «Галю, а може, ще рано?» Скромний був// Інтернет-виданя «Gazeta.ua». – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history-journal/_ne-perestavav-dopituvatisya-galyu-a-mozhe-sche-rano-skromnij-buv/876596.

2019

 1. Архів-музей літератури і мистецтва оцифрував архівні описи // Сайт «Наш Шевченківський». – Режим доступу: https://shev.org.ua/arhiv-muzej-literaturi-i-mistetstva-otsifruvav-arhivni-opisi/
 2. Пішов із життя Олексій Зарецький// ЛітАкцент. – Режим доступу: http://litakcent.com/2019/01/03/pishov-iz-zhittya-oleksiy-zaretskiy/
 3. Архів-музей літератури і мистецтва оцифрував 100% архівних описів // Інтернет ресурс «Музейний простір». – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/41415
 4. Подоляка Н. Розстріляний за професійну діяльність: редактор і видавець Іван Лизанівський у громадсько-Політичному і видавничому русі // Український інформаційний простір. Число 2. – Режим доступу: ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/download/152009/151009
 5. В метро Киева откроется уникальная выставка работ Марии Примаченко // Газета «Сегодня». – Режим доступу: https://www.segodnya.ua/kiev/kwheretogo/v-metro-kieva-otkroetsya-unikalnaya-vystavka-rabot-marii-primachenko-1210090.html
 6. У метро відкрили виставку маловідомих картин Примаченко // Мультимедійна платформа іномовлення України УКРІНФОРМ. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2625194-u-metro-vidkrili-vistavku-malovidomih-kartin-primacenko.html
 7. Пєтушков Р. На станції метро «Золоті ворота» у Києві відбувається виставка видатної української художниці Марії Примаченко // Регіональне інтернет-видання «Информатор». – Режим доступу: https://informator.news/na-stantsii-metro-zoloti-vorota-u-kyievi-vidbuvaiet-sia-vystavka-vydatnoi-ukrains-koi-khudozhnytsi-marii-prymachenko/
 8. В киевском метро открыли выставку о легендарной украинской художнице// Інтернет-видання «СТРАНА.ua». – Режим доступу: https://strana.ua/news/182532-v-kieve-v-metro-otkrylas-vystavka-rabot-khudozhnitsy-marii-primachenko.html
 9. В Киеве на станции метро «Золотые ворота» поселились диковинные звери // Регіональне інтернет-видання «Информатор». – Режим доступу: https://kiev.informator.ua/2019/01/23/v-kieve-na-stantsii-metro-zolotye-vorota-poselilis-dikovinnye-zveri/
 10. Чудом уцелевшие работы украинской художницы презентовали в киевском метро // NEWSONE. – Режим доступу: https://newsone.ua/news/society/chudom-utselevshie-raboty-ukrainskoj-khudozhnitsy-prezentovali-v-kievskom-metro.html
 11. В киевском метро открылась выставка малоизвестных картин Марии Примаченко // UA.NEWS. – Режим доступу: https://ua.news/ru/foto-u-kyyivskomu-metro-vidkrylasya-vystavka-malovidomyh-kartyn-mariyi-prymachenko/
 12. На станції столичного метро з’явилися фантастичні звірі // Інтернет-видання «Наш Київ». – Режим доступу: https://nashkiev.ua/novosti/na-stantsii-stolichnogo-metro-poyavilis-fantasticheskie-zveri-foto.html
 13. Артюшенко В. Ювілейна виставка Марії Примаченко відкрилася у київському метро // Газета «Дзеркало тижня». – Выпуск № 2, 19 января-25 января. –  2019. – Режим доступу: https://zn.ua/CULTURE/yubileynaya-vystavka-marii-primachenko-otkrylas-v-kievskom-metro-306586_.html
 14. На станції «Золоті ворота» виставка, присвячена художниці Марії Примаченко // Газета «Вечірній Київ». – Режим доступу: https://vechirniykiev.com.ua/photo/na-stantsii-zoloti-vorota-vystavka-prysvyachena-khudozhnytsi-marii-prymachenko
 15. На станції київського метро запрацювала виставка, присвячена Марії Примаченко // Інтернет-ресурс «Reklamaster.com». – Режим доступу: http://reklamaster.com/creativity-and-design/na-stancii-kiivskogo-metro-zapracjuvala-vistavka-prisvjachena-marii-primachenko/
 16. Пасажири метро слухають живу музику і розглядають картини // Інтрнет портал «Gazeta.ua». – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_pasazhiri-metro-sluhayut-zhivu-muziku-i-rozglyadayut-kartini/881527
 17. Выставка «Жіночий вимір: Марія Примаченко» на станции «Золотые ворота» в Киеве // Фотослужба агентства «УНІАН». – Режим доступу: https://photo.unian.net/rus/themes/83910
 18. На станції метро «Золоті ворота» у Києві відбувається виставка видатної української художниці Марії Примаченко // Інтернет ресурс «Киев Информ». – Режим доступу: https://kievinform.com/archives/3867
 19. Витвицький В. Неперевершена магія кольорів і образів Марії Примаченко // Газета «Голос України». – Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/312777
 20. У київському метро відкрилась виставка робіт української художниці Марії Примаченко // Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=PmIh0s6hCBQUA
 21. Виставка робіт Марії Примаченко // Телеканал «4 канал». – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=zDIFzNlOJsU
 22. Архів-музей літератури та мистецтва запрошує на творчий вечір письменниці, поетеси, барда Валентини Захабури// Музейний простір. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/41544
 23. Горбачов Д. «І в крови безліч архаїчних атавіз…». Книжкове оформлення українського авангарду. Частина 1 // Інтернет-видання Мистецький альманах «АРТЕС». – Режим доступу: https://artes-almanac.com/knyzhkove-oformlennia-ukrainskoho-avanhardu/
 24. Дубинянська Я. Павло Тичина: поет, який (не?) вижив // Вечірній Київ. – Режим доступу: https://vechirniykiev.com.ua/news/pavlo-tychyna-poet-yakyy-obrav-shlyakh-vyzhyty
 25. Акуленко В. Культурні цінності як розмінні  монети українських національних інтересів// Пам’ятки України. 2018. – №1-2, 3. – Режим доступу: http://lostart.org.ua/ua/research/1177.html
 26. У Державному архіві Київщини зробили унікальну виставку до дня народження Тараса Шевченка // Інтернет ресурс «Моя Київщина». – Режим доступу: http://mykyivregion.com.ua/2019/03/05/u-derzhavnomu-arhivi-kiyivshini-zrobili-unikalnu-vistavku-do-dnya-narodzhennya-tarasa-shevchenka/
 27. На Київщині вперше представлять історичні архівні документи Тараса Шевченка// Інтернет-ресурс «Gazeta.ua». – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/culture/_na-kiyivschini-vpershe-predstavlyat-istorichni-arhivni-dokumenti-tarasa-sevchenka/888728
 28. У Києві показали найбільшу стародавню колекцію Кобзарів // Агентство «Інтерфакс-Україна». – Режим доступу: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20190307-u-kyyevi-pokazaly-najbilshu-starodavnyu-kolektsiyu-kobzariv/
 29. Панченко В. Реставратор утраченого часу // Газета «День». – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/restavrator-utrachenogo-chasu
 30. На Київщині стартував унікальний музейно-архівний проект «Історична Київщина – заповітна земля Кобзаря» // Сайт Управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації. – Режим доступу: http://culture-kievobl.com.ua/ua/novini/2019/03/12-bereznya-2010-roku_1.html
 31. Подобєд О. Українська родина в епоху ДіПі // Журнал «Україна Модерна». – Режим доступу: http://uamoderna.com/md/podobed-displaced-person
 32. 10 найважливіших мистецьких річниць Європи та України у 2019 році // Інтернет-видання мистецького альманаху «Артес». – Режим доступу: https://artes-almanac.com/10-naivazhlyvishych-mysteckyh-dat-2019/
 33. Літературно-мистецький форум «Єднаймо душі словом Кобзаря» у Малинському лісотехнічному коледжі // Інтернет-ресурс «Інфо Малин». – Режим доступу: https://infomalin.biz/news/kultura/malin/literaturno-mistetskiy-forum-yednaymo-dushi-slovom-kobzarya-u-malinskomu-lisotehnichnomu-koledzhi.html
 34. Лук’янчук Г. Заповідна земля Кобзаря// Культурологічний просвітницький тижневик «Слово Просвіти» Всеукраїнського товариства «Просвіта». – Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2019/03/13/zapovidna-zemlya-kobzarya/
 35. Петрашик В. І. Мистецтво бойчукіста Онуфрія Бізюкова 1960-х рр. Відродження експерименту // Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну № 2 (2018). – Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo1_3qtZDhAhVBmIsKHb1pDcA4FBAWMAZ6BAgJEAI&url=http%3A%2F%2Fdemiurge.knukim.edu.ua%2Farticle%2Fdownload%2F154788%2F156144&usg=AOvVaw3CiZdUkScT3a-j5SdqRUqI
 36. 89-ліття Ліни Костенко: “Не говоріть від імені народу –  розперетричі ви йому впеклись!” // Інтернет-ресурс міжнародної громадської організації українців «Четвертої Хвилі». – Режим доступу: http://4hvylia.com/novyny-usim/5396.html
 37. Історична Київщина – заповітна земля Кобзаря // Київська обласна газета «Нова доба». – Режим доступу: https://novadoba.kiev.ua/2019/03/06/2584
 38. Дослідники розкажуть про кохання Павла Тичини// Інформаційний веб-ресурс «ЛітАкцент». – Режим доступу: http://litakcent.com/2019/03/26/doslidniki-rozkazhut-pro-kohannya-pavla-tichini/
 39. Матяш І. Б. Думи, як особливий жанр фольклору // Веб-платформа «Автентична України». – Режим доступу: https://authenticukraine.com.ua/blog/dumi-ak-osoblivij-zanr-folkoru
 40. Відбулася друга робоча зустріч працівників кафедри зі співробітниками Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Сайт Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка. – Режим доступу: http://im.kubg.edu.ua/struktura/2011-06-23-12-44-46/kafedra-obrazotvorchoho-mystetstva-ta-dyzainu/informatsia-novyny/2245-vidbulasia-druha-robocha-zustrich-pratsivnykiv-kafedry-zi-spivrobitnykamy-tsentralnoho-derzhavnoho-arkhivu-muzeiu-literatury-i-mystetstva-ukrainy.html
 41. Цифрові трансформації та інститути соціальної пам’яті// Сайт Кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Режим доступу: http://archives.knu.ua/
 42. Відкриття художньо-документального виставкового проекту «Кадри долі. Знакові постаті українського кіно» // Офіційний веб-сайт Центрального державного електронного архіву України. – Режим доступу: https://tsdea.archives.gov.ua/ua/
 43. Кристина Соловий представила клип на песню «Про весну» Съемки нового ролика проходили на территории архива-музея литературы и искусства Украины// Сайт телеканалу 112 Украина. – Режим доступу: https://112.ua/kultura/kristina-soloviy-predstavila-klip-na-pesnyu-pro-vesnu-491839.html
 44. Кристина Соловей сняла клип в доме, где творили украинские классики// Сайт ESPRESO.TV. – Режим доступу: https://ru.espreso.tv/news/2019/05/18/krystyna_solovey_snyala_klyp_v_dome_gde_tvoryly_ukraynskye_klassyky
 45. Клавка – Презентація нового роману Марини Гримич // MoeMisto. – Режим доступу: https://moemisto.ua/kiev/prezentatsiya-novogo-romanu-marini-grimich-klavka-156748.html.
