Звернення громадян

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

Адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 22-а

Тел./факс (044) 278-44-81

e-mail: [email protected]

Електронні звернення можна надіслати на електронну пошту <[email protected]>  , за формою:

Форма звернення громадян

Г Р А Ф І К
особистого прийому громадян керівництвом ЦДАМЛМ України

ПІБПосадаДні прийомуГодини прийомуНомер телефону
Чижова
Олена Валеріївна
ДиректорВівторок
Четвер
10:00-12:00
14:00-16:00
278-44-81
Малярчук
Тамара Миколаївна
Заступник директора-головний зберігач
фондів
Середа
П’ятниця
14:00-16:00
10:00-12:00
278-07-24
Кирилюк
Ганна Василівна
Заступник директораПонеділок
П’ятниця
10:00-12:00
14:00-16:00
278-07-24

Право на розгляд та виконання звернень

Вимоги до звернень

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Звернення може розглядатися також при наявності посвідчення особи (паспорт).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 10 днів від дня його надходження (ст. 5 Закону України “Про звернення громадян”).

Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються протягом 30 днів від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку (ст. 20 Закону України “Про звернення громадян”).

Безоплатний і платний розгляд звернень громадян

Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати (ст. 21 Закону України “Про звернення громадян”).

Надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян, надання фізичним особам для користування в читальному залі архівної установи архівних документів, що належать державі, територіальним громадам, та архівних довідок судам, правоохоронним, контрольно-ревізійним органам України, а також юридичним і фізичним особам, які передали зазначені документи на зберігання, здійснюється безоплатно (ст. 35 Закону України “Про Національний архівний фонд”). Пошук та надання інформації тематичного, фактографічного та біографічного характеру здійснюється на платній основі згідно цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах (Наказ Держкомархіву України від 06. 05. 2008 р. № 82).