З бібліотечної колекції Архіву-музею

Кожному з нас ще з дитинства знайома і перша «Читанка», і перший «Буквар». Серед тисяч друкованих видань, які зберігаються у фондах ЦДАМЛМ України, є цікаві й рідкісні видання перших книжок для початкового читання. «Буквар», «Читанка», «Рідне слово», «Рідна мова», «Сніп», «Віночок», «Рідні колоски», «До світла» – цей ряд можна продовжувати.

Найдавніша книга з цієї добірки, що зберігається в архіві-музеї, – це «Граматка» Пантелеймона Куліша, видана у Санкт-Петербурзі в 1857 р. Її поява стала своєрідним проривом. Книга написана новим фонетичним правописом, який впроваджував Куліш і який згодом назвуть «кулішівкою». На цьому зразкові ще довго базуватимуться подальші українські правописи.

Ще одне цікаве видання – «Читанка», видана у Львові Товариством «Просвіта» в 1870 р. Львівське товариство «Просвіта» було засновано в 1868 р. Одним із пріоритетів його діяльності було книгодрукування. У фондах ЦДАМЛМ України зберігається «Зоря. Ілюстроване лїтературно-наукове письмо для родин», видане в 1892 р.

У особовому фонді Миколи Плевако (ф.271) є не один десяток книг, присвячених означеній тематиці. Наприклад, «Українська граматка до науки читання й писання», яку уклав Борис Грінченко. Книга вийшла в київському видавництві «Вік» у 1907 р. – одразу після офіційного визнання царським урядом «малоросійського наріччя».

Борис Грінченко виступав за створення народних шкіл із українською мовою навчання. У 1912 р. побачило світ ще одне підготовлене ним видання – «Рідне Слово»: Українська Читанка» – перша після «Граматки» книга для читання. До його укладання долучилася дружина Бориса Грінченка – Марія (на обох згаданих книгах є її дарчий напис).

Ще одна книга, над якою працював Борися Грінченко, – «Український Букварь», виданий у Мелітополі в 1921 р. Наприкінці цього видання вміщено Правопис, яким ще в 60-х роках минулого сторіччя користувалося моє покоління школярів.

Інформацію підготувала завідувач сектору зберігання друкованих видань відділу забезпечення збереженості документів ЦДАМЛМ України Олена Алєксєєнко.