У ЦДАМЛМ України стартувала студентська дослідницька практика

Вкотре в Архіві-музеї розпочалася виробнича практика студентів Київського університету імені Бориса Грінченка. 20 листопада 2023 р. на оглядову екскурсію до ЦДАМЛМ України завітали 13 магістрантів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (ОПП 025.00.02 Сольний спів) кафедри академічного та естрадного вокалу Факультету музичного мистецтва і хореографії. Студенти ознайомилися з історією, структурою та функціями Архіву-музею, особливостями роботи читального залу, архівними інформаційно-пошуковими сервісами та відвідали виставкову галерею. Детальніше про особливості роботи різних відділів установи практиканти дізнаються у ході подальших онлайн лекцій.

Особливістю цьогорічної практики є те, що вперше вона має науково-дослідницький характер: за її підсумками магістранти мають навчитися користуватися інформаційними ресурсами ЦДАМЛМ України (путівниками, описами фондів, вебсайтом, Комплексною системою інформатизації та ін.) та за їх допомогою підготувати до наукової конференції тези доповідей про життя і творчість українських композиторів. Важливу роль під час практики відіграє «КСІ ЦДАМЛМ України» (https://ksi-csamm.archives.gov.ua/), яка є корисним ресурсом для організації дистанційного навчання і науково-дослідницької роботи студентів різних спеціальностей.

Бажаємо студентам Київського університету імені Бориса Грінченка успіхів у виконанні практичних завдань та приємних вражень від знайомства з Архівом-музеєм!

Оглядова екскурсія для магістрантів кафедри академічного та естрадного вокалу Факультету музичного мистецтва і хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка у межах виробничої практики у ЦДАМЛМ України. 20 листопада 2023 р.
Оглядова екскурсія для магістрантів кафедри академічного та естрадного вокалу Факультету музичного мистецтва і хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка у межах виробничої практики у ЦДАМЛМ України. 20 листопада 2023 р.
Оглядова екскурсія для магістрантів кафедри академічного та естрадного вокалу Факультету музичного мистецтва і хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка у межах виробничої практики у ЦДАМЛМ України. 20 листопада 2023 р.
Оглядова екскурсія для магістрантів кафедри академічного та естрадного вокалу Факультету музичного мистецтва і хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка у межах виробничої практики у ЦДАМЛМ України. 20 листопада 2023 р.