Про архів

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) зберігає документи державного, громадського і особового походження, які характеризують історію українського літературно-мистецького процесу за період з кінця ХVIII століття до наших днів. ЦДАМЛМ України створений у 1966 році. Знаходиться в приміщенні колишнього Софійського духовного училища (пам’ятка історії архітектури другої половини ХVIII століття; 1763-1767 роки). Основними завданнями ЦДАМЛМ України є:

– формування Національного архівного фонду (НАФ) України профільними документами, друкованими виданнями, музейними (меморіальними) предметами і робота з відомчими архівами;

– забезпечення збереженості архівних документів, друкованих видань, переданих на державне зберігання;

– створення науково-довідкового апарату і обліку документів;

– організація всебічного використання і публікації документів, що зберігаються в ЦДАМЛМ України;

– розробка, впровадження та вдосконалення автоматизованих інформаційно-пошукових систем фондів ЦДАМЛМ України, каталогізація документів.

В ЦДАМЛМ України зосереджено фонди державних установ, творчих спілок та громадських організацій, в тому числі фонди установ, діяльність яких припадає на ХІХ – початок ХХ століття. В ЦДАМЛМ України зберігаються також колекції книжкової графіки, документів українського некрополя, народних пісень, зібраних Г.Ячницьким, діячів українського музичного, театрального, образотворчого мистецтва, мовознавців, екслібрисів Р.Олексіїва.

ЦДАМЛМ України є найбільшою скарбницею фондів особового походження літературно-мистецького профілю. Історія української культури другої половини XVIII – початку ХХ століття представлена документальною спадщиною класиків української літератури, живопису, архітектури, театрально-музичного мистецтва: Т.Г.Шевченка, І.Я.Франка, І.С.Нечуя–Левицького, Марка Черемшини, Б.Д.Грінченка, М.М.Аркаса, К.Г.Стеценка, М.А.Тутковського, М.Л.Кропивницького, М.К.Заньковецької, С.В.Тобілевич, І.О.Алчевського, Л.В.Собінова, П.Ф.Альошина, І.С.Їжакевича, Ф.С.Красицького, Ю.М.Маковського, Г.К.Дядченка, родинними фондами Требінських, Язєвих, Шиповичів та ін.

Основну частину документальних зібрань особового походження ЦДАМЛМ України становлять фонди діячів літератури і мистецтва радянського періоду. В документах літературно-мистецького профілю ЦДАМЛМ України представлені періоди розвитку літератури і мистецтва доби розстріляного відродження. Зберігаються документи діячів літератури і мистецтва часів Другої світової війни, післявоєнного періоду.

Літературознавчий процес в Україні відбито у фондах провідних вчених-літературознавців: О.І.Білецького, М.К.Гудзія, М.А.Плевако, Є.П.Кирилюка, Л.М.Новиченка, Л.М.Коваленка та ін. Високохудожні зразки перекладацького мистецтва зосереджені у комплексах документів письменників-перекладачів: Є.А.Дроб’язка, Д.Ю.Загули, М.К.Зерова, Г.П.Кочура, М.О.Лукаша, В.О.Мисика, Бориса Тена та ін.

В особових фондах ЦДАМЛМ України представлено багатство української народної музики, досягнення українського музичного мистецтва ХХ століття, матеріали з історії українського образотворчого мистецтва, здобутки українського драматичного і музичного театру, відомості з історії фольклору та етнографії. Творчість митців-шістдесятників представлена рукописами та іншими документами письменників, літературознавців, перекладачів. ЦДАМЛМ України активно комплектується документами митців української діаспори з Австралії, Бразилії, Канади, США, ФРН та інших країн світу.

Особливість ЦДАМЛМ України полягає в тому, що установа поєднує функції архіву й музею. На сьогоднішній час в ЦДАМЛМ України зберігається понад 17000 музейних предметів. На літературно-музичних вечорах в ЦДАМЛМ України звучать роялі театрального режисера і актора В.С.Василька, композитора і музичного педагога Л.М.Ревуцького, експонуються ліра режисера і актора М.М.Крушельницького, баян поета А.С.Малишка, гітара поета В.М.Сосюри, фортепіано композитора П.І.Майбороди та ін.

Особливістю книжково-журнального зібрання ЦДАМЛМ України є те, що воно сформувалося переважно на основі приватних колекцій, які надійшли до нашої установи у складі фондів особового походження. В ЦДАМЛМ України створено багато книжкових колекцій діячів літератури і мистецтва, а також колекція зарубіжних видань, філокартична колекція. Зібрано понад 7000 книг з дарчими написами.

ЦДАМЛМ України діє і як методичний центр, що надає допомогу творчим спілкам, іншим літературно-мистецьким установам в організації діловодства, науково-технічному впорядкуванні документів; здійснює контроль за дотриманням відповідних нормативних актів щодо передачі документальних матеріалів на держане зберігання; проводить роботу, спрямовану на одержання документів особового походження від діячів літератури і мистецтва та їх спадкоємців.

Всі документи, прийняті до ЦДАМЛМ України на постійне державне зберігання, беруться на облік і проходять експертизу наукової і практичної цінності. Фахівці нашої установи здійснюють науково-технічну обробку нових надходжень, розробляють до них науково-довідковий апарат (описи, покажчики, каталоги та інші архівні довідники). Для зберігання архівних документів, друкованих видань і музейних (меморіальних) предметів у ЦДАМЛМ України виділені спеціальні сховища, які мають відповідне обладнання.

Фонди, колекції ЦДАМЛМ України використовуються в наукових, соціально-культурних цілях. Документи нашої установи залучаються для підготовки збірників, монографій, багатотомних видань, докторських і кандидатських дисертацій, сценаріїв художніх та документальних фільмів тощо. Матеріали видаються користувачам для вивчення до читального залу. В читальному залі працюють як науковці з України, так і з близького та далекого зарубіжжя.

Архівні документи, музейні предмети, друковані видання широко представлені в експозиціях ЦДАМЛМ України. За ініціативою Державного архівної служби України на базі ЦДАМЛМ України створюються документальні виставки із залученням фондів усієї мережі архівних установ нашої держави. Такі виставки відкриваються за участю державних та політичних діячів, діячів літератури і мистецтва.

Увагу відвідувачів привертає комплекс меморіальних кабінетів діячів української культури ХХ століття, які відтворюють достовірну обстановку життя і творчості митців. Серед них – кабінети письменників і поетів А.В.Головка, А.С.Малишка, І.К.Микитенка, П.Й.Панча, Л.С.Первомайського, Н.С.Рибака, Ю.К.Смолича, М.П.Стельмаха, Ю.І.Яновського, композитора П.І.Майбороди, кінорежисера, письменника О.П.Довженка; майстерня художника М.П.Глущенка.

Окремим відділом ЦДАМЛМ України, який виконує роботу з використання архівних документів, друкованих видань і музейних експонатів, пов’язаних з життям і творчістю видатних діячів української культури, що жили і працювали в селі Плюти Обухівського району Київської області, є “Літературно-мистецькі Плюти”. У відділі працює будинок-музей драматурга О.Є.Корнійчука та письменниці В.Л.Василевської.

В ЦДАМЛМ України щорічно готуються стаціонарні і пересувні документальні виставки до знаменних історичних дат в житті нашої країни та ювілеїв видатних діячів літератури і мистецтва. Для відвідувачів нашої установи проводяться оглядові і тематичні екскурсії. Набутий досвід роботи ЦДАМЛМ України передає іншим державним архівам України.