Аlma mater українських архівістів святкує 75-річчя!

28 листопада 2019 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися ХХ джерелознавчі читання з нагоди 75-річчя від дня заснування кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Актуальна тема читань «Архівознавство в контексті історичної пам’яті та цифровізації суспільства» об’єднала в цей день випускників кафедри різних років, викладачів, науковців та архівістів, які щоденно вносять свій вклад у розвиток сучасної української архівістики.
Кафедра є одним з провідних центрів підготовки істориків-архівістів, джерелознавців, археографів, фахівців у галузі спеціальних історичних дисциплін в Україні і має міцні зв’язки з державними архівами. Тривалою і плідною є її співпраця з Центральним державним архівом-музеєм літератури і мистецтва України. Директор ЦДАМЛМ України Олена Чижова та молоді науковці – працівники ЦДАМЛМ України, які є випускниками кафедри, узяли участь у ювілейних джерелознавчих читаннях.
Яскравим акцентом стало відкриття виставки художніх робіт українського художника, випускника кафедри Ярослава Бондарчука під назвою «Барви життя», яка експонується у Музеї історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.