В Архіві-музеї стартувала музейно-педагогічна практика!

26 лютого 2024 р. у на базі ЦДАМЛМ України розпочалось проведення виробничої музейно-педагогічної практики для студентів ІV курсу спеціальності 032 «Історія та археологія» факультету суспільно-гуманітарних наук Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Під час настановчої онлайн-конференції відбулось знайомство студентів з Архівом-музеєм, керівниками практики та планом лекційних і практичних занять. Директор ЦДАМЛМ України Олена Чижова у вступному слові підкреслила важливість багаторічної співпраці Архіву-музею та Університету в справі фахової підготовки студентів факультету, розповіла про особливості та основні напрямки діяльності установи, а також запросила студентів до ґрунтовного вивчення інформаційних ресурсів ЦДАМЛМ України.

Під час проходження практики до 16 березня студенти будуть ознайомлені з особливостями функціонування Архіву-музею, його структурою і складом фондів, інформаційними ресурсами, науковою і виставковою роботою, а також дізнаються про особливості роботи сектору зберігання та обліку музейних предметів ЦДАМЛМ України (історію формування музейної колекції, науково-фондову та експозиційну роботу, облікову документацію). Також практиканти навчаться самостійно розробляти плани проведення екскурсій та складати науково-уніфіковані паспорти музейних предметів.

Бажаємо майбутнім історикам та документознавцям успіхів в опануванні цієї непростої професії та незабутніх вражень від відвідання Архіву-музею та знайомства з його документальними скарбами!