Документи Архіву-музею в «Українському мартиролозі ХХ ст.»

ЦДАМЛМ України з великою відповідальністю долучився до наповнення створеної Державною архівною службою України та розміщеної на її порталі онлайнової бази даних «Український мартиролог ХХ ст.».

«Мартиролог» є підсумком кропіткої роботи державних архівів, яка розпочалася ще в 1989 р. і пожвавилася після прийняття Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» (1991). Наразі у ньому доступна інформація про 76 262 репресовані особи.

Незважаючи на те, що ця тематика не є профільною для нашої установи, під час роботи над публікаціями у межах започаткованого в 2018 р. віртуального проєкту «Архів-музей на допомогу вчителям» і підготовки виставкових проєктів у особових фондах репресованих діячів української культури ми знаходимо документи про їхнє переслідування сталінським режимом у 1930-1950-х рр.: ордери на арешт, протоколи допитів, рішення особливих трійок, довідки про страту та посмертну реабілітацію, листи до рідних, написані в тюрмах та виправно-трудових таборах і т. ін.

Упродовж 2021 р. до «Мартиролога» було включено 90 поданих Архівом-музеєм архівних документів про 22 репресованих митців, серед яких: Борис Антоненко-Давидович (ф. 159), Олекса Влизько (ф. 1196), Олесь Досвітній (ф. 815), Анатоль Костенко (ф. 1116), Іван Падалка (ф. 1278), Валер’ян Підмогильний (ф. 107), Микола Плевако (ф. 271), Валер’ян Поліщук (ф. 72), Гнат Хоткевич (ф. 817) та ін.

Запрошуємо істориків, журналістів та дослідників української культури ознайомитися з документами їхніх особових фондів у читальному залі ЦДАМЛМ України та на порталі Державної архівної служби України!

Інформацію підготував завідувач сектору просвітньої та виставкової роботи відділу використання інформації документів та комунікацій, канд. іст. наук Ігор Резнік.