Оцифрування документів із особового фонду Віктора Петрова

В. П. Петрова. 1920-ті рр.
ЦДАМЛМ України, ф. 243, оп. 1, од. зб. 226, арк. 2.

Хочеш побачити 100 000 цифрових копій архівних документів? Ну, звісно ж! І ми також цього прагнемо! А тому вже передали ф. 243 на оцифрування.

Мова про фонд Віктора Платоновича Петрова – українського письменника, філософа, літературного критика, археолога, історика та культуролога.

Відомий під псевдонімами В. Домонтович, В. Плят, А. Семьонов, Борис Вериго та Віктор Бер, В. Петров – постать суперечлива.

Документи В. Петрова до ЦДАМЛМ України передала його вдова Софія Зерова (1969, 1984).

У ф. 243 нараховується 242 одиниці зберігання – 1 282 документи на 22 457 аркушах.

Фактично це більше ніж 20 % від запланованої нами кількості цифрових копій.

Документи фонду охоплюють період від 1837 до 1967 рр.

Серед них виділюються матеріали, зібрані В. Петровим для написання наукових праць про П. Куліша, Г. Сковороду, М. Костомарова, М. Зерова та ін.

Цікавими є біографічні документи митця.

Впевнені, не залишить байдужим дослідників і листування В. Петрова з мовознавцями, літературознавцями, археологами та іншими науковцями, а особливо приватні листи до С. Зерової.

Левову частку документв фонду складають творчі документи В. Петрова, багато з яких багато неопубліковані.

Викладацькі здібності В. Петрова можна проаналізувати за циклом лекцій, які зберігаються у фонді.