Юрія Михайлович Мушкетик

Фото Ю. Мушкетика зі [статті] Д. Степовика «Вруно колоситься» про творчість Ю. Мушкетика. Друк. 1968 р. ЦДАМЛМ України, ф. 621, оп. 1, од. зб. 34, арк. 2.

У рамках віртуального проекту «АРХІВажлива СПРАВА» та з нагоди 90-річчя від дня народження Героя України (2009 р.), українського письменника Юрія Михайловича Мушкетика (1929 р.н.), представляємо документи з його особового фонду(Ф. 621), що зберігається у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України.

Юрій Михайлович Мушкетик народився 21 березня 1929 р. в с. Вертіївка Ніжинського району на Чернігівщині. Батько письменника був учителем у сільській школі, а мати вела активну громадську діяльність. Дитинство хлопця прийшлося на роки Другої світової війни. Батько пішов на фронт, а мати з двома синами вирушила в евакуацію, але швидке переміщення фронту на схід змусило родину повернутись у рідне село. Юрій зміг продовжити навчання в школі лише після визволення України.

Протягом 1948-1953 pp. Юрій навчався на філологічному факультеті Київського університету і потім ще три роки в аспірантурі при кафедрі української літератури. Творчу діяльність Юрій розпочав навчаючись на другому курсі університету. Глибоке вивчення історії рідного краю і фольклорних джерел надихнуло його на написання повісті «Семен Палій», в якій центральне місце посідає людина, її значення у світі та у долі людства. Повість була опублікована 1954 р. Згодом письменник суттєво доробив повість, новий варіант якої вийшов у 1979 р. у двотомному зібранні творів. Наступним великим твором Ю. Мушкетика став історичний роман «Гайдамаки», який побачив світ 1957 p.

З 1956 р. письменник протягом 20 років працює відповідальним секретарем у редакції журналу «Дніпро», а згодом і головним редактором. Висвітлюючи образ сучасника, письменник змальовував внутрішній світ людини. Його першим твором у цьому контексті став роман «Серце і камінь», надрукований у 1962 р. Подальші твори – роман «Крапля крові» (1964 p.), збірка новел «Зеленеє жито» (1965 p.), повість «День пролітає над нами» (1967 р.), «Останній острів» (1969 p.) затвердили основну лінію творчості письменника. Новим етапом у розвитку таланту Ю. Мушкетика стали романи й повісті періоду 1970-1980-х рр.: «Жорстоке милосердя» (1973 p.), «Біла тінь» (1977 p.), «Смерть Сократа», «Біль», «Суд над Сенекою» (1978 р.), «Позиція» (1979 р.), «Вернися в дім свій» (1981р.), «Віхола» (1982 p.), «Рубіж» (1984 p.), «Обвал», «Жовтий цвіт кульбаби», «Сльоза Офелії» (1985 p.) та ін.

У 1980 р. за роман «Позиція» Ю. Мушкетик був удостоєний Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Того ж року письменника обирають першим секретарем правління Київської організації Спілки письменників України. У 1986–2001 рр. письменник очолював Національну Спілку письменників України.

За роки творчої діяльності Юрій Мушкетик опублікував більше десяти романів, низку повістей і збірок оповідань, які відбивають історичний розвиток держави і роль особистості в ньому. Письменник нагороджений відзнакою «Золотий письменник України» (2012 р.), медаллю «Івана Мазепи» (2016 р.) та медаллю «Олександра Довженка» (2018 р.) за визначний внесок в розвиток української літератури. Документальні матеріали до Архіву-музею письменник особисто почав передавати у 1975-1985 рр. Його особовий фонд включає: творчі матеріали – автографи романів та повістей; біографічні документи – посвідчення та видавничі договори; матеріалами про фондоутворювача – рецензії на твори; образотворчі матеріали – індивідуальні та групові фотографії.

Документи, що стосуються діяльності та творчості письменника зберігаються також у фондах інших діячів української культури: В. В. Канівця (Ф. 180); Д. Д. Копиці (Ф. 379); Ю. О. Івакіна (Ф. 625); П. Д. Мисника (Ф. 1055) та багатьох інших

Для оптимізації пошуку інформації про склад і зміст документів Архів-музей долучає відсканований опис особового фонду Ю. М. Мушкетика(Ф. 621, оп.1) до інформаційного повідомлення проекту «АРХІВажлива СПРАВА».

Запрошуємо дослідників і шанувальників української літератури та української культури вцілому ознайомитись з документами у читальному залі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.

Інформацію підготувала провідний архівіст відділу використання інформації документів, М. Н. Мойсик