Іван Іванович Врона (1887–1970)

У рамках віртуального проєкту «Архів-музей на допомогу вчителям» розміщуємо 57-те інформаційне повідомлення про жертву сталінських репресій, українського художника і мистецтвознавця Івана Івановича Врону (1887–1970).

Іван Врона народився 29 вересня 1887 р. у с. Отроч на Люблінщині. Освіту здобував на юридичному факультеті Московського університету (1910–1914), художній студії К. Юона (1912–1914) та на живописному факультеті Української академії мистецтв у Києві (1918–1920).

У 1914–1915 рр. працював помічником присяжного повіреного, у 1915 р. мобілізований на фронт, де був начальником санітарної бригади. До 1917 р. також був контролером земського союзу.

У 1918 р. взяв участь у розписі Луцьких казарм у складі учнів майстерні М. Бойчука. У 1918–1919 рр. – помічник юрисконсульта Київського округу водних шляхів, у 1919 р. – член колегії прокурорів Верховного касаційного суду УСРР, у 1919–1920 рр. – член Київського губернського відділу юстиції. У 1920–1921 рр. був головою Волинської губернської робітничо-селянської інспекції та заступником голови виконавчого комітету Волинської губернської ради.

До 1924 р. обіймав посаду завідувача організаційного відділу НКВС УСРР. У 1924–1930 рр. Іван Врона був першим ректором Київського художнього інституту, у 1930–1933 рр. і 1945–1948 рр. викладав у ньому. У 1925–1931 рр. був директором Музею мистецтв ВУАН, у 1926–1930 рр. очолював Вищу кінорепертуарну комісію при Наркомосі УСРР, у 1930–1932 рр. завідував Київською філією Державного видавництва України.

Одночасно у 1920-х роках був одним із лідерів Асоціації революційного мистецтва України, дійсним членом соціологічної комісії ВУАН та обіймав різні партійні посади в КП(б)У. У 1933 р. Іван Врона був заарештований, 14 лютого 1934 р. засуджений «трійкою» при Колегії ГПУ УРСР за статтею 54-11 КК УРСР («участь у контрреволюційній організації») до 5 років заслання у виправно-трудовому таборі на Далекому Сході.

Покарання відбував у 1934–1936 рр. у Бамлагу НКВС. Після звільнення у 1936–1941 рр. працював у Москві та Можайську, у 1943–1944 рр. викладав у Середньоазіатському державному університеті в Ташкенті. 21 вересня 1943 р. з нього Президією Верховної Ради УРСР була знята судимість, а 23 квітня 1958 р. він був повністю реабілітований Президією Київського Обласного суду.

У 1944–1970 рр. обіймав керівні посади в Інституті теорії та історії архітектури в складі Академії архітектури УРСР. Іван Врона помер 5 січня 1970 р. у м. Києві. Іван Врона є автором низки мистецтвознавчих праць – монографій про життя і творчість Анатоля Петрицького (1968), Карпа Трохименка (1957), Михайла Дерегуса (1957), статей і нарисів з історії мистецтва та ін.

Як голова Вищої кінорепертуарної комісії долучився до виробництва перших українських кінофільмів «Тарас Шевченко» (1926) і «Тарас Трясило» (1927) П. Чардиніна, «Ягідка кохання» (1926), «Сумка дипкур’єра», «Звенигора» (1927), «Арсенал» (1929) і «Земля» (1930) О. Довженка та ін. Звертаємо вашу увагу, що у ЦДАМЛМ України зберігається особовий фонд І. І. Врони №358, який містить 899 од. зб. у складі 2 описів за 1900–1999 рр.

Копіювання та відтворення на інших ресурсах допускається за умови посилання на ЦДАМЛМ України.

#ЗвіроюуПеремогуУкраїни
#ЦДАМЛМ_України
#архів_музей_літератури_і_мистецтва_України

Інформацію підготував завідувач сектору просвітньої та виставкової роботи відділу використання інформації документів та комунікацій, канд. іст. наук Ігор Резнік.

Запрошуємо скористатися ресурсами Архіву-музею у мережі:
• Комплексна система інформатизації ЦДАМЛМ України https://ksi-csamm.archives.gov.ua
• Сайт ЦДАМЛМ України https://csamm.archives.gov.ua/
• Описи фондів ЦДАМЛМ України https://csamm.archives.gov.ua/opysy-fondiv/
• YouTube-канал ЦДАМЛМ України https://www.youtube.com/channel/UCKI0LjDaKNui5pQvke-Ut9A
• Telegram-канал АРХІВ-МУЗЕЙ https://t.me/csamukrain
• Instagram https://www.instagram.com/_archive_museum_/

І. І. Врона. Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 358, оп. 1, од. зб. 699, арк. 3.
І. І. Врона. Стаття «Сучасні течії в українському малярстві». 1928 р. ЦДАМЛМ України, ф. 358, оп. 1, од. зб. 16, арк. 1.
І. І. Врона. 1926 р. ЦДАМЛМ України, ф. 358, оп. 2, од. зб. 24, арк. 6.
Довідка від 4 серпня 1936 р., видана І. І. Вроні Управління Байкало-Амурського виправно-трудового табору про звільнення після відбуття трудової повинності. ЦДАМЛМ України, ф. 358, оп. 1, од. зб. 526, арк. 1.
Виписка із наказу Бамлагу НКВС про тимчасове зарахування на службу до авто відділу І. І. Врони. 11 жовтня 1936 р. ЦДАМЛМ України, ф. 358, оп. 1, од. зб. 526, арк. 3.
Лист І. І. Врони дочці Ірині Іванівні Вроні. 16 травня 1938 р. ЦДАМЛМ України, ф. 358, оп. 2, од. зб. 5, арк. 1.
Фото І. І. Врони під час перебування в Бамлазі. 1940 р. ЦДАМЛМ України, ф. 358, оп. 2, од. зб. 24, арк. 10.
Виписка із протоколу засідання Президії Верховної Ради УРСР про зняття судимості з І. І. Врони. 21 вересня 1943 р. ЦДАМЛМ України, ф. 358, оп. 1, од. зб. 526, арк. 4.
І. І. Врона. Житло будівничих в Бамлазі. Олівець. 25 грудня 1948 р. ЦДАМЛМ України, ф. 358, оп. 2, од. зб. 3, арк. 1.
І. І. Врона (праворуч) з колегами. 1950-ті рр. ЦДАМЛМ України, ф. 358, оп. 2, од. зб. 25, арк. 3.
Довідка Київського обласного суду про реабілітацію І. І. Врони. 1958 р. ЦДАМЛМ України, ф. 358, оп. 1, од. зб. 526, арк. 31.
Монографія «А.Г.Петрицький. Життя і творчість». 20 січня 1958 р. ЦДАМЛМ України, ф. 358, оп. 1, од. зб. 2, арк. 1.
Стаття І. Диченка про І. І. Врону «Живих – вогнем своїм я грію…». Вирізка з газети. 17 січня 1971 р. ЦДАМЛМ України, ф. 358, оп. 2, од. зб. 21, арк. 1.