Документи ЦДАМЛМ України, пов’язані з документальною спадщиною “Бабин Яр”

1. Овчинников В. Ф.«Пам’ять». Пап., туш. [1944–1945 р.]. ЦДАМЛМ
України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 3, арк. 2.

Ovchinnykov V. F. «Memory». Paper, ink. [1944–1945]. Central State Archive-Museum of Literature and Art of Ukraine (CSAMLA of Ukraine), fond 727, inventory list 1, collection unit 3, sheet 2.

2. Овчинников В. Ф. «Спалене село». Пап., туш., олів. 1943 р. ЦДАМЛМ
України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 3, арк. 3.

Ovchinnykov V. F. «Burned village». Paper, ink, pencil. 1943. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 3, s. 3.

3. Овчинников В. Ф.«Сидяча жінка». З серії «Бабин Яр». Пап., олів. 28 лютого 1946 р. ЦДАМЛМ України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 13, арк. 1. Ovchinnykov

V. F. «Sitting woman». From the series «Babyn Yar». Paper, pencil. February 28, 1946. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 13, s. 1.

4. Овчинников В. Ф.«Сидяча жінка». З серії «Бабин Яр». Пап., сангіна.
1946 р. ЦДАМЛМ України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 14, арк. 1.

Ovchinnykov V. F. «Sitting woman». From the series «Babyn Yar». Paper, sanguine. 1946. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 14, s. 1.

5. Овчинников В. Ф.«Голова жінки в профіль». З серії «Бабин Яр». Пап.,
акв. Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 15, арк. 1.

Ovchinnykov V. F. «Woman’s head in profile». From the series «Babyn Yar». Paper, aquarelle. Dateless. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 15, s. 1.

6. Овчинников В. Ф.«Голова людини на милицях». З серії «Бабин Яр».
Пап., сангіна. Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 16, арк. 1.

Ovchinnykov V. F. «A head of man on crutches». From the series «Babyn Yar». Paper, sanguine. Dateless. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 16, s. 1.

7. Овчинников В. Ф.«Голова в профіль». З серії «Бабин Яр». Пап., сангіна.
15 червня 1948 р. ЦДАМЛМ України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 16, арк. 2.

Ovchinnykov V. F. «A head in profile». From the series «Babyn Yar». From the series «Babyn Yar». Paper, sanguine. June 15, 1948. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 16, s. 2.

8. Овчинников В. Ф.«Похилена голова». З серії «Бабин Яр». Пап., сангіна.
Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 16, арк. 3.

Ovchinnykov V. F. «Bowed head». From the series «Babyn Yar». Paper, sanguine. Dateless. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 16, s. 3.

9. Овчинников В. Ф.«Голова жінки». З серії «Бабин Яр». Пап., сангіна.
Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 16, арк. 4.

Ovchinnykov V. F. «Woman’s head». From the series «Babyn Yar». Paper, sanguine. Dateless. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 16, s. 4.

10. Овчинников В. Ф. «Яр». Фотокопія. Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 727,
оп. 1, од. зб. 44, арк. 1.

Ovchinnykov V. F. «A Yar». Photocopy. Dateless. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 44, s. 1.

11. Овчинников В. Ф. «Бабин Яр». Фотокопія. Б/д. ЦДАМЛМ України, ф.
727, оп. 1, од. зб. 44, арк. 2.

Ovchinnykov V. F. «Babyn Yar». Photocopy. Dateless. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 44, s. 2.

12. Овчинников В. Ф.«Мужність» (з серії «Окупанти в Києві»).
Фотокопія. Б/д. ЦДАМЛМ України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 44, арк. 3.

Ovchinnykov V. F. «A courage» (from the series «Occupiers in Kyiv»). Photocopy. Dateless. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 44, s. 3.

13. Овчинников В.Ф. «Триптих про Бабин Яр». Фотокопія. Б/д. ЦДАМЛМ
України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 44, арк. 4.

Ovchinnykov V. F. «A triptych about Babyn Yar». Photocopy. Dateless. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 44, s. 4.

14. Овчинников В.Ф. «Бабин Яр». Фотокопія. 1947 р. ЦДАМЛМ України,
ф. 727, оп. 1, од. зб. 44, арк. 8.

Ovchinnykov V. F. «Babyn Yar». Photocopy. 1947. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 44, s. 8.

15. Овчинников В.Ф. «Портрет жінки». Фотокопія. Б/д. ЦДАМЛМ
України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 44, арк. 9.

Ovchinnykov V. F. «A portrait of a woman». Photocopy. Dateless. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 44, s. 9.

