Родинний фонд архітекторів В. І. та О. В. Беретті

Номер
одиниці
зберігання
Заголовок одиниці зберіганняКрайні дати
документів
Кількість
документів
Кількість
аркушів
1Рапорт В. І. Беретті міністру освіти С. С. Уварову
з приводу будівництва Київського університету.
На звороті 2-го аркуша є помітки П. Ф. Альошина.
Машинописна копія поч. ХХ ст.
19 липня
1835 р.
12
2Опис проектів та виконаних будівель [В. І. Беретті]
у Петербурзі.
Не раніше
1835 р.
12
3Договір про продаж В. І. Беретті А. С. Бріану
власного будинку у Петербурзі.
Копія.
25 травня
1838 р.
14
4Лист В. І. Беретті до І. К. Трусевича (зятя)
щодо опікунства майном, яке залишилось у Петербурзі
після переїзду В. І. Беретті до Києва.
23 травня –
1 червня
1840 р.
12
5Креслення частини генерального плану м. Києва
з визначенням земельної ділянки,
власником якої був В. І. Беретті.
2 липня
1841 р.
11
6Фоторепродукції з портрету В. І. Беретті.Не пізніше
1842 р.
22
7Свідоцтво за підписом
губернського предводителя дворянства М. Шаховського
про дворянське походження Н. В. Беретті (дочки).
30 листопада
1820 р.
11
8Запрошення А. В. Кеслер (дочки)
на весілля її дочки Емілії.
1884 р.11
9Листування з
будівничим комітетом Київського університету,
Київським цивільним губернатором,
Київським губернським правлінням,
попечителем Київського учбового округу та ін.
з приводу несвоєчасної поставки
підрядчиком Терлецьким
матеріалу на будівництво університету та ін.
26 лютого
1843 р. –
15 лютого
1863 р.
37107
10Кошторис на будівництво
головного будинку Анатомічного театру,
складений О. В. Беретті.
Не раніше
1850 р.
141
11Кошторис на будівництво
службових приміщень при Анатомічному театрі,
складений О. В. Беретті.
25 серпня
1850 р.
110
12Опис будинків 2-ої Київської гімназії,
складений [О. В. Беретті].
Не раніше
1850 р.
164
13Листування О. В. Беретті з
командиром Київського інженерного округу,
Київським військовим генерал-губернатором,
попечителем Київського учбового округу
щодо будівництва Київської 2-ої гімназії.
Опис будинків гімназії.
1 листопада
1850 р. –
22 листопада
1861 р.
1014
14Листування О. В. Беретті з
правлінням та канцелярією Київського університету
відносно ремонтних виправлень
в будинку Анатомічного театру у 1857 р.
6 листопада
1859 р. –
9 квітня
1860 р.
68
15Проект кошторису на будівництво
лазень та будинку для продажу води
на майданчику навпроти Хрещатицької вулиці
зліва від Дворцового саду, складений [О. В. Беретті].
1850-ті –
1860-ті рр.
13
16Рапорт О. В. Беретті
начальнику Фундуклієвської жіночої гімназії
щодо переробки санітарних вузлів.
Чернетка.
1850-ті –
1860-ті рр.
14
17Лист попечителя Київського учбового округу
до О. В. Беретті
про неспроможність виплати грошей за витрати,
зроблені О. В. Беретті під час будування
Київської 1-ої гімназії.
2 лютого –
6 березня
1862 р.
22
18Лист О. В. Беретті до [митрополита Арсенія]
про будування Володимирського собору у м. Києві.
Чернетка.
Не раніше
1862 р.
11
19Матеріали про будування
Володимирського собору в м. Києві:
акт, рапорти, пояснення О. В. Беретті
про причини пошкодження собору тощо.
1863 –
1865 рр.
1280
20Матеріали про будування
Володимирського собору у м. Києві:
кошториси, технічні розрахунки, списки
будівельного матеріалу, пояснення до креслень.
Серед документів – рапорт військового інженера Биркіна
Комітету по будівництву Володимирського собору
про заходи по виправленню пошкоджень собору.
1864 –
1868 рр.
26123
21Лист Київського губернатора О. П. Безака
О. В. Беретті про вибір місця під спорудження
будинку для розумово неповноцінних.

20 травня
1966 р.
11
22Рапорт О. В. Беретті
Київському генерал-губернатору
О. М. Дондукову-Корсакову
про причини пошкоджень Володимирського собору
при його будуванні.
Копія.
До рапорту додається формулярний список
про службу О. В. Беретті.
1869 –
1870 рр.
220
23Листи О. В. Беретті до Бродського З. М.
щодо перебудування його помешкання.
Чернетки.
1879 –
1880 рр.
520
24Справка, в якій подається перелік
проектів та закінчених будівель,
створених О. В. Беретті
за 10 років перебування у м. Києві.
З помітками П. Ф. Альошина.
ІІ пол. ХІХ ст.11
25Листи від Кеслер А. В. (сестри О. В. Беретті)
та Кеслера К. Ф. (чоловіка сестри).
25 листопада
1871 р. –
20 липня
1877 р.
37
26Лист від [Тихомандрицького] О.
(першого чоловіка сестри О. В. Беретті А. В. Кеслер).
10 березня
1852 р.
12
27Листи від Трусевич Н. В. (сестри О. В. Беретті)
та Трусевича І. К. (чоловіка сестри).
До листа Н. В. Трусевич додано
фрагмент листа А. В. [Дяченко]
(сестри О. В. Беретті).
18 січня –
14 липня
1846 р.
47
28Листи від Безак Л., Боркова В., Бродського З.,
[Голованова] Ф., Голубкова І., Левинського Є.,
Політковського В. та візитна картка Сичугова В.
17 вересня
1866 р. –
31 серпня
1884 р.
810
29Листи від Генріхсена Р. Ф.17 лютого
1876 р.,
4 грудня
1881 р.
23
30Листи від Козменінової Є.11 – 21 вересня
1860-х рр.
24
31Листи від невстановлених осіб.4 вересня
1865 р. –
22 квітня
1882 р.
34
32Виписка з метричної книги
про народження О. В. Беретті.
15 квітня
1916 р.
11
33Свідоцтво Академії художеств про обрання Беретті О. В.
академіком архітектури.
22 грудня
1840 р.
11
34Лист В. І. Беретті (батька) до О. В. Беретті (сина),
в якому дається дозвіл на одруження з О. К. Бухгольц.
16 вересня
1841 р.
11
35Матеріали про шлюб О. В. Беретті з О. К. Бухгольц:
виписка з метричної книги, запрошення на весілля
та розрахунок посагу.
1841 р. –
11 січня
1842 р.
33
36Повідомлення Академії художеств О. В. Беретті
про визначення творчого завдання
на здобуття звання професора.
10 травня
1850 р.
12
37Грамоти та свідоцтва про нагородження О. В. Беретті
орденами та медалями.
Серед документів – “Устав о знаке отличия
беспорочной службы для военных и
гражданских чиновников”.
1850 р. –
1859 рр.
527
38Лист О. В. Беретті до І. І. Васильчикова
про підвищення у чині.
Чернетка.
14 травня
1856 р.
15
39Указ Сенату про затвердження родини О. В. Беретті
у дворянському стані.
Копія.
1 лютого
1873 р.
12
40Формулярний список про службу О. В. Беретті
з 1837 по 1850 рр.
(див. також од. зб. 21).
21 травня
1854 р.
114
41Матеріали про право наслідування майна
померлого діда О. Беретті Ф. Цинша його внуками та ін.:
листування з Петербурзькою управою благочинія,
Київською міською поліцією, плани, описи майна та ін.
березень
1822 р. –
грудень
1867 р.
34120
42Матеріали про встановлення опіки над майном
спадкоємців померлого В. І. Беретті:
листування опікуна О. В. Беретті з Дворянською опікою,
попечителем Київського учбового округу,
Радою Київського інституту шляхетних дівчат та ін.;
звіти опікуна про ведення господарства спадкоємців;
описи майна В. І. Беретті тощо.
Серед документів – формулярний список В. І. Беретті
та метричний випис про його смерть.
1842 –
1853 рр.
98311
43Матеріали по обвинуваченню О. В. Беретті
в нанесенні побоїв дворянським дітям
Р. та П. Тустановським:
скарга Тустановських Олександру ІІ,
укази палати Київського уголовного суду та Сенату.
27 вересня
1867 р. –
24 вересня
1871 р.
412
44Справа про розмежування садиб
О. Беретті та В. Томари.
1868 –
1872 рр.
38147
45Листування з Дворцовою частиною м. Києва
про фінансові розрахунки між О. Беретті та Л. Безак,
зв’язані з наймом приміщення у будинку Беретті.
1869 –
1870 рр.
716
46Листування з судовим слідчим
Дворцової частини м. Києва,
Київським з’їздом мирових суддів та ін.
щодо майна князя Кочубея,
стягнення грошей з О. Беретті
за помешкання в будинку П. Комаровича та ін.
1874 –
1882 рр.
1229
47Справа О. Беретті з орендаторами його будинку
М. Й. та С. І. Длуськими щодо перебудови
окремої частини будинку та орендної плати.
1881 –
1890 рр.
2046
48Креслення Володимирського собору, виконані О. Беретті,
та супровідна записка архітектора В. Дейнеки.
1862 –
1872 рр.
1830
49Фото фрагментів стін, що дали тріщину
під час будівництва Володимирського собору у м. Києві.
Не раніше
1862 р.
55
50Фото О. В. Беретті.1866 р.11
51Фото О. К. Беретті (уродженої Бухгольц,
дружини О. В. Беретті).
1841 –
1842 рр.
11
52Фото М. О. Беретті (сина О. В. Беретті).1890-ті рр.11
53Фото В. І. Сичугова.1870-ті –
1880-ті рр.
11
54Справа про утримання О. К. Беретті
(дружиною О. В. Беретті) з купця Р. Дехтерьова
плати по векселях.
1872 –
1874 рр.
641
55Виписка з особової справи конференц-секретаря
Академії художеств В. І. Григоровича
про надання йому відпустки для поїздки на Україну
та описання пам’яток стародавнього живопису
в київських церквах.
24 травня –
7 жовтня
1837 р.
13
56Лист Макарова до Голованова
про одержання архітектором Штромом
звання академіка.
Частина листа. Копія.
Завірено підписом О. Беретті.
15 травня
1855 р.
45
57Записи засобів для лікування.1840-ві рр.12
58Пояснювальна записка П. Ф. Альошина
до матеріалів фонду В. І. та О. В. Беретті.
30 червня
1916 р.
11