Склад та характеристика фондів

ФОНДИ

Архівні фонди

Станом на 01.01.2024 року на постійному зберіганні в ЦДАМЛМ України перебуває:

 • 1438 фондів, що містять 322313 од. зб. + 205271 док. + 737 арк.
  Із них:
  • 125 фондів установ і організацій, що містять 127133 од. зб. (страховий фонд створено на 10056 од. зб.);
  • 1313 фондів особового походження, що містять 195180 од. зб. + 205271 док. + 737 арк. (страховий фонд створено на 32501 од. зб.).
 • 21649 од. обл. фотодокументів.
 • 760 архівних електронних документів.
 • 2240 описів.
  Із них:
  • 226 описів на документи установ і організацій;
  • 1988 описи на документи особового походження;
  • 26 описів на фотодокументи.

Музейні фонди

Станом на 01.01.2023 року на зберіганні в ЦДАМЛМ України перебуває:

 • 13193 музейних предметів.

ЦДАМЛМ України відрізняється від інших архівів своєю структурою, поєднуючи функції архіву й музею, що сприяє більш ефективному використанню НАФ України. Гордістю музейного фонду є живописні твори художників ХІХ – ХХ ст. – І.С.Їжакевича (“Богородиця”, “Квартет”, “Шлях на Московщину”), Г.К.Дядченка (“Сутінки. Кирилівка”, “Ісус Христос перед вибором”), М.І.Мурашка (“Боярка”), І.Ф.Селезньова (“Портрет хлопчика”), В.Л.Маслянникова (“Бузок”, “Руїни маєтку”), К.Д.Трохименка (“Дніпробуд”), О.К.Богомазова (“Автопортрет”, “Літній день”, “Золотоноша”), М.П.Глущенка (“Море”, “Березень”, “Лютневий вечір”), В.Ф.Овчинникова (“Квіти”), С.Ф.Шишка (“Зимова заметіль”), О.П.Білецького (“Портрет співачки Л.Руденко”), А.Г.Петрицького (“Портрет актриси В.Варецької”) та ін. Зберігаються також мольберти, етюдники В.Г.Кричевського, О.К.Богомазова, А.Г.Петрицького, М.П.Глущенка.

Окрасою музейного сховища є скульптурні погруддя діячів української культури: В.Б.Антоновича (скульпт. Л.Йоріні), О.П.Довженка (скульпт. В.Г.Мухіна), Г.С.Сковороди (скульпт. І.П.Кавалерідзе), Ф.М.Баклана (скульпт. С.Британ) та ін.

На вернісажах в ЦДАМЛМ України часто експонуються скульптури малої форми роботи П.С.Капшученка, Ф.А.Коцюбинського. Витворами мистецтва скульптури є посмертні маски діячів української культури О.І.Білецького, І.І.Врони, А.Г.Петрицького, Р.М.Глієра, В.Г.Заболотного та ін.

Захоплення у відвідувачів викликають альбом із зразками автентичних вишивок, які прикрашали сорочки корифеїв українського театру ХІХ – ХХ ст. І.К.Карпенка-Карого, М.К.Заньковецької, М.К.Садовського, П.К.Саксаганського, зібраних актрисою театру і письменницею С.В.Тобілевич.

На музичних вечорах в архіві-музеї звучить рояль В.С.Василька, експонуються ліра М.М.Крушельницького, баян А.С.Малишка, гітара В.М.Сосюри.

Багато меморіальних речей в колекції музейних фондів Б.Д.Антоненка-Давидовича, О.П.Довженка, О.Т.Гончара, П.А.Загребельного, Г.М.Тютюнника та ін., зокрема зберігаються письмові приладдя літературознавців О.І.Білецького, О.К.Дорошкевича, письменника Ю.І.Яновського, композитора Р.М.Глієра.

Музейні предмети широко використовуються на стаціонарних і тимчасових виставках, в постійно діючій експозиції “Із скарбів архіву-музею”.

