Інтерактивна зустріч Архіву-музею з молодою генерацією істориків

Архів-музей долучився до циклу онлайн лекцій в межах проведення архівно-музейної практики для студентів ІІ року навчання історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про історію створення нашої унікальної архівної установи, її напрямки роботи, архівно-музейний комплекс «Літературно-мистецькі Плюти» як складову ЦДАМЛМ України, проведення експертизи цінності документів особового походження під час їхнього науково-технічного опрацювання розповіли директор архіву Олена Чижова та начальник відділу довідкового апарату документів Оксана Ловчинська. 

Наприкінці лекції директор відповіла на запитання студентів. Молодих людей цікавили перспективи розвитку як ЦДАМЛМ України зокрема, так і всієї архівної галузі України загалом. Не обійшли увагою студенти і питання комплектування Національного архівного фонду документами діячів літератури і мистецтва, їхнього оцифрування та надання доступу до них широкому загалу користувачів.

Новий формат залучення архівних установ до роботи зі студентами зініційований Державною архівною службою України і кафедрою архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ми сподіваємось, що онлайн спілкування зі студентами – майбутніми молодими спеціалістами допоможе їм зробити свідомий вибір професії, а архівам – залучити до своїх команд мотивованих, креативних, висококваліфікованих фахівців.