Особовий фонд Агатангела Кримського

Номер
одиниці
зберігання
Заголовок одиниці зберіганняКрайні дати
документів
Кількість
документів
Кількість
аркушів
1Посвідчення штатного співробітника
Академії наук на посаді академіка
при Українській Академії наук
.
24 травня
1927 р.
12
2Документи громадськополітичної діяльності
Кримського А. Ю.: квиток члена Київської ради
робітничих та червоноармійських депутатів,
картка члена Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів
9-го збору.
21 червня
1921 р.,
1925 р.
25
3Посвідчення на право безкоштовного проїзду
залізничним і водним транспортом УСРР
.
1926 р.11
4Індивідуальні фотографії Кримського А. Ю.1891 р.,
1900 р.
22
5Фотографії Кримського А. Ю. у групах із родичами:
матір’ю Кримською А. М.; прийомним сином
Левченком М. З. на могилі матері.
1920-ті рр.,
б/д
22
6Фотографії Кримського А. Ю. у групі з діячами
науки і культури: Криловим М. М., Леонтовичем О. В.,
Патоном Є. О., Рахліним Н. Г., Яблонським В. М. та ін.
15 листопада
1940 р.
22
7Лист Леві-Чивіта Т. Граве Д.
Копія.
Маш.
24 лютого
1927 р.
11
8Довідки, видані Кримським А. Ю.
Китайгородській Е. І., про виконану роботу.
9 жовтня –
9 грудня
1940 р.
22
9Китайгородська Е. І.
«Мои востоминания об академике
А. Ю. Крымском».
Спогади про Кримського А. Ю.
Маш.
5 лютого
1973 р.
13
10Автобіографія Китайгородської Е. І. 5 лютого
1973 р.
12
11Індивідуальна фотографія Китайгородської Е. І.б/д11
12Здавальний опис № 1, 2, опис № 2 пр.
справ постійного зберігання.
27 жовтня
1972 р. –
15 листопада
1985 р.
35