160 років від дня народження художника, архітектора і педагога Валентина Фельдмана

Сьогодні, 16 березня минає 160 років від дня народження талановитого художника, архітектора і педагога Валентина Августовича Фельдмана. З нагоди ювілею в межах рубрики «АРХІВажлива СПРАВА» представляємо документи його особового фонду (Ф. 48), що зберігається у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України.

Митець народився у 1864 р. у родині німецького походження. Від 1891 р. і до спочинку у 1928 р. життєтворчість Фельдмана була нерозривно пов’язана з Україною. Крим, Харків, Київ і досі зберігають пам’ять про непересічного художника і архітектора. Мешкаючи у 1891–1905 рр. у Криму, Валентин Августович збагатив архітектурний образ українського півострова. Особисто і у складі творчих колективів він спроєктував Покровський собор у Севастополі, храми у Топлівському і Балаклавському монастирях, крім того йому належить ініціатива поновлення діяльності дитячої художної школи у Севастополі.

Харківський період життя мистця тривав від 1905 до 1910 р. Зокрема, авторству Фельдмана належить проєкт будинку у стилі модерн на вулиці Конторській (нині відомий як будинок Шапара) та спільний з архітекторами Яковом Гевірцем і Михайлом Піскуновим проєкт Харківської хоральної синагоги у романо-мавританському стилі – на той час найбільшої в Україні і другої за розміром в Європі. Паралельно з архітектурною творчістю Фельдман працював на педагогічній ниві – викладав архітектурне креслення й малювання Харківському технологічному інституті, читав лекції «Фотографія як мистецтво» в Харківському товаристві фотографів.

1910 рік привів Валентина Августовича до Києва, де до своєї смерті у 1928 р. він у різні роки викладав у Київських політехнічному і художньому інститутах лекції з аналізу архітектурних форм, методів проєктування, живопису, архітектури. Педагогічна спадщина майстра представлена працями: «Світло та чистота фарб у живописі», «Теорія тіней та освітлення на ортогональних проєкціях», «Нотатки з питань акварельного живопису».

У столиці митець активно реалізовував творчий потенціал художника, належав до різних товариств художників, а його твори експонувалися на виставках у Ризі і Лондоні.

ЦДАМЛМ України зберігає особовий фонд Валентина Фельдмана № 48, який налічує 55 одиниць зберігання. Документи були передані 1968-1969 рр. родичем мистця, науковим співробітником Академії архітектури УРСР Калитою Георгієм Вікторовичем.

Матеріали фонду об’ємно репрезентують життя і творчість Валентина Фельдмана. Джерела до біографії представлені дипломом про закінчення Петербурзької академії мистецтв, трудовим списком фондоутворювача, документами про його роботу у вищих навчальних закладах, некрологом та ін.

Валентин Августович реалізував свій творчий потенціал не лише як практик архітектури, а й художник. Про це свідчать низка графічних творів і замальовок пейзажної і побутової тематики.

Широко представлено комплекс рукописних джерел, які виявляють Валентина Фельдмана як теоретика художньої справи («Короткий курс лінійної перспективи і застосування в архітектурі», «Нотатки з питань акварельного живопису», «З практики старого аквареліста», «Програма теорії архітектурних форм…», «До побудови тіней та півтонів на кулі, циліндрі та конусі» та ін.).

Непересічними є образотворчі документи фонду, які віддзеркалюють епоху, у якій жив фондоутворювач. Наявні альбоми з фотографіями кінця ХІХ – початку ХХ ст., на яких закарбовані види Харкова, Києва, Лубнів, Бердичева, а також сцени побуту і архітектура міст Кримського півострова: Севастополя, Судака, Феодосії, колоритні образи місцевого населення.

Епістолярій фонду представлений листуванням шанувальників творчості митця П. Колесникова, П. Черниша з його дружиною Ольгою Яківною Іконниковою та ін.

Окрім вище перелічених видів документів, у фонді наявні каталоги та книги відгуків з посмертних виставок художника, а також статті Г. Калити і О. Вербицького про фондоутворювача.

Інформаційне повідомлення підготовлене за матеріалами особового фонду В.А. Фельдмана № 48 та статтею Павлової О. Творчість художника Валентина Фельдмана у документах ЦДАМЛМ України (Архіви України. 2015. № 1. С. 232–240. URL: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/17-8.pdf).

Автор інформаційного повідомлення – головний спеціаліст сектору просвітньої та виставкової роботи відділу використання інформації документів та комунікацій ЦДАМЛМ України Марко Мілютін.

В.А.Фельдман. Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 48, оп. 1, од. зб. 37, арк. 2.
Севастополь. Покровський собор. 1902 р. ЦДАМЛМ України, ф. 48, оп. 1, од. зб. 42, арк. 130.
Базар у Лубнах. 1902–1903 р. ЦДАМЛМ України, ф. 48, оп. 1, од. зб. 51, арк. 25.
Дача в Китаєві. 1902–1903 р. ЦДАМЛМ України, ф. 48, оп. 1, од. зб. 51, арк. 2.
Гурзуф. 1907 р. ЦДАМЛМ України, ф. 48, оп. 1, од. зб. 44, арк.102.
В.А.Фельдман в Києві. 1910 р. ЦДАМЛМ України, ф. 48, оп. 1, од. зб. 37, арк. 13.
В.А.Фельдман. Мечеть. Папір, олів. Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 48, оп. 1, спр. 8, арк. 1.