Складовою частиною експозиції є комплекс меморіальних кабінетів діячів української культури ХХ ст. Серед них – кабінети письменників А.В.Головка, А.С.Малишка та композитора П.І.Майбороди, І.К.Микитенка, П.Й.Панча, Л.С.Первомайського, Н.С.Рибака, Ю.К.Смолича, М.П.Стельмаха, Ю.І.Яновського; кінорежисера, письменника О.П.Довженка; майстерня художника М.П.Глущенка. Це, здебільшого, інтер’єр кімнат, що відтворюють життя і творчість митців. В кабінетах – меблі, письмове приладдя, побутові речі, твори образотворчого мистецтва кінця ХІХ – ХХ ст., унікальні друковані видання.

В ЦДАМЛМ України функціонують експозиції, що розповідають про творчість діячів західноевропейської музики ХVI – XIX ст.: Й.С.Баха та його синів, Ж.Б.Люллі, Г.Ф.Телемана, В.А.Моцарта, Л.В.Бетховена; письменників “Празької школи” О.І.Олеся, Олега Ольжича, Олени Теліги, Є.Ф. Маланюка, Л.М.Мосендза; письменника, громадсько-політичного діяча І.П.Багряного; кінорежисера і письменника О.П.Довженка; співака І.С.Козловського; письменника М.Г.Хвильового; літературознавця О.І.Білецького; письменників – лауреатів Шевченківської пре/strong мії: О.Т.Гончара, П.А.Загребельного та багатьох інших.

За останні роки на базі архіву-музею створені міжнародні ґрунтовні експозиції, присвячені визначним подіям в житті українського народу, нашої держави: до 100-річчя української трудової еміграції в Канаді, “Українці на терені Росії”, “Нашого цвіту – по всьому світу”, українсько-німецькі історичні зв’язки, до 50-річчя приєднання Криму до УРСР, “Щедрий вечір, добрий вечір”, “Тузла – земля українська” та ін.

Фонди друкованих видань

Станом на 01.01.2023 року на зберіганні в ЦДАМЛМ України перебуває:

 • 112348 примірників книг і брошур;
 • 79958 номерів журналів;
 • 5730 річних комплектів журналів;
 • 2489 річних підшивок газет;
 • 1429 примірників спеціальних видань (листівок, плакатів і т. ін.);
 • 451 примірник видань із обмінного фонду.

Особливістю книжково-журнального зібрання ЦДАМЛМ України є те, що воно сформувалося переважно на основі приватних колекцій, які надійшли до архіву-музею у складі фондів особового походження, у тому числі письменників А.В.Головка, О.П.Довженка, А.С.Малишка, І.К.Микитенка, Ю.К.Смолича, Ю.І.Яновського; літературознавців Є.П.Кирилюка, Г.І.Майфета, М.А.Плевако, художника М.П.Глущенка та ін. Всього в ЦДАМЛМ України – 32 книжкові колекції діячів літератури та мистецтва, а також колекція зарубіжних видань, філокартична колекція. Зібрано понад 7000 книг з дарчими написами, серед яких автографи В.П.Підмогильного, М.Г.Куліша, М.Т.Рильського, М.Г.Хвильового, Ю.І.Яновського та багатьох інших. Останні десять років бібліотечний фонд поповнюється літературою письменників та громадських діячів української діаспори: Еми Андієвської, Івана Багряного, Віри Вовк, Яра Славутича та ін. Із спецфонду повернулися книги В.К.Винниченка, Б.Д.Грінченка, М.С.Грушевського, М.К.Зерова, М.О.Драй-Хмари, Юрія Липи та ін. Стали доступні широкому загалу такі журнали, як “Тризуб”, “Нова громада”, “Літературно-науковий вісник”, “Нові шляхи”, “Зоря”, “Книгарь” та ін.

Серед раритетів – прижиттєві видання “Кобзаря” Т.Г.Шевченка (1860), “Чорної ради” П.О.Куліша (1857), “Евгения Онегина” О.С.Пушкіна (1829), “Идиота” Ф.М.Достоєвського (1874). У книжковій колекції Г.Й.Майфета зберігається Біблія, видана у ХVІІІ ст. Є книги, доля яких незвичайна, зокрема пробита кулями книга Ю. І. Яновського “Вершники“, знайдена на полі бою у загиблого бійця Андрія Ткача.