Повідомити про корупцію

У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства посадовими та службовими особами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ України) за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви зможете повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

            Розгляд повідомлень здійснюється відповідно до Порядку організації роботи з повідомленнями, внесеними викривачами, про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у Центральному держаному архіві-музеї літератури і мистецтва України, затвердженого наказом ЦДАМЛМ України від 05.10.2022 № 65.

УВАГА!

Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:

– ім’я та контактна інформація особи, яка повідомляє про факт вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції» (далі – викривач). Ця інформація не буде передаватись нікому без прямої згоди викривача, який має право залишитися анонімним. Однак, зауважте, що розслідування повідомлення часто вимагає додаткової інформації і може виникнути необхідність зв’язатися з викривачем, а це можливо тільки у разі наявності контактної інформації. Ім’я, прізвище, контактна інформація (номер телефону, електронна адреса), рід занять, стать, вік.

– текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», яка може бути перевірена. Викривачу необхідно спробувати зазначити категорію виявленого корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. Наприклад це може стосуватись конфлікту інтересів, приватного права, електронних декларацій, перевищення меж службових повноважень, отримання неправомірної вигоди, прийняття обіцянки тощо.   

Також в повідомленні доцільно надати відповіді на такі питання:

  • Де стався випадок (місце, район, управління, відділ)?
  • Коли стався випадок (дата, час)?
  • Коли і яким чином Ви дізналися про цей випадок?
  • Чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме?
  • Чому на Вашу думку цей випадок включає неправомірне або навіть корупційне діяння?
  • Чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалися повідомлення про них раніше?
  • Чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав переваги? Що було обіцяно? Чому? Яким чином відповідним особам, організаціям обіцялася або надавалася перевага?
  • Чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?
  • Чи надавалась інформація про зазначений вище випадок кудись іще? Якщо так, куди, кому?

Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути як письмовим, так і усним, як із зазначенням авторства так і без нього (анонімне), подане наступними шляхами:

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у ЦДАМЛМ України: Кирилюк Ганна Василівна – заступник директора ЦДАМЛМ України  
Повідомлення інформації на особистому прийомі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в ЦДАМЛМ України, відповідно до затвердженого графіку прийому.   Офіційна юридична адреса ЦДАМЛМ України: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 22 – а   (повідомлення може бути направлено із позначкою «Про корупцію»)
Надсилання повідомлення на офіційний захищений канал, електронну пошту: [email protected]   Спеціальна телефонна лінія для здійснення повідомлень за номером: (044) 279-64-48  

Форма повідомлення про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення