«Жіночий вимір: Марія Примаченко»

У рамках Міжнародного тижня архівів Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України представив англомовну онлайн версію виставкового проекту до 110-річчя української художниці Марії Примаченко – «Жіночий вимір: Марія Примаченко».

Сучасні архіви не лише зберігають історичну спадщину, вони є флагманом розвитку гуманітарної науки та популяризують її найкращі здобутки. Архів-музей прагне вийти за межі своїх читальних та виставкових залів, подолати географічні кордони та ознайомити зі своєю діяльністю та цінними архівними документами, які зберігаються у його фондах, якомога ширші кола громадськості в Україні та за її межами.

Виставка «Жіночий вимір – Марія Примаченко» – успішно демонструє як творча особистість стає прикладом для наслідування. Фантастичні істоти, яких створювала видатна українська художниця, мандрують з її картин на художні роботи сучасних дітей, надихаючи сучасників на роздуми про тендітність природи, прояв інтересу до історії та мистецтва, та віднаходження зв’язків між цими невід’ємними елементами нашого життя та культури.

Within the framework of the International Archives Week, the Central State Archive-Museum of Literature and Art of Ukraine presented an online English version of the exhibition project “From the woman’s dimension: Maria Prymachenko”, dedicated to the 110th anniversary of the Ukrainian artist.

Modern archives do not only preserve the historical heritage, they lead the development of humane studies and popularize their best achievements. Archive-Museum seeks to go beyond its reading and exhibition halls, to overcome geographical boundaries and to familiarize the wide range of the public in Ukraine and abroad with its activities and valuable documents from its collections.

The exhibition “From the woman’s dimension: Maria Prymachenko” successfully demonstrates how a creative person becomes an example to follow. Fantastic creatures, created by a prominent Ukrainian artist, travel from her paintings to art works of modern children, inspiring our contemporaries to think about the fragility of nature, to take interest in history and art, and discover connections between these integral parts of our life and culture.