Підсумкова колегія в Архіві-музеї

20 лютого відбулось розширене засідання підсумкової колегії Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, присвячене обговоренню підсумків діяльності ЦДАМЛМ України та завдань на 2020 р.

З основною доповіддю «Про підсумки діяльності Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України та завдання на 2020 рік» виступила директор ЦДАМЛМ України О. В. Чижова.

До обговорення долучились керівники структурних підрозділів установи:

  • заступник директора – головний зберігач фондів Т. М. Малярчук – «Оцифровування документів НАФ та створення фонду користування відповідно до “Перспективного плану створення фонду користування в ЦДАМЛМ України на 2019-2021 рр.” та забезпечення їх обліку відповідно до методичних рекомендацій. Можливості та перспективи в ЦДАМЛМ України»;
  • начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер Л. Б. Давидова – «Сталий розвиток чи бюджет існування, або як фінансується ЦДАМЛМ України»;
  • начальник відділу довідкового апарату документів О. В. Ловчинська – «Про стан забезпечення описування та перероблення документів фондів особового походження з проміжного сховища з урахуванням потреб користувачів ЦДАМЛМ України»;
  • головний спеціаліст сектору управління персоналом Т. М. Скосір – «Підвищення та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок для забезпечення відповідного рівня професійної компетентності працівників щодо сучасних підходів до виконання своїх посадових обов’язків. Підсумки 2019 року».

Зі словами підтримки виступила та схвально оцінила результати роботи ЦДАМЛМ України начальник управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення Укрдержархіву, кандидат історичних наук Ю. А. Прилепішева.

Із пропозиціями щодо плідної співпраці виступила головний науковий співробітник відділу науково-творчих досліджень, інформації та аналізу Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор Г. І. Веселовська.

Підтримав ідею проведення спільних із фахівцями архівних установ семінарів директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства О. Я. Гаранін.

Заслухавши та обговоривши доповідь директора ЦДАМЛМ України, керівників структурних підрозділів, колегія відзначає, що в ЦДАМЛМ України за 2019 р. було здійснено значний ряд заходів щодо реалізації основних напрямків розвитку архівної справи, однак ряд проблем потребують свого вирішення. Були підбиті підсумки діяльності у 2019 р. та окреслені основні завдання (пріоритети) ЦДАМЛМ України на 2020 р.:

  • вирішення питання щодо забезпечення збереженості цілісного архівно-музейного фонду, що зберігається в ЦДАМЛМ України, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт у будівлі Бурси;
  • цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства;
  • організація формування документів Національного архівного фонду як складової всесвітньої культурної спадщини;
  • забезпечення збереженості, облік Національного архівного фонду та Музейного фонду України як складової всесвітньої культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства;
  • популяризація архівних документів до пам’ятних дат, подій та ювілеїв визначних осіб в історії України.