 46. Презентація роману Марини Гримич “Клавка” в Архіві-музеї літератури і мистецтва// Музейний простір. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/event/6648
 47. Наодинці з музикою – Концерт// MoeMisto. – Режим доступу:  https://moemisto.ua/kiev/kontsert-naodintsi-z-muzikoyu-156749.html
 48. Концерт «Наодинці з музикою» // Інтернет-ресурс KYIVMAPS. – Режим доступу:  https://kyivmaps.com/ua/events/koncert-naodinci-z-muzikou
 49. Must see: виставка Олександра Богомазова в Національному художньому музеї // VOGUE. UA. – Режим доступу: https://vogue.ua/ua/article/culture/art/v-kieve-otkrylas-vystavka-aleksandra-bogomazova.html
 50. Пароваткина А. «Пилярі» Александра Богомазова // Газета «Зеркало недели». – Режим доступу: https://zn.ua/ART/pilyari-aleksandra-bogomazova-317902_.html
 51. При участии Марины Порошенко открыли выставку авангардиста Богомазова// Укрінформ. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/2701028-pri-ucastii-mariny-porosenko-otkryli-vystavku-avangardista-bogomazova.html
 52. Виставка «Звитяжець української медієвістики» // Сайт KyivOnline (Київ Онлайн). – Режим доступу: https://kyiv-online.net/events/arts/vystavka-zvytyazhets-ukrajinskoji-medijevistyky/
 53. РОЛІТ. СУСІДИ // Офіційний сайт ДП Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал». – Режим доступу: https://artarsenal.in.ua/knyzhkovyi-arsenal/year-2019/proekt/rolit-susidy/
 54. Фалько Я. Леонід Махновець. Портрет історика в інтер’єрі часу // Голос України. – Режим доступу:  http://www.golos.com.ua/article/317798
 55. Овчаренко Е. Український авангард Олександра Богомазова // Культурологічний просвітницький тижневик «Слово Просвіти» Всеукраїнського товариства «Просвіта». – Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2019/06/06/ukrajinskyj-avanhard-oleksandra-bohomazova/
 56. Звитяжець української медієвістики // Сайт Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка  Національної академії наук України. – Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/component/k2/itemlist
 57. Прес-центр НАН України. – режим доступу: http://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5132
 58. Стуканова Ю. Р. Культурна еліта Донбасу в 1950-1960-ті рр.: вибір між творчістю і ремісництвом // «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24-25 травня 2019 р., м. Дніпро. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – 528 с. – Режим доступу: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/220603/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
 59. Виставка в Лівані розповість про видатного українця Агатангела Кримського // «Укрінформа». – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2723037-vistavka-v-livani-rozpovist-pro-vidatnogo-ukrainca-agatangela-krimskogo.html
 60. У Лівані відкриється виставка про видатного українця Агатангела Кримського // UA|TV. – Режим доступу: https://uatv.ua/u-livani-vidkryyetsya-vystavka-pro-vydatnogo-ukrayintsya-agatangela-krymskogo/
 61. 12 червня 1887 року народився український художник Володимир Гаґенмейстер// «Рідна країна. Світоглядний портал». – Режим доступу: https://ridna.ua/2019/06/12-chervnia-1887-roku-narodyvsia-ukrains-kyy-khudozhnyk-volodymyr-hagenmeyster/
 62. У Шуейрі відбулося відкриття музейної експозиції видатного українсього вченого, письменника, перекладача Агатангела Кримського// Сайт Міністерства закордонних справ України. – Режим доступу: https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/73357-ushujejri-vidbulosya-vidkrittya-muzejnoji-jekspoziciji-vidatnogo-ukrajinsyogo-vchenogo-pisymennika-perekladacha-agatangela-krimsykogo
 63. Мокроусова А. Библиотека Павла Алёшина // Антиквар. Журнал про мистецтво і колекціонування. – Режим доступу: https://antikvar.ua/biblioteka-pavla-alyoshina/
 64. Агеєва В. Як Олена Пчілка ввела моду на вишиванки і українську мову // Веб-сайт ВВС Україна. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/institutional-38144387
 65. «Моя Америка» в Українці// Сайт міста Українка. – Режим доступу: https://ukrainka.org/community/moya-ameryka-v-ukrayinczi.html
 66. Чижова О. Розумне комплектування, цілісність фондів, створення музейної колекції у ЦДАМЛМ України. Актуальність питань у виступі Л. А. Проценко на VII Міжнародному конгресі архівів // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; [редкол.: С. Г. Кулешов (голов. ред.) та ін.]. – К., 2017. – Т. 24-25. – С. 152-155.
 67. Загорулько Р. Архівні документи до вивчення життя і творчості українського художника-бойчукіста Івана Івановича Падалки (з фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; [редкол.: С. Г. Кулешов (голов. ред.) та ін.]. – К., 2017. – Т. 24-25. – С. 162-174.
 68. Мельничук О. М. Історія формування музейної колекції Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України// Архіви України.- 2019. – № 2. – С. 150-166.
 69. Резнік І. С. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 100-річчя від дня заснування) Архіви України. – 2019. – № 2. – С. 194-211.
 70. Відкриття Музею кіно: Виставка ВУФКУ. Lost & Found // Довженок-центр. – Режим доступу: http://www.dovzhenkocentre.org/event/328/
 71. Марко Роберт Стех Композитор Павло Сениця: Повернення на батьківщину// Zbruc. – https://zbruc.eu/node/91348
 72. Мячкова Т. «Тайна вечеря» Івана Дряпаченка // Козельщинські вісті. – Режим доступу: http://kozvisti.org.ua/?p=889
 73. Ролик «ЦДАМЛМ України вітає з Днем незалежності!» // YouTube. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=-_DkroV0beQ
 74. В Україну прибула колекція картин та скульптурних робіт Адольфа Ошерова // Музейний простір. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/42163
 75. Музей кіно відкриють у Києві// Музейний простір. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/42152
 76. Чорний О. «Тіні забутих предків»: вигадки замість правди// Інтернет-видання «Детектор медіа». – Режим доступу: https://detector.media/kritika/article/170370/2019-09-02-tini-zabutikh-predkiv-vigadki-zamist-pravdi/
 77. Мистецька колекція в дар Україні// Інтернет ресурс «Моє місто». – Режим доступу:  https://moemisto.ua/kiev/mistetska-kolektsiya-v-dar-ukrayini-173166.html5    
 78. В Киеве презентуют художественные произведения Адольфа Ошерова // Новинний портал  Svitnov.com. – Режим доступу: https://svitnov.com/ua/culture/103760709-v-kieve-prezentujut-hudozhestvennye-proizvedenija-adolfa-osherova-/
 79. Табірні наглядачі знищили збірку Стуса з 300-ма віршами// Інтернет-видання Хроніки Любарта Режим доступу: https://www.hroniky.com/news/view/16648-tabirni-nahliadachi-znyshchyly-zbirku-stusa-z-300-ma-virshamy
 80. Стуса посадили в карцер за читання книжки // Gazeta.ua. – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history/_stusa-posadili-v-karcer-za-chitannya-knizhki/924258
 81. Довженко-Центр відкриває Музей Кіно // ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО. – Режим доступу: http://dergkino.gov.ua/ua/news/show/2155/dovzhenko_tsentr_vidkrivaie_muzey_kino.html
 82. Пароваткіна А. Genius Loci*// Дзеркало тижня. – Режим доступу: https://dt.ua/ART/genius-loci-323461_.html
 83. Презентація “Жіночий вимір: Алла Горська”// Інтернет-портал Kyiv Maps. – Режим доступу: https://kyivmaps.com/ua/events/zinocij-vimir-alla-gorska
 84. Подворна Л. С. Архівно-музейний комплекс «Літературно-мистецькі Плюти»: історія та сьогодення // Архіви України. – 2019 – № 3. – С. 58-71.
