Колегія

Актуальні питання пошуку нових підходів у комплектуванні архівної колекції ЦДАМЛМ України, забезпечення збереженості друкованих видань, перспективи організації спільних культурно-просвітницьких проектів архівно-музейного комплексу «Літературно-мистецькі Плюти», діяльності роботи сектору зберігання та обліку музейних предметів по звірці, обліку наявності та атрибуції окремих груп музейних предметів – були ключовими на черговому засіданні колегії Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України. Також члени колегії торкнулися питань дотримання основних нормативно-правових актів України щодо звернень громадян, кадрової політики, охорони праці, протипожежної охорони. У ході роботи колегії були запропоновані та прийняті відповідні рішення.