Колегіальні органи

Колегія

Колегія Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.
Склад колегії ЦДАМЛМ України


Науково-методична рада

Науково-методична рада (НМР) Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України є науково-дорадчим органом, створеним для розгляду питань, пов’язаних з організацією, визначенням основних напрямків та оцінки результатів науково-дослідної та методичної роботи.
Склад НМР ЦДАМЛМ України


Експертно-перевірна комісія

Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” та Порядку утворення і діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України утворює експертно-перевірну комісію (ЕПК) для розгляду науково-методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, здійснення організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісій (ЕК) всеукраїнських творчих спілок, літературно-мистецьких установ та організації незалежно від форм власності, об’єднань громадян.
Положення про ЕПК ЦДАМЛМ України
Склад ЕПК ЦДАМЛМ України