 85. Документи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України посіли чільне місце у топових виданнях-переможцях 26 BookForum // Сайт Державної архівної служби України. – Режим доступу: https://archives.gov.ua/News/2019/2019_10_03.php.
 86. Кулик В. «Київ Музик Фест-2019» – Плюти // Українгський інтернет-журнал «Музика». – Режим доступу: http://mus.art.co.ua/kyiv-muzyk-fest-2019-pliuty/
 87. Центральный госархив-музей пытаются выселить из «Софии Киевской» до завершения строительства архивного городка // Інтернет-видання «КиевВласть». – Режим доступу: https://www.unian.net/pogoda/news/10731636-nevidimyy-kiev-v-seti-delyatsya-fotografiyami-tumana-v-stolice.html
 88. Архив-музей литературы и искусства Украины приглашает на АРТ-BREAK // Інформаційне агентство «Великий Київ». – Режим доступу: https://bigkiev.com.ua/arhiv-muzej-literatury-i-iskusstva-ukrainy-priglashaet-na-art-break/
 89. Архів-музей літератури і мистецтва запрошує у мандри з листами класиків // Музейний простір. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/42296
 90. АРТ-BREAK у Архіві-музеї // Музейний простір. – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/42316
 91. Косів В. «Пролетарський за змістом, національний за формою»: український радянський плакат 1945–1989 років // Часопис «Україна Модерна». – Режим доступу: http://uamoderna.com/md/kosiv-posters
 92. Позаду напружений день досліджень, зйомок у Центральному державному архіві-музеї літератури // Кіностудія «Контакт». Олесь Гончар. Записки з полону. – Режим доступу: http://oleshonchar.top/
 93. Десятий шевченкознавчий семінар: до 110-річчя від дня народження ПЕТРА ЖУРА // Інститут літератури НАН України. – Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/item/641-desiatyi-shevchenkoznavchyi-seminar-do-110richchia-vid-dnia-narodzhennia-petra-zhura
 94. Джулай Д. 10 заборонених в СРСР українських документальних фільмів // Радіо Свобода. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/desiat-zaboronennysh-filmiv-v-srsr/30173041.html
 95. Гриськів А.  У лабіринті часу. Листування Олеся Гончара з одеситами // Газета «Чорноморські новини». – 2019. – № 085 (22104). – Режим доступу: http://chornomorka.com/archive/22104/a-13220.html
 96. Атаманчук І. Як народжуються книжки. Нове звучання «Соняшних кларнетів» // «Слово Просвіти». – Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2019/09/25/iak-narodzhuiut-sia-knyzhky/
 97. Природы нежный росток// «Сайт города Киева 44.ua». Режим доступу: https://www.44.ua/afisha/174670/prirody-neznyj-rostok
 98.  Косянчук І. Спогад про бойчукістів: «Межигірський керамічний технікум. Відлуння віку»// Інформаційна агенція «Погляд». –05.12.2019. –  Режим доступу: https://www.poglyad.tv/spogad-pro-bojchukistiv-mezhygirskyj-keramichnyj-tehnikum-vidlunnya-viku/
 99. Межигірський керамічний технікум. Відлуння віку// Інтернет-ресурс «Музеї України». – Режим доступу: http://www.museum-ukraine.info/?p=8027
 100. Конкурс творів на тему збереження довкілля для дітей та юнацтва «Природи ніжний пагінець»// Сайт Білківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тростянецької районної ради Сумської області. – Режим доступу: http://bilka.at.ua/news/konkurs_tvoriv_na_temu_zberezhennja_dovkillja_dlja_ditej_ta_junactva_prirodi_nizhnij_paginec/2019-12-12-1141
 101. Самченко В. Режисерка Олександра Степашко: бойчукісти не могли повірити, що СРСР — кронос, який жере своїх дітей// «Україна молода». – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/3543/164/141001/
 102. 12.12.2019 року у конференц-залі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України відбудеться авторський вечір української актриси Галини Гілярівни Яблонської // «Мистецька сторінка». – Режим доступу: https://storinka-m.kiev.ua/art_news_2742.php
 103. У Національному музеї народного декоративного мистецтва відкрили виставку про бойчукістів // Газета «День». – 07.12.2019. –  Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/news/071219-u-nacionalnomu-muzeyi-narodnogo-dekoratyvnogo-mystectva-vidkryly-vystavku-pro
 104. Наукова конференція «Микола Лукаш і його спадщина в контексті української та європейської культур» // Сайт Національного музею літератури України. – Режим доступу: http://museumlit.org.ua/?p=14017
 105. Обухівські школярі стали фіналістами Всеукраїнського літературного конкурсу: тема – екологія // Сайт «Хроніки Обухова». – Режим доступу: https://obukhiv.info/news/obukhivski-shkolyari-stali-finalistami-vseukrainskogo-literaturnogo-konkursu/
 106. Сьогодні в Україні відзначається День працівників архівних установ // Інформаційний портал української діаспори всього світу «Стожари». – Режим доступу: https://archive.svitua.org/tsei-den-v-istorii/item/9701-sohodni-v-ukraini-vidznachaietsia-den-pratsivnykiv-arkhivnykh-ustanov.html
 107. Самченко В. Режисерка Олександра Степашко: Бойчукісти не могли повірити, що СРСР – Кронос, який жере своїх дітей // Україна молода. – 11 грудня 2019. – С. 12. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/3543/164/141001/
 108. Бабенко І. 83 роки на сцені! За послужним списком Галини Яблонської можна вивчати історію франківців // Газета «День». Дата публікації: 19 грудня 2019 р. – Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/83-roky-na-sceni?fbclid=IwAR3fxXxYu5lCRN1i_cMVxLidahn7doNeqR6x_UHWv2XqZbRSS3YNmZOpoqQ
 109. Пароваткіна А. Вечори в Межигір’ї, що змінили світ // Газета «Дзеркало тижня». – 21-26 грудня, 2019 р. № 49. – Режим доступу: https://www.dt.ua/ART/vechori-v-mezhigir-yi-scho-zminili-svit-333554_.html
 110. Ковальський В. Державний архів покине Софію Київську // Газета «Вечірній Київ». Дата публікації: 28.12.2019. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/derzhavnyy-arkhiv-pokyne-sofiyu-kyivs-ku
 111. Ковальський В. Прощання із Софією Київською: куди виселять 400 тонн архівів // Газета «Вечірній Київ». Дата публікації: 31.12.2019. – Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/proshchannya-iz-sofiyeyu-kyivs-koyu-kudy-vyselyat-400-tonn-arkhivi

2020

 1. Марченко М. «Бойчукісти»… // Газета «День». Дата публікації: 13.01.2020. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/boychukisty
 2. Джулай Д. Зіновій Толкачов – український художник, який одним із перших показав табори смерті // Радіо Свобода. Дата публікації: 27.01.2020. Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/ziniviy-tolkachov-ukrainskyy-khudozhnyk-yakyy-pershym-pokazav-taory-smerti/30398684.html
 3. Кузьменко Є. Як витягнути жінок із канонічних шухляд – історикиня Софія Дяк // Повага : кампанія проти сексизму. Дата публікації: 27.12.2019. Режим доступу: https://longread.povaha.org.ua/yak-vytyagnuty-zhinok-iz-kanonichnyh-shuhlyad-istorykynya-sofiya-dyak/
 4. Гордич В. Вперше на загал: у Рівному презентували приватні листи Самчука до Любоньки. Дата публікації: 14.02.2020. Сайт «Суспільне/UA». Режим доступу: https://suspilne.media/14384-vperse-na-zagal-u-rivnomu-prezentuvali-privatni-listi-samcuka-do-lubonki/ (дата звернення: 25.02.2020). Дата  публікації: 17.02.2020. Сайт «Вісті Рівненщини». Режим доступу: http://www.visti.rovno.ua/news/potsiluyte-ikh-moim-imenem-u-rivnomu-prezentovano-privatni-listi-samchuka-do-lyubonki
 5. Андрющенко Э., Трещанин Д. Объект «Католичка». Как женщина переиграла госбезопасность СССР. Часть 3: Таисия Павловна. Дата публікації: 01.02.2020. Сайт «Аргумент». Режим доступу: http://argumentua.com/stati/obekt-katolichka-kak-zhenshchina-pereigrala-gosbezopasnost-sssr-chast-3-taisiya-pavlovna
 6. До 100-річчя Театру Франка в серії «Бібліотека Дзеркала тижня» вийшла книга про знамениту актрису з фільму «За двома зайцями». 1 травня виповнюється 100 років з дня народження Нонни Копержинської. Дата публікації: 01.05.2020. «ZN.UA» Режим доступу: https://dt.ua/CULTURE/do-100-richchya-teatru-franka-v-seriyi-biblioteka-dzerkala-tizhnya-viyshla-kniga-pro-znamenitu-aktrisu-z-filmu-za-dvoma-zaycyami-346076_.html 
 7. Тетеря С.А., Костюк Н.В. Оврам Яценко – учасник першої капели кобзарів. Підготовлено за матеріалами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтв України. Дата публікації: 06.05.2020. Сайт Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Режим доступу: http://niez.com.ua/museums/
 8. Десять українських документальних фільмів заборонених в СРСР Дата публікації: 13.05.2020. Інтернет-проєкт НОВЕ УКРАЇНСЬКЕ КІНО. Режим доступу: https://www.cinema.in.ua/zaboroneni-dokumentalni-filmy/
 9. Носа М. Уродженець Тячівщини Іван Чендей сьогодні мав би 98 років. Дата публікації: 20.05.2020. Режим доступу: https://tyachiv.com.ua/NewsOpen/id_news_524944
 10. Олександр Ковінька: забута сторінка українського гумору. Дата публікації: 01.06.2020. Режим доступу: https://bastion.tv/oleksandr-kovinka-zabuta-storinka-ukrayinskogo-gumoru_n35925
 11. Гальченко С. Жертва замученої епохи (Григорій Косинка). Дата публікації: 03.06.2020. Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/articles/serhij-halchenko-zhertva-zamuchenoi-epokhy-hryhorij-kosynka
 12. Шевчук М. Василь Верховинець – вбитий, але не знищений.Дата публікації: 15.06.2020. Режим доступу: https://bastion.tv/vasil-verhovinec-vbitij-ale-ne-znishenij_n36102
 13. Мейгіл Фовлер Комедія радянська й українська: Ільф і Петров та Остап Вишня (Дата публікації 07.07.2020). Режим доступу: http://uamoderna.com/md/fowler-popular-culture
 14. Закарпаття різнобарвне й (не)затоплене: живопис Ференца Семана. Режим доступу: https://pustoproject.com/obrazotvorche/zakarpattya-riznobarvne-y-nezatoplene-zhyvopys-ferenza-semana-2
 15. Подоляка Н. Редакторська підготовка творів Бориса Грінченка харківським кооперативним видавництвом «Рух». Український інформаційний простір, № 1(5), 2020. Режим доступу: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/206128
 16. Забіла Н. Що пам’ятаю про діда // «Антиквар», №1 (115), 2020. 
