Міжнародна науково-практична конференція «Архівістика: теорія, методика, практика»

Учасники ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Архівістика: теорія, методика, практика».
Фото з сайту Центрального державного електронного архіву України.

Працівники Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України в онлайн режимі взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Архівістика: теорія, методика, практика» (22 квітня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський), організаторами якої виступили Державна архівна служба України, Кам’янець-Подільский національний університет імені Івана Огієнка, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Державний архів Хмельницької області, Спілка архівістів України та Громадська організація «Центр перспективних досліджень та регіонального розвитку».

Ключовою на конференції була доповідь Голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова та заступника Голови Укрдержархіву Лариси Левченко «Етапи розвитку архівної системи України від утворення у 1917 році до сьогодення: перспективи її реформування за проєктом Закону України «Про Національні архівні інформаційні ресурси, управління документацією».

Директор Центрального державного електронного архіву України Юрій Ковтанюк присвятив свій виступ питанню електронного архівознавства як напряму наукового архівознавства.

Про комплексний вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів в державних архівах України та сучасні підходи розповів директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Олександр Гаранін.

На питаннях історичного минулого та сьогодення архівів зосередились директори Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України та Державного архіву Хмельницької області. Зокрема, директор ЦДАМЛМ України Олена Чижова виступила зі змістовною доповіддю про діяльність першого директора ЦДАМЛМ УРСР (1966-1973) Людмили Проценко.

Виступ директора Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України Олени Чижової з доповіддю «Діяльність Л. А. Проценко у період з 1966 по 1973 роки на чолі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва Української РСР» на секції 3. «Збереження, формування та раціональне використання фондів. Традиційні та інноваційні методи архівної діяльності» ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Архівістика: теорія, методика, практика».
Фото з сайту Центрального державного електронного архіву України.

На засіданні секції «Збереження, формування та раціональне використання фондів. Традиційні та інноваційні методи архівної діяльності» начальник відділу довідкового апарату документів Оксана Ловчинська розповіла про особливості комплектування та опрацювання документів фондів особового походження діячів літератури і мистецтва, а провідний архівіст відділу використання інформації документів та комунікацій, кандидат історичних наук Ігор Резнік – про сучасні форми використання інформації документів у ЦДАМЛМ України.

Учасники секції 3. «Збереження, формування та раціональне використання фондів. Традиційні та інноваційні методи архівної діяльності» ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Архівістика: теорія, методика, практика».
Фото з сайту Центрального державного електронного архіву України.

Захід об’єднав представників архівних, освітніх та наукових установ: надійшло понад 70 доповідей, долучилось 10 докторів і 35 кандидатів наук, 4 директори архівних установ, 30 представників державних архівів.

Дякуємо організаторам за запрошення та висловлюємо надію на подальшу плідну співпрацю!