Оцифрування документів метра української архітектури Павла Альошина розпочато!

Архів-музей ділиться радісною та важливою новиною для усіх науковців та поціновувачів українського мистецтва. У співпраці з фахівцями Державного центру збереження документів Національного архівного фонду проводимо надважливі роботи зі створення фонду користування в електронному вигляді на документи особового фонду українського архітектора Павла Федотовича Альошина (1881–1961).

Понад 60 років він працював над забудовою Києва і є автором проєктів низки знакових споруд (серед них – Педагогічний музей, садиба Ковалевського, Ольгинська гімназія), займався відновленням і відбудовою найважливіших пам’яток архітектури, здійснював проєктування кварталів, будучи професором Київського художнього інституту (нині – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури), виховав цілу плеяду знаних архітекторів.

Особовий фонд митця (ф. 8, оп.1) налічує 1093 одиниці зберігання за 1872–1960 рр. і містить цінні джерела не лише з історії забудови столиці України, а й української архітектури, мистецтва, освіти, історії в цілому.

Фонд вирізняється наявністю великоформатних першоджерел, документів нестандартного розміру тощо, тож Архів-музей щиро дякує керівництву та спеціалістам Державного центру збереження документів Національного архівного фонду за допомогу в реалізації цього надважливого проєкту.

Провідний реставратор фільмокопій Державного центру збереження документів Національного архівного фонду Ольга Шавро. 2023 р.
П.Ф.Альошин. 1949 р. ЦДАМЛМ України, ф. 8, оп. 1, од.зб. 1020, арк. 1.