 17. Архів людських доль. Інтерв’ю з директором Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України Оленою Чижовою // «Антиквар»: «ЦДАМЛМ України: архів людських доль», №2 (116), 2020, С. 5-17.
 18. «Вісник» або Новий міф Олександра Дубовика.  Інтерв’ю з метром сучасного українського мистецтва // «Антиквар»: «ЦДАМЛМ України: архів людських доль», №2 (116), 2020, С. 18-21.
 19. Климович Н. «Кадри долі.  Знакові постаті українського кіно». Друге життя архівних документів на тематичній виставці в кінотеатрі «Жовтень» // «Антиквар»: «ЦДАМЛМ України: архів людських доль», №2 (116), 2020, С. 22-35.
 20. Резнік І. Коли «вижити» означає «перемогти»// «Антиквар»: «ЦДАМЛМ України: архів людських доль», №2 (116), 2020, С. 36-45.
 21. Загорулько Р. Таємниця фонду № 544// «Антиквар»: «ЦДАМЛМ України: архів людських доль», №2 (116), 2020, С. 46-57.
 22. Онищук С. Архітектор Володимир Заболотний: традиції мовою сучасності //«Антиквар»: «ЦДАМЛМ України: архів людських доль», №2 (116), 2020, С. 58-65.
 23. Чумаковська А. Невідомі відомі українці // «Антиквар»: «ЦДАМЛМ України: архів людських доль», №2 (116), 2020, С.66-75.
 24. Бублик О. Я намалюю Вам листа… Графічний супровід приватного листування з фонду Оксани Павленко // «Антиквар»: «ЦДАМЛМ України: архів людських доль», №2 (116), 2020, С. 76-91.
 25. Добріян Д. У червні 1914-го…  //«Антиквар»: «ЦДАМЛМ України: архів людських доль», №2 (116), 2020, С. 92-97.
 26. Кальницький М. Зіркове подружжя з Київської опери//  «Антиквар»: «ЦДАМЛМ України: архів людських доль», №2 (116), 2020, С. 98-105
 27. Цимбал Я.  Мій улюблений сексот: 10 фактів про Юрія Смолича.  Дата публікації: 03.08.2020. Режим доступу: https://tyzhden.ua/History/246296
 28. Чабан М. «Єдиний український імпресіоніст» Микола Глущенко. Дата публікації: 18.08.2020. Режим доступу: https://www.dnipro.libr.dp.ua/hudozhnik_peyzazhi_zhivopis
 29. Гримич М. “Письменники мали конструювати свідомість людей”. Дата публікації: 05.08.2020. Режим доступу: http://www.ji-magazine.lviv.ua/2020/pysmennyky-maly-konstruyuvaty-svidomist-lyudej.htm
 30. Подоляка Н. Редакторська підготовка творів Бориса Грінченка харківським кооперативним видавництвом «Рух». Український інформаційний простір. Число 5. Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87/Downloads/206128-463423-1-SM.pdf
 31. Мельничук О.М. Мистецька колекція в дар Україні. «Образотворче мистецтво», № 2 (111), 2020 р.
 32. Васьків О. Поета кинули в карцер за читання книжки. Дата публікації: 28.08.2020. Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history/_poeta-kinuli-v-karcer-za-chitannya-knizhki/980569
 33. «Люди року-2020»: нагородили найкращих волинян. Дата публікації: 01.09.2020. Режим доступу: http://bug.org.ua/article/liudy-roku-2020-nahorodyly-naykrashchykh-volynian-462076/
 34. Переможців конкурсу імені М. Чабанівського оголосять під час відеотрансляції на Фейсбуці. Дата публікації: 01.09.2020. Режим доступу: https://nspu.com.ua/konkursi-i-premiji/peremozhciv-konkursu-imeni-m-chabanivskogo-ogolosyat-pid-chas-videotranslyacii-na-fejsbuci/
 35. Перемога у Всеукраїнському літературному конкурсі «Природи ніжний пагінець» ім. М.Чабанівського! Дата публікації: 21.09.2020. Режим доступу: https://www.kids-center.com.ua/peremoga-u-vseukrainskomu-literaturnomu-konkursi-pryrody-nizhnyjj-paginec-im-m-chabanivskogo/
 36. Пін за мотивами картини Марії Примаченко Режим доступу: https://www.wonderzine.com.ua/wonderzine/style/wishlist/1843-zag
 37. Бондарук Л. Прямостояння. В зоні і поза зоною… Дата публікації 04.09.2020 Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/pryamostoyannya-v-zoni-i-poza-zonoyu
 38. Сьогодні 55 років прем’єрі фільму «Тіні забутих предків». Дата публікації 04.09.2020 Режим доступу: http://ukrpohliad.org/national-memory/sogodni-55-rokiv-prem-yeri-filmu-tini-zabutyh-predkiv.html
 39. Прем’єрі фільму «Тіні забутих предків» виповнилося 55 років. Дата публікації 05.09.2020 Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news/prem-ieri-filmu-tini-zabutykh-predkiv-vypovnylosia-55-rokiv/
 40. Канівець А. «Білі хмари» Ролана Сергієнка, або «прихована» репрезентація Голодомору в кінематографі 1960-х рр. Режим доступу: https://www.holodomorstudies.com/researches/8/
 41. Кіраль С.С. Юрій Гойда: Постскриптум. Дата публікації: 21.09.2020 Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/5266
 42. Єкельчик С. Сталінський етнічний світ: спільноти виживання, спільноти іншування. Дата публікації: 21.10.2020. Режим доступу: https://uamoderna.com/md/stalinskij-etnichnij-svit
 43. Панченко М. Микола Зеров: формування української ідентичності Дата публікації: 28.10.2020. Режим доступу: https://md-eksperiment.org/post/20201028-mikola-zerov-formuvannya-ukrayinskoyi-identichnosti
 44. Відкриття виставки «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів» в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва Режим доступу: http://prostir.museum/ua/event/7002
 45. У Києві відкрилась ювілейна виставка “Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів”. Дата розміщення: 06.11. 2020. Режим доступу: https://litgazeta.com.ua/news/u-kyievi-vidkrylas-iuvilejna-vystavka-kateryna-bilokur-zhyttia-v-obijmakh-kvitiv.
 46. Ювілейна виставка Катерини Білокур відкрилась у Києві. Дата розміщення: 09.11. 2020. Режим доступу: https://ukrrain.com/yuvilejna_vistavka_katerini_bilokur_vidkrilas_u_kievi.html
 47. Листи, картини, доповнена реальність. Відкрилась музейна виставка до ювілею Катерини Білокур. Дата розміщення: 16.11. 2020. Режим доступу: https://bigkyiv.com.ua/lysty-kartyny-dopovnena-realnist-vidkrylas-muzejna-vystavka-do-yuvileyu-kateryny-bilokur.
