Підрозділи

Відділ формування Національного архівного фонду

Начальник відділу

Онищук Сергій Олександрович

tel.: +380442780183

e-mail: [email protected]


Основними завданнями відділу є:

 • Координація діяльність підприємств, установ, організацій і об’єднань громадян з питання архівної справи та діловодства;
 • організація роботи по забезпеченню формування Національного архівного фонду (далі – НАФ) архівними документами, музейними предметами, друкованими виданнями профільними ЦДАМЛМ України, в тому числі поповнення його документами історико-культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються її історії та культури;
 • організація роботи, пов’язаної з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;
 • організація роботи щодо нормативно-правового, науково-методичного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб установ та організацій, що зберігають профільні документи;
 • координація діяльності архівних підрозділів підприємств, установ, організацій і об’єднань громадян з питання архівної справи та діловодства.
Сектор взаємодії з юридичними особами та дорадчими органами

Завідувач сектору

Юшкевич Марина Андріївна

tel.: +380442780183

e-mail: [email protected]


Основними завданнями сектору є:

 • координація діяльності підприємств, установ, організацій і об’єднань громадян з питання архівної справи та діловодства;
 • організація роботи по проведенню експертизи цінності документів в установах, організаціях, що перебувають у зоні комплектування ЦДАМЛМ України;
 • організація роботи щодо нормативно – правового, науково – методичного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб установ та організацій, що зберігають профільні документи.
Відділ забезпечення збереженості документів

Начальник відділу

Снєжкова Тетяна Миколаївна

tel.: +380442780549

e-mail: [email protected]


Основними завданнями відділу є:

 • приймання на державне зберігання до архівосховищ документів та друкованих видань профілю комплектування ЦДАМЛМ України;
 • організація зберігання документів та друкованих видань та їх раціональне розташування в сховищах;
 • здійснення заходів щодо забезпечення збереженості документів та друкованих видань з дотриманням вимог щодо їх зберігання;
 • виконання робіт по ремонту, реставрації, оправі архівних документів та друкованих видань.
Сектор зберігання друкованих видань

Завідувач сектору

ВАКАНСІЯ

tel.:  (044) 278-05-49

e-mail: [email protected]


Основними завданнями сектору є:

 • приймання на державне зберігання друкованих видань профілю комплектування ЦДАМЛМ України;
 • проведення експертизи цінності друкованих видань, що надходять на державне зберігання;
 • інвентарізація та каталогізація друкованих видань;
 • здійснення перевіряння наявності та стану друкованих видань.
Cектор реставрації архівних документів, друкованих видань та музейних предметів

Завідувач сектору

Галамага Ірина Володимирівна


Основними завданнями сектору є:

 • проведення ремонту та реставрації архівних документів та друкованих видань;
 • проведення палітурних робіт та робіт з виготовлення папок для схоронності документів;
 • здійснення консерваційно-профілактичного оброблення та контролю за технічним станом раніше створеного страхового фонду;
 • проведення робіт по ксерокопіюванню документів.
Відділ довідкового апарату документів

Начальник відділу

Ловчинська Оксана Володимирівна

tel.: +380442780549

e-mail: [email protected]


Основними завданнями відділу є:

 • визначення перспектив головних напрямків розвитку системи довідкового апарату до документів особового походження;
 • створення та вдосконалення системи довідкового апарату до документів особового походження;
 • здійснення науково-технічної обробки документів особового походження фондів діячів літератури і мистецтва України;
 • ведення централізованого обліку документів НАФ.
Сектор формування і ведення каталогів

Завідувач сектору

Назаренко Тетяна Віталіївна

tel.: +380442784663

e-mail: [email protected]


Основними завданнями сектору є:

 • здійснення повного комплексу робіт із каталогізації документів і створення системи каталогів;
 • ведення баз даних: “Архівні фонди ЦДАМЛМ України” та “Архівні фонди України” (Центральний фондовий каталог);
 • надання інформації користувачам про склад і зміст документів у фондах ЦДАМЛМ України.
Відділ використання інформації документів та комунікацій

Начальник відділу

Климович Наталія Миколаївна

tel.: +380442784481

e-mail: [email protected]


Основними завданнями відділу є:

 • організація та здійснення всебічного використання документів ЦДАМЛМ України для забезпечення прав і законних інтересів громадян;
 • інформування установ, організацій про склад та зміст документів Національного фонду, що зберігаються в ЦДАМЛМ України;
 • організація та проведення роботи з популяризації архівних документів шляхом відкриття виставок, проведення екскурсій, організація зустрічей з діячами культури і мистецтва;
 • організація і підготовка до публікації документів Національного архівного фонду, видання збірників документів, довідників та іншої науково-інформаційної літератури, що видається ЦДАМЛМ України самостійно та разом із іншими установами.
Сектор просвітньої та виставкової роботи

Завідувач сектору

Резнік Ігор Сергійович

tel.: +380442784481

e-mail: [email protected]


Основними завданнями сектору є:

 • організація та проведення книжково-документальних виставок, вечорів на основі архівних документів, музейних предметів, друкованих видань;
 • організація та проведення екскурсій, лекцій;
 • виготовлення інформаційних плакатів, буклетів, афіш, запрошень на культурно-мистецькі заходи, що проводяться в ЦДАМЛМ України.
Сектор користування документами та автоматизованою інформаційно-пошуковою системою

Завідувач сектору

Швайковська Людмила Леонідівна

tel.: +380442784663

e-mail: [email protected]


Основними завданнями сектору є:

 • забезпечення прав громадян на доступ до інформації, що міститься в документах ЦДАМЛМ України;
 • дотримання порядку користування документами Національного архівного фонду, зберігаються в ЦДАМЛМ України;
 • організація роботи читального залу ЦДАМЛМ України, забезпечення користувачів архівними документами, довідковим апаратом.
Сектор інформаційних технологій

Завідувач сектору

Загорулько Ростислав Олександрович

tel.: +380442784481

e-mail: [email protected]


Основними завданнями сектору є:

 • створення, розвиток та експлуатація інформаційної системи ЦДАМЛМ України та її захист;
 • впровадження інформаційних технологій у діяльність ЦДАМЛМ України;
 • забезпечення функціонування, редагування, супроводу веб-сайту як складової інформаційної системи.
Відділ «Літературно-мистецькі Плюти»

Завідувач відділу

Подворна Лілія Сергіївна

tel.: +380668707762

e-mail: [email protected]

address: Київська обл., Обухівський р-н, с. Плюти, вул. Малишка, 42


Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення збереженості меморіальної садиби-музею О. Є. Корнійчука і меморіального комплексу будівель, розміщених на території відділу;
 • забезпечення збереженості архівних документів, музейних предметів, друкованих видань, що зберігаються у відділі.
Сектор матеріально-технічного забезпечення

Завідувач сектору

Дяченко Микола Петрович

address: Київська обл., Обухівський р-н, с. Плюти, вул. Малишка, 42


Основними завданнями сектору є:

 • організація господарського обслуговування та забезпечення відділу необхідними для виробництва матеріалами, господарським інвентарем, витратними матеріалами, оргтехнікою, приладами та устаткуванням;
 • забезпечення своєчасного прибирання приміщень і прилеглої території відповідно до санітарних норм і правил, виконання робіт з благоустрою та озеленення.
Відділ фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку

Начальник відділу – головний бухгалтер

Рибаєва Юлія Сергіївна

tel.: +380442780724

e-mail: [email protected]


Основними завданнями відділу є:

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ЦДАМЛМ України та складення звітності згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 • організація використання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 • оприлюднення інформації та звітів в електронній системі закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;
 • оприлюднення інформації на єдиному вебпорталі використання публічних коштів.
Сектор управління персоналом та діловодства

Завідувач сектору

Демчук Юлія Вікторівна

e-mail: [email protected]


Основними завданнями сектору є:

 • реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;
 • здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
 • задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;
 • документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.
Відділ експлуатації та ресурсного забезпечення

Завідувач відділу

Шматко Сергій Миколайович

tel.: +380442784481

e-mail.: [email protected]


Основними завданнями відділу є:

 • організація та забезпечення в належному стані приміщення ЦДАМЛМ України;
 • організація та забезпечення в належному стані території ЦДАМЛМ України;
 • організація та здійснення внутрігосподарській діяльності ЦДАМЛМ України.
Сектор зберігання та обліку музейних предметів

Завідувач сектору

Іванцова Ніна Іванівна

tel.: +380442784481

e-mail: [email protected]


Основними завданнями сектору є:

 • приймання на державне зберігання музейних предметів профілю комплектування ЦДАМЛМ України;
 • проведення експертизи цінності музейних предметів, що надходять на державне зберігання;
 • зберігання музейних предметів ЦДАМЛМ України, ведення на них облікової документації;
 • здійснення перевіряння наявності та стану музейних предметів;
 • здійснення контролю за станом зберігання музейних предметів в експозиціях ЦДАМЛМ України.