16. Овчинников В.Ф. «Похилена голова». Фотокопія. Б/д. ЦДАМЛМ
України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 44, арк. 16.

Ovchinnykov V. F. «Bowed head». Photocopy. Dateless. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 44, s. 16.

17. Бородай В. З. Проєкт пам’ятника в Бабиному Яру. 1967 р.
ЦДАМЛМ України, ф. 556, оп. 1, од. зб. 5, арк. 1.

Boroday V. Z. A project of monument in Babyn Yar. 1967. CSAMLA of Ukraine, f. 556, inv. list 1, col. un. 5, s. 1.

18. Бородай В. З. Проєкт пам’ятника в Бабиному Яру. 1967 р. ЦДАМЛМ
України, ф. 556, оп. 1, од. зб. 5, арк. 3.

Boroday V. Z. A project of monument in Babyn Yar. 1967 р. CSAMLA of Ukraine, f. 556, inv. 1, col. un. 5, s. 3.

19. Коцюбинський Ф.А. «Бабин Яр» = «Не забудемо». Ескіз
проєкту скульптури. Папір, олівець, паста, 1965 р. ЦДАМЛМ України, ф. 940,
оп. 4, од. зб. 6, арк. 1.

Kotsiubynskyi F. А. «Babyn Yar» = «We Won’t Forget». Sketch of a sculpture project. Paper, pencil, paste. 1965 р. CSAMLA of Ukraine, f. 940, inv. 4, col. un. 6, s. 1.

20. Коцюбинський Ф.А. «Бабин Яр» = «Не забудемо». Конкурсний
проєкт. Фото. 1965 р. ЦДАМЛМ України, ф. 940, оп. 4, од. зб. 7, арк. 1.

Kotsiubynskyi F. А. «Babyn Yar» = «We Won’t Forget». Competitive project. Photo. 1965 р. CSAMLA of Ukraine, f. 940, inv. 4, col. un. 7, s. 1.

21. Коцюбинський Ф. А. «Бабин Яр» = «Не забудемо». Конкурсний
проєкт. Фото. 1965 р. ЦДАМЛМ України, ф. 940, оп. 4, од. зб. 7, арк. 2.

Kotsiubynskyi F. А. «Babyn Yar» = «We Won’t Forget». Competitive project. Photo. 1965 р. CSAMLA of Ukraine, f. 940, inv. 4, col. un. 7, s. 2.

22. Швець В.С. «Бабин Яр» Поема. Вірш. Автограф. 3 березня 1944 р.
ЦДАМЛМ України, ф. 949, оп. 2, од. зб. 2, арк. 25, 25 зв.

Shvets V. S. «Babyn Yar». Poem. Autograph. March 3, 1944 р. CSAMLA of Ukraine, f. 949, inv. 2, col. un. 2, s. 25, 25 back.

23. Федоровський Д. «Баб’ячий Яр (в майстерні художника
В. Овчиннікова)». Вирізка з газ. «Радянське мистецтво». 30 липня 1947 р.
ЦДАМЛМ України, ф. 727, оп. 1, од. зб. 99, арк. 1.

Fedorovskyi D. «Babyn Yar (in the workroom of artist V. Ovchinnykov)». A clipping from newspaper «Soviet Art». July 30, 1947. CSAMLA of Ukraine, f. 727, inv. 1, col. un. 99, s. 1.

24. Сверстюк Є. О. «Бабин Яр. 60 років». Стаття. Машинопис з правками.
2001 р. ЦДАМЛМ України, ф. 1153, оп. 2, од. зб. 10, арк. 1, 2.

Sverstiuk Ye. O. «BabynYar. 60 years». Article. Typewritingwithedits. 2001. CSAMLA of Ukraine, f. 1153, inv. 2, col. un. 10, s. 1, 2.

25. Ошеров А. Г. «Київ, вересень 1941 року. Бабин Яр». 1981 р.
Дерево, лак, фарба. Музейна колекція ЦДАМЛМ України.

Osherov A. G. «Kyiv, September 1941. Babyn Yar». 1981. Wood, varnish, paint. Museum collection of the CSAMLA of Ukraine.

26. Ошеров А. Г. «Проект меморіалу в «Бабин Яр» в Києві». Фото. 1990-ті
рр. ЦДАМЛМ України, ф. 524, од. зб. 18, арк. 4.

Оsherov A. G. Project of the memorial in Babyn Yar in Kyiv. Photo.  1990’s. CSAMLA of Ukraine, f. 524, col. un. 18, s. 4.