 48. До 120-річчя Катерини Білокур у Києві відкрили унікальну виставку. Дата розміщення: 17.11.2020. Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/do-120-richchya-kateryny-bilokur-u-kyyevi-vidkryly-unikal-nu-vystavku.
 49. Марченко М. «Життя в обіймах квітів». Так називається виставка, яка присвячена 120-річчю з дня народження Катерини Білокур. Дата розміщення: 19.11.2020. Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/photo/zhyttya-v-obiymah-kvitiv.
 50. Резнік І. С. Документи А.Ю. Кримського у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України / Східні традиції державотворення. Наукова серія: Світові традиції державного управління: Вип. ІХ: Науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / ред. рада вип.: Бондар Ю. В. (ред.), Грицак В. С. (слово до читача), Мищак І., – К.: Пріоритет, 2020.
 51. Онищук С. О. Архітектор Володимир Заболотний: традиції мовою сучасності. Дата публікації: 22.12.2021. Режим доступу: https://antikvar.ua/tradytsiyi-movoyu-suchasnosti/ (Дата звернення: 26.01.2021)
 52. Климович Н. М. «Кадри долі. Знакові постаті українського кіно». Дата публікації: 26.12.2021. Режим доступу: https://antikvar.ua/tradytsiyi-movoyu-suchasnosti/ (Дата звернення: 26.01.2021)
 53. Презентація спеціального наукового збірника «Східні традиції державотворення» Дата публікації: 24.12.2021. Режим доступу:  https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3158688-prezentacia-specialnogo-naukovogo-zbirnika-shidni-tradicii-derzavotvorenna.html (Дата звернення: 26.01.2021)
 54. Міжнародний круглий стіл і презентація спеціального наукового збірника «Східні традиції державотворення». Дата публікації: 25.12.2021. Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=7390 (Дата звернення: 26.01.2021)

2021

 1. Осташ І. І. Агатангел Кримський і Ліван. Дата публікації: 16.01.2021. Режим доступу:  https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/agatangel-krymskyy-i-livan (Дата звернення: 26.01.2021).
 2. Від церковного хору до гастролей за кордоном. Музей виставив раритетні фото українського композитора. Дата публікації: 20.01.2021. Режим доступу:  https://gazeta.ua/articles/history/_vid-cerkovnogo-horu-do-gastrolej-za-kordonom-muzej-vistaviv-raritetni-foto-ukrayinskogo-kompozitora/1009406 (Дата звернення: 26.01.2021).
 3. Ловці геніальних душ. Дата публікації: 21.01.2021. Режим доступу: https://antikvar.ua/lovtsi-genialnyh-dush/ (Дата звернення: 26.01.2021).
 4. Стус В. Лист до Андрія Малишка (12 грудня 1962). Дата публікації: 23.01.2021. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/102879 (Дата звернення: 26.01.2021).
 5. Любавський Р. «Чудовим та стильним було лише вікно»: повсякдення іноземних робітників у «Новому Харкові» у 1930-ті рр. Дата публікації: 24.01.2021. Режим доступу: https://uamoderna.com/md/chudovim-ta-stilnim-bulo-lishe-vikno-povsyakdennya-inozemnix-robitnikiv-u-novomu-xarkovi-u-1930-ti-rr (Дата звернення: 26.01.2021).
 6. Олійник О. Він знав шістдесят мов: Агатангел Юхимович Кримський. Дата розміщення: 24.01.2021. Режим доступу:  http://nova.net.ua/vin-znav-shistdesiat-mov-ahatanhel-iukhymovych-krymskyi-foto/ (Дата звернення: 26.01.2021).
 7. Лист Стуса до Малишка (12 грудня 1962).  Дата розміщення: 26.01.2021 р. Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/columns/2021/01/26/158881/ (дата звернення: 23.02.2021).
 8. Маламура С. «Читати українську мову в російській школі – одне недоумство»: яким бачив життя на Донбасі поет з Вінниччини ВасильСтус. Дата розміщення: 28.01.2021 р. Режим доступу: https://naparise.com/posts/chytaty-ukrainsku-movu-v-rosiiskii-shkoli-odne-nedoumstvo-iakym-bachyv-zhyttia-na-donbasi-poet-z-vinnychchyny-vasyl-stus (дата звернення: 23.02.2021).
 9. Історики опублікували документи про те, як НКВС «ламав» Підмогильного. Дата розміщення: 01.02.2021 р. Режим доступу: https://lb.ua/culture/2021/02/02/476733_istoriki_opublikuvali_dokumenti_pro.html (дата звернення: 23.02.2021).
 10. У вільний доступ виклали 41 документ зі справи Валер’яна Підмогильного. Дата розміщення:051.02.2021 р. Режим доступу: https://chytomo.com/u-vilnyj-dostup-vyklaly-41-dokument-zi-spravy-valer-iana-pidmohylnoho/ (дата звернення: 23.02.2021).
 11. Як НКВД ламало Валер’яна Підмогильного: документи зі справи онлайн. Дата розміщення: 16.02.2021 р. Режим доступу: https://np.pl.ua/2021/02/yak-nkvd-lamalo-valer-iana-pidmohyl-noho-dokumenty-zi-spravy-onlayn/ (дата звернення: 23.02.2021).
 12. Всеукраїнський літературний конкурс для дітей та юнацтва імені М.І.Чабанівського «Природи ніжний пагінець». Режим доступу: https://osvita.cv.ua/tag/konkursy/
 13. https://www.beredu.gov.ua/
 14. https://www.nvkzorya.in.ua/index.php
 15. https://shandrzosh.wixsite.com/shandr/novini
 16. http://nvo28.ucoz.ua/news/?page4
 17. http://konstlib.net/new/
 18. https://osvita.cv.ua/category/rozvytok-obdaruvan-molodi/ (дата звернення: 23.02.2021).
 19. Інформація про композиторів та твори проєкту «Український диптих. Музика». Михайло Вериківський. Режим доступу: https://kyivoperatheatre.com.ua/informacziya-pro-kompozytoriv-ta-tvory-proyektu-ukrayinskyj-dyptyh-muzyka/#1615555225773-46d0978c-5566  (дата звернення: 23.03.2021).
 20. 150-річчю Лесі Українки присвячується. Документальна виставка. Дата розміщення: 25.02.2021. Режим доступу: https://archives.gov.ua/ua/150-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8E-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/  (дата звернення: 23.03.2021).
 21. Перспективи розширення виставкових площ в архівно-музейному комплексі у Плютах. Дата розміщення: 01.03.2021 р. Режим доступу: https://archives.gov.ua/ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85/ (дата звернення: 23.03.2021).
 22. Україна та світ відзначають 150-річчя видатного науковця, письменника і перекладача академіка Агатангела Кримського. Дата розміщення: 04.03.2021 р. Режим доступу: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7557  (дата звернення: 23.03.2021).
 23. Презентація життєвого і творчого шляху Любові Забашти «…І я жила не марно в світі». Дата розміщення: 20.03.2021 р. Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zittevogo-i-tvorcogo-slahu-lubovi-zabasti-i-a-zila-ne-marno-v-sviti-430629.html
 24. Всеукраїнському літературному конкурсі для дітей та юнацтва імені М.І. Чабанівського «Природи ніжний пагінець». Режим доступу: http://www.uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=head&show=docs&news_id=4677&search=
  https://beredu.gov.ua/news-page-2.html
  https://www.nvkzorya.in.ua/index.php/golovna
 25. ЦДАМЛМ України створить електронний архів Андрія Малишка. Режим доступу: https://antikvar.ua/elektronnyj-arhiv-andriya-malyshka/ (дата звернення: 23.04.2021).
 26. Алла Горська: за що вбили українську художницю і шістдесятницю. Режим доступу: https://ukrainky.com.ua/alla-gorska-za-shho-vbyly-ukrayinsku-hudozhnyczyu-i-shestydesyatnyczyu/ (дата звернення: 23.04.2021).
 27. Новий погляд на феномен українського шістдесятництва. Рецензія на книгу: Simone Attilio Bellezza. The Shore of Expectations: A Cultural Study of the Shistdesiatnyky. Edmonton; Toronto, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2019. 352 pp. Режим доступу: https://uamoderna.com/event/novij-poglyad-na-fenomen-ukrainskogo-shistdesyatnicztva (дата звернення: 23.04.2021).
 28. Вітряк В. Некролог про Надію Суровцову опублікували за 57 років до її смерті. Режим доступу: http://argumentua.com/stati/nekrolog-pro-nad-yu-surovtsovu-opubl-kuvali-za-57-rok-v-do-smert (дата звернення: 23.04.2021).
 29. «Моя тема в літературі — любов до людини». Дата розміщення: 24.05.2021. Режим доступу: https://ridna.ua/2021/05/moia-tema-v-literaturi-liubov-do-liudyny/ (дата звернення: 30.05.2021).
 30. Анатолій Хромов: Архіву-музею будуть забезпечені умови для належного збереження та розвитку. Дата розміщення: 25.05.2021 https://www.kmu.gov.ua/news/anatolij-hromov-arhivu-muzeyu-budut-zabezpecheni-umovi-dlya-nalezhnogo-zberezhennya-ta-rozvitku  (дата звернення: 30.05.2021).
 31. Оприлюднено 3D-екскурсію меморіальної кімнати Олександра Довженка. Українські архіви опановують нові форми роботи дата розміщення: 27.05.2021. Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/short/2021/05/27/159575/ (дата звернення: 30.05.2021).
 32. Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов ініціював 3D-ексурсії державними архівами. Дата розміщення: 28.05.2021 Режим доступу: https://minjust.gov.ua/news/ministry/golova-derjavnoi-arhivnoi-slujbi-ukraini-anatoliy-hromov-initsiyuvav-3d–ekskursii-derjavnimi-arhivami (дата звернення: 30.05.2021).
 33. В Україні започаткували 3D-екскурсії державними архівами. Дата розміщення: 28.05.2021. Режим доступу: http://lubotin-rada.gov.ua/news/id/6422 (дата звернення: 30.05.2021).
 34. «Весна в Плютах»: літературна Обухівщина запрошує. Дата розміщення: 28.05.2021. Режим доступу: https://www.poglyad.tv/vesna-v-plyutah-literaturna-obuhivshhyna-zaproshuye/ (дата звернення: 30.05.2021).
 35. «Весна в Плютах». Дата розміщення: 29.05.2021. Режим доступу https://www.youtube.com/watch?v=7vGHh9A9Zq8
 36. Ведення активної культурно-масової роботи. Режим доступу: http://profspilka.com.ua/news/vedennya-aktyvnoyi-kulturno-masovoyi-roboty/ (дата звернення: 24.06.2021).
 37. Запорізька спадщина. Режим доступу: https://heritage.zp.ua/collection/10-velike-zaporizhzhya-bolshoe-zaporozhe (дата звернення: 24.06.2021).
 38. Михальчук В. «Палац-вбивця» і червоний символ науки: топ будівель Києва архітектора Беретті. Дата розміщення: 24.06.2021. Режим доступу: https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/life/palats-de-vbivali-lyudej-i-chervonij-simvol-studentiv-top-budivel-kieva-pobudovanih-akademikom-beretti.htm (дата звернення: 24.06.2021).
 39. Майстренко-Вакуленко Ю. Фронтові малюнки Антона Комашки. Режим доступу: http://kelmczasopisma.com/ua/jornal/24 (дата звернення: 24.06.2021).
 40. Розстріляли поета, який воював за Україну. Дата розміщення: 23.06.2021. Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history/_rozstrilyali-poeta-yakij-voyuvav-za-ukrayinu/1038972 (дата звернення: 24.06.2021).
 41. Чижова О. В. Діяльність Л. А. Проценко у період з 1966 по 1973 роки на чолі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва Української РСР / Архівістика : теорія, методика, практика : матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський) / [ред. кол.: С. А. Копилов (співголова), А. В. Хромов (співголова), О. М. Федьков, А. Л. Глушковецький та ін.]. Кам’янець-Подільський :ТОВ Друкарня «Рута», 2021. 223 с.[Електронний ресурс]. Режим доступу:http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/book_arhivistuka_ruta.pdf (дата звернення: 21.07. 2021).
 42. Резнік І. С. Сучасні форми використання інформації документів у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України / Архівістика : теорія, методика, практика : матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський) / [ред. кол.: С. А. Копилов (співголова), А. В. Хромов (співголова), О. М. Федьков, А. Л. Глушковецький та ін.]. Кам’янець-Подільський :ТОВ Друкарня «Рута», 2021. 223 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://kaf-archives.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/book_arhivistuka_ruta.pdf (дата звернення: 21.07. 2021).
 43. Ловчинська О. В. Особливості комплектування та опрацювання документів фондів особового походження діячів літератури і мистецтва. З досвіду роботи ЦДАМЛМ України. Архівістика : теорія, методика, практика : матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський) / [ред. кол.: С. А. Копилов (співголова), А. В. Хромов (співголова), О. М. Федьков, А. Л. Глушковецький та ін.]. Кам’янець-Подільський :ТОВ Друкарня «Рута», 2021. 223 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dahmo.gov.ua/pdf/konferenc/1.pdf?fbclid=IwAR0ihSzojaLBeZUs1vRBA1kjjQnnfkqQObeRkExLPByxPIPyYKtTuEX1puU (дата звернення 21.07.2021).
 44. Кирилюк Г. Шляхи удосконалення системи управління охороною праці в ЦДАМЛМ України у 2020 – першій половині 2021 років. Журнал «Архіви України», випуск 2 № 327 (2021): січень – березень. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/issue/view/346/361(дата звернення 21.07.2021).
 45. Якобчук Н. Іван Михайлович Каманін (1850–1921): життя, присвячене улюбленій праці. Журнал «Архіви України», випуск 1 № 326 (2021): січень – березень. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/issue/view/1/9(дата звернення 21.07.2021).
 46. Пиріг Р. Українські «страсті за Бахом». Журнал «Архіви України», випуск 1 № 326 (2021): січень – березень. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/issue/view/1/9 (дата звернення 21.07.2021).
 47. Ящук А. «Архангел Михаїл» та «Богдан Хмельницький»: проєкти гербам. Києва 1942 та 1944 рр.у творчій спадщині Антона Середи. Журнал «Архіви України», випуск 1 № 326 (2021): січень – березень. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/issue/view/1/9 (дата звернення 21.07.2021).
 48.  «Віктор Петров. Листи до Софії Зерової»: найзагадковіша історія минулого сторіччя кохання від «Духу і Літери». Дата публікації: 03.07.2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://maydan.drohobych.net/?p=105629 (дата звернення 21.07.2021).
 49. Видавництво «Дух і Літера» видало книгу «Віктор Петров. Листи до Софії Зерової». Дата публікації: 03.07.2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://galinfo.com.ua/news/vydavnytstvo_duh_i_litera_vydalo_knygu_viktor_petrov_lysty_do_sofii_zerovoi_367191.html (дата звернення 21.07.2021).
 50. Цимбал Я. «Проповідував українізацію Кубані»: контрреволюція Петра Лісового. Дата публікації: 05.07.2021. [Електронний ресурс].Режим доступу: https://localhistory.org.ua/texts/statti/propoviduvav-ukrayinizatsiiu-kubani-kontrrevoliutsiia-petra-lisovogo/ (дата звернення 21.07.2021).
 51. На Обухівщині пройдуть поетичні читання з музичним супроводом. Дата публікації: 08.07.2021.[Електронний ресурс].Режим доступу: https://obukhiv.info/news/na-obukhivshchini-proidut-poetichni-chitannya-z-muzichnim-suprovodom/ (дата звернення 21.07.2021).
 52. Віктор Петров і Софія Зерова: роман, який жив у листах. Дата публікації: 10.07.2021. [Електронний ресурс].Режим доступу:https://chytomo.com/viktor-petrov-i-sofiia-zerova-roman-iakyj-zhyv-u-lystakh/ (дата звернення 21.07.2021).
 53. Поетично-музичний захід «Колобіг» в Плютах. Дата публікації: 12.07.2021. [Електронний ресурс].Режим доступу:https://ukrainska-gromada.gov.ua/community/poetychno-muzychnyj-zahid-kolobig-v-plyutah.html(дата звернення 21.07.2021).
 54. Друль Д. Причинки до історії українського правопису. Дата публікації: 13.07.2021. [Електронний ресурс].Режим доступу: https://zbruc.eu/node/106285 (дата звернення 21.07.2021).
 55. Кирилюк Г. Шляхи удосконалення системи управління охороною праці в ЦДАМЛМ України у 2020 – першій половині 2021 років. «Архіви України», № 2, 2021 р. Режим доступу: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/issue/view/346/361?fbclid=IwAR3NtJFqkB2uxNHBQxXuDPuyMOU2LL215yFF912tv2fi1thp4p8R0Cam4l8 (дата звернення 27.08.2021).
 56. Матяш І.Б. Жіноче обличчя української дипломатії. «Зовнішні справи», 2021, № 3-4. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://sshdir.org.ua/proyekt-zhinoche-oblychchya-ukrayinskoyi-dyplomatiyi/ (дата звернення 27.08.2021).
 57. Самченко В. Григір Тютюнник: перерваний політ. «Хулігана ми в комунізм не візьмемо!». [Електронний ресурс]. Режим доступу:https://umoloda.kyiv.ua/number/0/164/159385/ (дата звернення 27.08.2021).
 58. Олійник А. Митці і КҐБ: скелети у шафі художника Миколи Глущенка. [Електронний ресурс]. Режим доступу:https://www.istpravda.com.ua/articles/2021/09/13/160148/(дата звернення 29.09.2021).
 59. Проєкт «Репресоване мистецтво». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://art.cdvr.org.ua/ (дата звернення 29.09.2021).
 60. «Ритми і рими кольору» Миколи Глущенка [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://knpu.gov.ua/highslide-ajax/node/3118 (дата звернення 29.09.2021).
 61. Архів-музей і 30-річчя НСПУ. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://knpu.gov.ua/highslide-ajax/node/311117.09.2021 (дата звернення 29.09.2021).
 62. XXXІI Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест-2021». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://composersukraine.org/index.php?id=2446 (дата звернення 29.09.2021).
