Студентська практика в Архіві-музеї розпочалася!

2 грудня відбулося перше онлайн-заняття у рамках навчальної документознавчої практики у формі дистанційного навчання на базі ЦДАМЛМ України для студентів 2 курсу спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа» інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Керівник практики від Архіву-музею, канд. іст. наук, завідувач сектору просвітньої та виставкової роботи Ігор Резнік ознайомив студентів зі складом фондів ЦДАМЛМ України та його особливостями, розповів про функції його структурних підрозділів та основні пріоритети їхньої діяльності, зробив екскурс в історію архіву та будівлі Бурси. Також ним була висвітлена роль архівів у справі збереження національної пам’яті, їхнє місце у житті сучасного суспільства та значення архівного документа як історичного джерела для дослідників і шанувальників української культури.

Бажаємо майбутнім архівістам наснаги в опануванні навчальних дисциплін і прагнення до знань та висловлюємо сподівання на подальшу плідну співпрацю з НПУ імені Драгоманова в організації спільних наукових та культурно-мистецьких проєктів!