 63. Міжнародна наукова конференція з нагоди 130-ліття початку переселення українців до Бразилії. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://svitua.org/2021/09/08/ukrayincziv-z-riznyh-krayin-svitu-zaproshuyut-pryyednatys-do-mizhnarodnoyi-naukovoyi-konferencziyi-z-nagody-130-littya-pochatku-pereselennya-ukrayincziv-do-brazyliyi/ (дата звернення 29.09.2021).
 64. Міжнародна наукова відеоконференція з нагоди 130-ліття початку поселення українців в Бразилії. [Електронний ресурс]. Режим доступу:https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2021/11-09-01 (дата звернення 29.09.2021).
 65. Досвід ЦДАМЛМ України представлено на міжнародному рівні.[Електронний ресурс]. Сторінка посольства України в Грузії / უკრაინისსაელჩოსაქართველოში у Фейсбук (дата звернення 29.09.2021).
 66. Результати Всеукраїнського літературного конкурсу для дітей та юнацтва «Природи ніжний пагінець». Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=xUZfm5X1Noo (дата звернення 29.09.2021).
 67. Єфімова В. «Музична скринька» Василя Сухомлинського. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pmu.in.ua/actual-info/syhoml_myzyka/(дата звернення 29.09.2021).
 68. 1000 розсекречених документів: дослідники опублікували архіви КҐБ/ŠTB про митців з України, Чехії та Грузії. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://cdvr.org.ua/29098/2021/08/31/(дата звернення 29.09.2021).
 69. У вільний доступ виклали архівні документи про митців України, Чехії та Грузії. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://chytomo.com/u-vilnyj-dostup-vyklaly-arkhivni-dokumenty-pro-myttsiv-ukrainy-chekhii-ta-hruzii/(дата звернення 29.09.2021).
 70. Репресоване мистецтво: презентували онлайн-виставку про митців у документах КҐБ/ŠtB. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrpohliad.org/news/represovane-mystetstvo-prezentuvaly-onlajn-vystavku-pro-myttsiv-u-dokumentah-kgb-stb.html (дата звернення 29.09.2021).
 71. Літературний конкурс «Природи ніжний пагінець-2021» визначив переможців. Режим доступу:https://litgazeta.com.ua/news/literaturnyj-konkurs-pryrody-nizhnyj-pahinets-2021-vyznachyv-peremozhtsiv/дата звернення 29.09.2021).
 72. Всеукраїнський літературний конкурс для дітей та юнацтва «Природи ніжний пагінець» імені Михайла Чабанівського. Режим доступу: http://gymnasium59.org.ua/14662-vitayemo-64/ (дата звернення 29.09.2021). https://okhtyrkamr.gov.ua/ (дата звернення 29.09.2021).
 73. Асадчева Т. Київські шедеври Вільгельма Котарбінського. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/56143/ (дата звернення 29.09.2021).
 74. 24 вересня 2021 р. відбулася онлайн-зустріч «Архіви стають ближче». Archival Information Systems / Архівні Інформаційні Системи. Дата розміщення: 29.09.2021. Режим доступу: https://www.facebook.com/arinsy.ua/posts/3019104058371640
 75. Прес-конференція «Крок до архіву майбутнього». Дата розміщення: 13.10.2021. Режим доступу: https://www.facebook.com/archives.ua/posts/155226050179867 Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/dostup.do.arhiviv/permalink/1749064808618846/?app=fbl
 76. ХVІ Заболотнівські читання. [Електронний ресурс]. Дата оприлюднення: 13.10.2021. Режим доступу: http://www.dnabb.org/modules.php?name=Pages&go=page&pid=1636
 77. Комплексна система інформатизації Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Підвищення якості та доступності архівних послуг. Дата розміщення 16.10.2021. Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/mykolaivhistory/posts/1763385880520976/
 78. 20 жовтня – прес-конференція за участі Голови Укрдержархіву Анатолія Хромова «Крок до архіву майбутнього». Урядовий портал. [Електронний ресурс]. Дата розміщення 20.10.2021. Режим доступу:https://www.kmu.gov.ua/events/20-zhovtnya-pres-konferenciya-za-uchasti-golovi-ukrderzharhivu-anatoliya-hromova-krok-do-arhivu-majbutnogo
 79. Пресконференція на тему: «Крок до архіву майбутнього». Електронний ресурс. Платформа іномовлення «Укрінформ». Дата оприлюднення: 20.10.2021. Режим доступу:https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3332356-krok-do-arhivu-majbutnogo.htmlРежим доступу:https://www.facebook.com/archives.ua/
 80. Ще один крок до Архівів майбутнього. Електронний ресурс. Дата розміщення: 20.10.2021. Режим доступу: https://www.facebook.com/archives.ua/posts/1557506104607450
 81. Чижова О. Крок до архіву майбутнього – сучасне високотехнологічне й відкрите сховище історичної пам’яті. Електронний ресурс. Платформа іномовлення «Укрінформ». [Електронний ресурс]. Дата оприлюднення: 20.10.2021. Режим доступу:https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3335635-olena-cizova-direktorka-centralnogo-derzavnogo-arhivumuzeu-literaturi-i-mistectva-ukraini.html
 82. Про реалізацію ЦДАМЛМ України грантового проєкту УКФ «Комплексна система інформатизації Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України». [Електронний ресурс]. Дата розміщення 25.10.2021. Режим доступу: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/article/view/13
 83. ХХХІІ ФЕСТИВАЛЬ «КИЇВ МУЗИК ФЕСТ-2021». [Електронний ресурс]. Дата оприлюднення: 26.10.2021. Режим доступу:http://composersukraine.org/korifei/Leontovych/typo3/index.php?id=2866
 84. Природи ніжний пагінець. [Електронний ресурс]. Дата оприлюднення: 29.10.2021. Режим доступу:https://elita.org.ua/pryrody-nizhnyy-pahinets/
 85. Всеукраїнський літературний конкурс для дітей та юнацтва «Природи ніжний пагінець» імені Михайла Чабанівського. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://voomr.sm.ua/doshkilna-osvita/novyny-doshkillia/919-vseukrayinskyy-literaturnyy-konkurs-dlya-ditey-ta-yunatstva-pryrody-nizhnyy-pahinets-imeni-mykhayla-chabanivskoho
 86.  Відомі переможці Всеукраїнського конкурсу імені Михайла Чабанівського. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://litukraina.com.ua/2021/11/16/vidomi-peremozhci-vseukrainskogo-konkursu-imeni-mihajla-chabanivskogo/
 87. Промо ролик проєкту за підтримки УКФ «Комплексна система інформатизації ЦДАМЛМ України». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://csamm.archives.gov.ua/2021/10/25/arkhiv-muzei-zaproshuie-do-perehliadu/
 88. Резнік І.С. Архіви письменників у мережі. [Електронний ресурс]. Дата оприлюднення: 26.10.2021. Режим доступу: https://litukraina.com.ua/2021/10/26/arhivi-pismennikiv-u-merezhi/
 89. Резнік І. Першоджерела українських митців у мережі Інтернет. [Електронний ресурс]. Дата оприлюднення: 28.10.2021. Режим доступу: https://www.facebook.com/uakizh/
 90. About Implementati on by CSAMLA of Ukraine of the Grant Project of the Ukrainian Cultural Foundation “Complex Informatization System of the Central State Archive-Museum of Literature and Art of Ukraine”. Дата розміщення 28.10.2021. Сторінка Facebook TheInternational Council on Archives (ICA). Режим доступу: https://www.facebook.com/ICAInternationalCouncilonArchives/
 91. Малярчук Т. Архіви стають ближчими, уже стартувала робота «Електронного читального залу». [Електронний ресурс]. Платформа іномовлення «Укрінформ». Дата оприлюднення: 29.10.2021. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340258-tamara-malarcuk-zastupnik-direktora-golovnij-zberigac-fondiv-cdamlm-ukraini-kerivnik-grantovogo-proektu.html
 92. Микола Глущенко. Художник та шпигун. Служба зовнішньої розвідки оприлюднила документи про життя митця. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zaxid.net/mikola_glushhenko_hudozhnik_ta_shpigun_n1529525
 93. Климович Н.М. Історія формування книжкових колекцій діячів літератури та мистецтва України у ЦДАМЛМ України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1367
 94. Резнік І.С. Інформаційна цінність книжкової колекції Юрія Яновського у ЦДАМЛМ України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: Http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1366
 95. Войтенко О. Inmemoriam: Володимир Загорцев. Вступна стаття до видання про композитора. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://theclaquers.com/posts/7923
 96. Самченко В. Григір Тютюнник: унікальна доля. «Хулігана ми в комунізм не візьмемо!». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://argumentua.com/stati/grig-r-tyutyunnik-un-kalna-dolya-khul-gana-mi-v-komun-zm-ne-v-zmemo
 97. Головко Т. Тугий вінок. «Пам’ять роду. Епістолярії родини Саєнків. 1886 — 2020» номіновано на здобуття Шевченківської премії. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/tugyy-vinok

2022

 1. Бережко-Камінська Ю. «Мені цікаві нестандартні формати роботи». [Електроний ресурс]. Дата розміщення 03.01.2022. Режим доступу: https://nspu.com.ua/novini/juliya-berezhko-kaminska-meni-cikavi-nestandartni-formati-roboti/
 2. Українізація, граматика та Біблія в житті Івана Огієнка. Дата розміщення: 14.01.2022. Сайт Українського кризового медіа-центру. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uacrisis.org/uk/ivan-ogiyenko (дата звернення: 23.02.2021).
 3. Лист Стуса до Малишка (12 грудня 1962).  Дата розміщення: 26.01.2021 р. Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/columns/2021/01/26/158881/ (дата звернення: 23.02.2021).
 4. Маламура С. «Читати українську мову в російській школі – одне недоумство»: яким бачив життя на Донбасі поет з Вінниччини Василь Стус.  Дата розміщення: 28.01.2021 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://naparise.com/posts/chytaty-ukrainsku-movu-v-rosiiskii-shkoli-odne-nedoumstvo-iakym-bachyv-zhyttia-na-donbasi-poet-z-vinnychchyny-vasyl-stus (дата звернення: 23.02.2021).
 5. Історики опублікували документи про те, як НКВС «ламав» Підмогильного. Дата розміщення: 01.02.2021 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://lb.ua/culture/2021/02/02/476733_istoriki_opublikuvali_dokumenti_pro.html (дата звернення: 23.02.2021).
 6. У вільний доступ виклали 41 документ зі справи Валер’яна Підмогильного. Дата розміщення: 01.02.2021 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://chytomo.com/u-vilnyj-dostup-vyklaly-41-dokument-zi-spravy-valer-iana-pidmohylnoho/ (дата звернення: 23.02.2021).
 7. Як НКВД ламало Валер’яна Підмогильного: документи зі справи онлайн. Дата розміщення: 16.02.2021 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://np.pl.ua/2021/02/yak-nkvd-lamalo-valer-iana-pidmohyl-noho-dokumenty-zi-spravy-onlayn/ (дата звернення: 23.02.2021).
 8. Всеукраїнський літературний конкурс для дітей та юнацтва імені М.І.Чабанівського «Природи ніжний пагінець». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://osvita.cv.ua/tag/konkursy/ (дата звернення: 23.02.2021).
 9. Alla Horska/Алла Горська. [Електронний ресурс].  Дата розміщення: 25.02.2022. Режим доступу: https://secondaryarchive.org/artists/alla-horska/
 10. Салюк М. Іларіон Плещинський: прагнення втілити мить. Дата розміщення:  28.04.2022. Режим доступу: https://www.gallery.pl.ua/ilarion-pleshhinskij-pragnennya-vtiliti-mit.html
 11. Гандзій О. Після виступу композитора Кирила Стеценка в містах засновували церковні парафії. Дата розміщення: 28.04.2022. Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_pislya-vistupu-kompozitora-kirila-stecenka-v-mistah-zasnovuvali-cerkovni-parafiyi/1084740
 12. Запрацювало Єдине вікно доступу до цифрових ресурсів українських архівів. Дата розміщення: 11.05.2022. Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3480856-zapracuvalo-edine-vikno-dostupu-do-cifrovih-resursiv-ukrainskih-arhiviv.html.https://zib.com.ua/ua/151418.html 13.05.2022
 13. Презентація онлайн-проєкту «Єдине вікно доступу до цифрових ресурсів українських архівів». Дата розміщення: 11.05.2022. [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3476031-prezentacia-onlajnproektu-edine-vikno-dostupu-do-cifrovih-resursiv-ukrainskih-arhiviv.html. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=G_J9Alk2Q2Q&t=9s.
 14. Кирило Стеценко і Вінниччина. Біобібліографічний покажчик до 140-річчя від дня народження українського композитора, педагога, громадського діяча. [Електронний ресурс].  Режим доступу:  https://library.vn.ua/e-library/katalog/kirilo-steczenko-i-vinnichchina
 15. Презентовано Міжархівний пошуковий портал. [Електронний ресурс].  Дата розміщення: 12.05.2022. Режим доступу:  https://www.istpravda.com.ua/short/2022/05/13/161330/.
 16. В Україні презентували Міжархівний пошуковий портал. [Електронний ресурс].  Дата розміщення: 14.05.2022 р. Режим доступу: https://history.rayon.in.ua/news/513524-v-ukraini-prezentuvali-mizharkhivniy-poshukoviy-portal.
 17. Плющик О. Сучасні моделі біографічних реконструкцій: Вісімнадцяті Біографічні читання. [Електронний ресурс].  Дата розміщення: 13.06.2022. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/5914.
 18. Новини оцифрування документів державними архівами: дайджест за червень 2022 року. [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://cutt.ly/RLByHcC
 19. Архіви до 100-ї річниці театру «Березіль». [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/issue/view/350/369?fbclid=IwAR2j13xSGA9JHqrzd6CydWUhj4AZEJpWFn8mjzJGtOZYbN4ckmHWzHV4qFk
 20. Веселовська Г. Мистецьке об’єднання «Березіль» – театр «Березіль» в архівних і музейних зібраннях України (до 100-річчя з дня створення). [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://au.archives.gov.ua/index.php/au/issue/view/350/369?fbclid=IwAR2j13xSGA9JHqrzd6CydWUhj4AZEJpWFn8mjzJGtOZYbN4ckmHWzHV4qFk
 21. До 100-річного ювілею театру «Березіль». Українська біографістика (Biographistica Ukrainica). [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/148524832185661/
 22. Театр, на сцені якого йшли п’єси Винниченка, Куліша. [Електронний ресурс].  Кафедра української літератури ВНУ ім. Лесі Українки. Режим доступу: https://www.facebook.com/kafukrlitVNU/
 23. У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України зберігається особовий фонд Костянтина Думитрашка. Українська біографістика (Biographistica Ukrainica). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/148524832185661/
 24. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційна діяльність: історія, сьогодення, майбутнє.  [Електронний ресурс].  Режим доступу: https://ipf.npu.edu.ua/
 25. Віра Вовк. Згадуючи. [Електронний ресурс].  Дата публікації: 20.07.2022. Режим доступу: https://stus.center/p/vira-vovk-zgaduiuchi-665808
 26. Мокрик Р. Малесенька щопта проти імперії зла. [Електронний ресурс].  Дата публікації: 24.07.2022 р. Режим доступу: https://localhistory.org.ua/videos/bez-bromu/malenka-cschopta-proty-imperii-zla-radomir-mokrik/
 27. Сліпченко К. Заборонені СРСР, знищені Росією. Історія унікальних мозаїк у Маріуполі. [Електронний ресурс].  Дата публікації: 25.07.2022. Режим доступу: https://zaxid.net/zaboroneni_srsr_znishheni_rosiyeyu_n1546792
 28. Архів Миколи Зерова виклали у вільний доступ. [Електронний ресурс].  Дата публікації 27.07.2022. Режим доступу: https://chytomo.com/arkhiv-mykoly-zerova-vyklaly-u-vilnyj-dostup/
 29. Соловей Е. Що криється за іменем. Історія відсутності й повернення Свідзінського. [Електронний ресурс].  Дата публікації: 30.07.2022.Режим доступу: https://argumentua.com/stati/shcho-kri-tsya-za-menem-stor-ya-v-dsutnost-i-povernennya-sv-dz-nskogo
 30. У столиці стартує музейно-архівний проєкт «І на оновленій землі…». [Електронний ресурс].   Дата публікації: 09.08.2022. Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/70054/Режим доступу: https://mykyivregion.com.ua/news/nezabarom-u-kijevi-proide-preskonferenciya-muzeino-arxivnogo-projektu-i-na-onovlenii-zemli-anons.
 31. Новосвітня К. У столиці стартує музейно-архівний проєкт «І на оновленій землі…». [Електронний ресурс].  Дата публікації: 09.08.2022. Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/70054/
 32. Кривда М. Виставку присвятили майстрині художнього ткацтва. [Електронний ресурс].  Дата публікації: 16.08.2022.  Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/363325
 33. Проєкт «І на оновленій Землі…»: символізм втрат і відновлення. [Електронний ресурс].  Дата публікації: 16.08.2022. Режим доступу: https://poglyad.tv/proiekt-i-na-onovleniy-zemli-simvolizm-vtrat-i-vidnovlennya-article
 34. Новосвітня К. Роботи знаменитої ткалі з Вишгородщини можна побачити у залах музею Тараса Шевченка. [Електронний ресурс].  Дата публікації: 17.08.2022. Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/70388/
 35. 18 серпня у Національному музеї Тараса Шевченка відкривається мистецький проєкт «І на оновленій Землі…». [Електронний ресурс].  Дата публікації: 18.08.2022. Режим доступу: https://mkip.gov.ua/news/7533.html
 36. Горлач П. Іванківське ткацтво пропонують внести до нематеріальної культурної спадщини України. [Електронний ресурс].  Дата публікації: 19.08.2022. Режим доступу: https://suspilne.media/272851-ivankivske-tkactvo-proponuut-vnesti-do-nematerialnoi-kulturnoi-spadsini-ukraini/
 37. Скотнікова О. Те, що не горить в огні: у Києві відкрилась виставка робіт легендарної ткалі Ганни Верес. [Електронний ресурс].  Дата публікації: 21.08.2022.  Режим доступу: https://vechirniy.kyiv.ua/news/70457/
 38. Yermolenko Alice 31 символ незалежності: українські виконавці, чиї голоси почув увесь світ.  [Електронний ресурс].  Дата публікації: 21.08.2022.  Режим доступу: https://elle.ua/ludi/novosty/31-simvol-nezalezhnosti-ukrainski-vikonavci-chii-golosi-pochuv-uves-svit/